moshaverrkhob
moshaverrkhob

همه ما زندگي را از درون يك خانواده شروع مي كنيم چه اين خانواده از اعضاي خانواده با پيوند خوني باشد يا نه پدر و مادر ناتني باشد و يا نه پدر و مادري كودكي را به فرزندي پذيرفته باشند.

زماني كه ما متولد ميشويم خانواده بدست مي آوريم و اين خانواده اي كه در آن متولد شده ايم هر جنبه از زندگي ما را از لحظات آغازين تا پايان زندگي، تحت تاثير قرار مي دهد.

خانواده آنچه كه هستيم و آنچه كه خواهيم بود را هم در جهت خوب و هم در جهت بد تحت تاثير قرار مي دهد. ما لغات خود، عاداتمان، خروجي هايمان و آيين مذهبي و اينكه چگونه دنيا را ببينيم و بينش خود نسبت به جهان را از خانواده مي آموزيم.

ما همچنين ياد مي گيريم چگونه عشق بورزيم و چگونه با ديگران ارتباط برقرار كنيم و اينها را از روابط اوليه در خانواده كسب مي كنيم. اگر در خانواده اي سالم با ارتباطات سالم به دنيا آمده باشيم، احتمالا ياد خواهيم گرفت كه چگونه ارتباطات سالم را حفظ كنيم.

خانواده درماني چيست، اهداف و مزاياي آن چيست؟

اگر در خانواده اي با مشكلات خانوادگي كه در برقراري ارتباط مشكلاتي دارند، متولد شده باشيم همچنين ممكن است ما هم در برقراري ارتباط با ديگران به مشكل بربخوريم. هرچند متولد شدن در يك چنين خانواده اي بد شانسي بوده باشد، اما وضعيتي نيست كه نتواند تغييرش داد.

تقريبا تمام خانواده ها با چالش هايي درگير هستند و مشكلاتي را تجربه مي كنند، با اين حال اغلب خانواده ها حس يكپارچگي خانواده و يا شادي را حفظ و يا بازيابي مي كنند.

خانواده درماني / مشاوره خانواده چيست؟
خانواده درماني يا مشاوره خانواده نوعي از درمان است كه براي بكارگيري براي مسائل خاصي طراحي شده كه سلامت و عملكرد خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد. مي تواند براي كمك به خانواده در طي يك دوره ي سخت، يك گذار حاد، يا مشكلاتي در سلامتي رفتاري يا مغزي در اعضاي خانواده، بكار برده شود. خانواده درماني، مشكلات افراد را در زمينه واحد بزرگتر خانواده مي بيند.

فرض چنين درماني، اين است كه مشكلات بدون درك روندهاي گروه، نمي توانند به طور موفق آميزي شناخته و حل شوند. روشي كه خانواده عمل مي كند، چگونگي شكل گيري مشكلاتي كه مراجعان با آن روبرو مي شوند را تحت تاثير قرار مي دهد و اين كه فرد چگونه توسط اعضاي خانواده مورد تشويق قرار مي گيرد يا قدرت عمل از او صلب مي شود همگي متاثر از خانواده است.

خانواده درماني مي تواند تمارين و تكنيك هايي از شناخت درماني، رفتار درماني، فرد درماني، يا ديگر گونه هاي درمان فردي را بكار گيرد. بمانند ديگر گونه هاي درمان، تكنيك هاي بكار گرفته شده كاملا مبتني بر مسائل و مشكلاتي است كه مراجع يا مراجعان با آن مواجه هستند.

مشكلات رفتاري يا احساسي در كودكان دلايل مشتركي براي مراجعه به درمانگرهاي خانواده هستند. مشكلات يك كودك درخلا نيست، اين مشكلات در بستر خانواده وجود دارند و احتمالا نياز است تا در درون خانواده ديده شوند.

بايد توجه شود كه در خانواده درماني، واژه خانواده الزاما به پيوندهاي خوني اشاره ندارد. در اين مفهوم، خانواده هر آن كسي را كه يك نقش بلند مدت حمايتي در زندگي يك نفر بازي مي كند را شامل مي شود كه ممكن است به معني نسبت هاي خوني در همان خانواده نباشد.

متداولترين نوع هاي خانواده درماني به شرح زير هستند:
باونين:
اين نوع از خانواده درماني براي شرايطي كه در آن افراد نمي خواهند و يا نمي توانند ديگر اعضاي خانواده را در درمان درگير كنند، مناسب است. درمان باونين، بر اساس دو مفهوم عمده است، مثلث بندي (تمايل طبيعي افراد براي برون ريزي و تخليه احساسات و هيجانات با صحبت با فرد ثالث) و تمايز (يادگيري براي عكس العمل كمتر احساساتي در روابط خانوادگي).

ساختاري:
درمان ساختاري بر تعديل و تقويت سيستم خانواده براي تضمين اين كه والدين در كنترل هستند و اينكه هر دوي والدين و فرزندان مرزهاي مناسبي دارند، متمركز است.

در اين نوع از درمان، درمانگر به منظور مشاهده، يادگيري و ارتقاي توانايي آنها براي كمك به تقويت ارتباط خانواده، به آنها ملحق مي شود.

سيستمي:
مدل سيستمي به گونه اي اشاره دارد كه در آن درمان بر ارتباطات ناهشيار و معاني ماوراي رفتارهاي اعضاي خانواده تمركز دارد. درمانگر در اين نوع از درمانها، نقش خنثي دارد و دور استف به اعضاي خانواده اجازه مي دهد تا در مسائل خود به شيوه ي عميق تر با مسائل و مشكلات به عنوان يك خانواده درگير شوند.

استراتژيك:
اين نوع از درمان خلاصه تر و مستقيم تر از ديگر انواع درمان است، كه در آن درمانگر تكاليفي براي خانواده در نظر مي گيرد. اين تكليف به منظور تغيير روشي است كه اعضاي خانواده تعامل داشته، ارزيابي كرده و ارتباط برقرار كرده و تصميم مي گيرند.

درمانگر در اين نوع درمان در مقام قدرت مينشيند كه به ديگر اعضاي خانواده كه ممكن است چنين قدرتي براي ارتباط موثر ندارند، اجازه مي دهد تا به طور موثر و كارآمدي ارتباط برقرار كنند.


ضروري ترين دانستني هاي قبل از روابط جنسي
0 ديدگاه/تير ۶, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
مشاور خانواده براي چه كاري آموزش ديده است؟
همانگونه كه انواع مختلف درمان كه در بالا اشاره شد، نشان مي دهند، يك خانواده درمانگر ممكن است نقش هاي مختلفي داشته باشد. اين نقش هاي بسيار مستلزم اين است كه درمانگر ميزان زيادي از آموزش، تحصيلات دانشگاهي ديده باشد و آزمون شده باشد تا اطمينان حاصل گردد كه اين همان درمانگري است كه مي تواند از عهده كار به خوبي بر بيايد.

در حالي كه درمانگر ها ممكن است روش هاي مختلف و مورد ترجيحي از تكنيك هاي درماني ارائه دهند، تمام آنها حداقل سطح تجربه درمان از موارد زير را دارا مي باشند:

مشكلات رفتاري كودكان و بزرگسالان
غم و اندوه
مشكلات LGBTQ
خشونت خانگي
ناباروري
مشاجرات خانوادگي
سوء مصرف مواد مخدر
به منظور درمان اين موارد و ديگر مسائل و مشكلات خانوادگي، درمانگر بايد:
مشاهده كند كه افراد در درون واحدها چگونه تعامل دارند
مشكلات ارتباط را بررسي و حل كند
اختلالات رواني درون بستر يك خانواده تشخيص داده و درمان كند
مراجعان را طي دوره هاي بحران مانند طلاق يا مرگ راهنمايي كند
الگوهاي رفتاري يا ارتباطي مشكل دار را شناسايي كند
كمك كند تا مراجعان رفتارهاي مساله دار را با گزينه هاي سالم جايگزين كنند
رويكردي جامع نگر (ذهني-جسمي) براي رفاه افراد بكار گيرد
به منظور كسب مهارت هاي ضروري براي اجراي اين عملكردها، يك درمانگر خانواده معمولا مدرك كارشناسي در مشاوره، روانشناسي، يا مددكاري اجتماعي و مدرك كارشناسي ارشد در مشاوره يا ازدواج و خانواده درماني كسب مي كند.

موضوعات خانواده درماني
اين تحصيلات و آموزش ها به درمانگر اجازه مي دهد به مراجعاني كه براي راهنمايي گرفتن به او مراجعه كرده اند را در گستره اي از موضوعات مختلف شامل موارد زير كمك كند:

تعارضات شخصي درون زوجين و يا خانواده ها
بيماري ها، مرگ و يا بيكاري دور از انتظار
ايجاد و يا پيش بردن يك ارتباط سالم عاطفي در هر مرحله
مشكلات رفتاري در كودكان
طلاق يا جدايي
سوء مصرف مواد مخدر يا اعتياد
مشكلات سلامت ذهني مانند افسردگي يا اضطراب
مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج
هدف خانواده درماني چيست؟
به منظور كمك به خانواده كه بتواند با همديگر مشاركت كنند تا زندگي خانوادگي سالم داشته باشند، درمانرگ خانواده به اعضاي خانواده كمك مي كند تا ارتباطات خود را بهبود دهند، مشكلات خانوادگي را حل كنند، تا شرايط خاص خانوادگي را ادراك كرده و مديريت كنند، و بتوانند يك محيط خانگي با عملكرد بهتري را ايجاد كنند. به طور گسترده تر، اهداف خانواده درماني به مشكلات ارائه شده توسط مراجعان وابسته است. به عنوان مثال اهداف بر اساس سناريوهاي زير متفاوت خواهند بود:

يكي از اعضاي خانواده از شيزوفرني يا بيماري هاي رواني ديگر رنج مي برد: هدف كمك به ديگر اعضاي خانواده براي درك اختلال و تغييرات رواني است كه بيمار ممكن است متحمل باشد.
مسائل ناشي از شكاف نسلي ايجاد مي شوند، مانند زماني كه والدين خانه را با پدربزرگ و مادربزرگ به اشتراك مي گذارند، يا كودكان با پدر و مادر خود بزرگ مي شوند: در اين مورد، هدف بهبود ارتباطات و كمك به اعضاي خانواده است تا حد و رزهاي سالم بين روابط مختلف قائل شوند.
مسائل و مشكلات بيما به نظر مي رسد با مسائل ديگر اعضاي خانواده بهم پيوند خورده: در مواردي مسائل و مشكلات عميقا ريشه در مشكلاتي با ديگر اعضاي خانواده دارد، هدف بررسي هر كدام از مسائل دخيل و حل آن و يا كاهش اثرات اين الگو از مشكلات است.
خانواده تركيبي ( به عنوان مثال ناپدري ): خانواده هاي مركب مي توانند از مشكلات خاصي بنا به وضعيتشان رنج ببرند. در خانواده مركب، هدف خانواده درماني ارتقاي درك بوده و ارتباطات سالم بين اعضاي خانواده را تسهيل مي كند.
روان درماني خانواده: گامي فراتر
نياز است دقت شود كه درمان و روان درماني دو نوع متمايز از بهبود بخشي هستند اما در حقيقت يك چيز هستند. اين ابهام زماني بيشتر مي شود كه ما واژه مشاوره را هم اضافه كنيم. درمان يا تراپي فرم كوتاه از روان درماني است.

با اين حال، مشاوره تحت عنوان گفتار درماني نيز شناخته مي شود كه اين پيچيدگي را زيادتر مي كند. به طور كلي، مشاوره زماني بكار برده مي شود كه فرد (يا در مورادي كه مشاوره خانواده، يك خانواده را مشاوره مي دهد) با خدمات يك مشاور يا ديگر متخصصان سلامت ذهني درگير مي شود تا براي مشكل خاص يا مجموعه اي از مشكلات كمك بگيرد.

و تراپي يا راون درماني، نوع بلند مدت تر و عميق تري از درمان است كه در آن مراجعطيف گسترده اي از مسائل و الگوهي مزمن از احساسات، افكار و رفتارهاي مساله دار را مطرح مي كند.

خانواده اي كه با وضعيتي دست و پنجه نرم مي كند كه باعث استرس مازاد مي شود مانند مرگ يكي از اعضاي خانواده، اعتياد و دوره هاي فشار، ممكن است اط مشاوره كمك بخواهند تا به آنها كمك كند تا اين درگيري ها روشن شده و بتوانند يك واحد منسجم تر و قوي تر از خانواده داشته باشند.

اگر يك خانواده با مشكلات رفتاري يا ذهني مزمن تري مانند پدري كه از شيزوفرني رنج مي برد يا مادري كه با افسردگي دست و پنجه نرم مي كند يا كودكي كه مورد سوء ازار جنسي قرار گرفته است، روان درماني گزينه بهتري براي مراجعه خواهد بود.

اين نوع از درمان براي خانواده هايي كه در بالا گفته شد مناسب است چرا كه يك خانواده درمانگر، افق ديد مختلفي بر درمان نسبت به يك درمانگر تك بعدي دارد. در حالي كه درمانگر تك بعدي مانند مشاور، با يك مراجع براي حل يا مداواي يك مشكل كار مي كند، يك درمانگر خانواده مشكلات را در بستر سيستم خانواده مي بيند. براي حل يك مشكل در سيستم، شما نياز داريد تا تمامي بخش هاي سيستم را در نظر بگيريد.

جديدترين و پربازديدترين مقالات مشاوره خانواده
خانواده درماني چه مزايايي دارد؟
اين رويكرد جامع تر به درمان مشكلات درون يك خانواده در موارد بسياري موفقيت آميز بوده است.

در خانواده درماني، خانواده ها مي توانند روي مشكلاتشان با راهنمايي متخصص سلامت ذهني در يك محيط ايمن و كنترل شده كار كنند. مزاياي خانواده درماني عبارتند از :

درك بهتر از مرزهاي سالم و الگوها و روندهاي خانوادگي
ارتباطات بهبود يافته
حل مساله بهبود يافته
همدلي عميق تر
مشاجرات كاسته شده و توانايي مديريت خشم بهتر
به طور خاص تر، خانواده درماني مي تواند ارتباطات خانواده را از طرق زير بهبود بخشد:

بعد از يك بحران اعضاي خانواده را گرد هم مي آورد
بين اعضاي خانواده صداقت ايجاد مي كند
اعتماد را بين افراد خانواده افزايش مي دهد
يك محيط خانوادگي حمايتي ايجاد مي كند
منابع تنش و استرس درون خانواده را كاهش مي دهد
به اعضاي خانواده كمك مي كند تا همديگر را ببخشند
هر يك از اعضاي خانواده را با تمركز بر او، به محيط خانواده بر مي گرداند
علاوه بر اين، خانواده درماني مي تواند مهارت هاي لازم براي عملكرد سالم خانوادگي را مشتمل بر ارتباطات، حل و فصل مشاجراتو برخوردها، و حل مساله را بهبود بخشد.

با بهبود اين مهارت ها براي هر يك از اعضاي خانواده، پتانسيل موفقيت در غلبه و يا شناسايي مشكلات خانوادگي افزايش مي يابد. در خانواده درماني، تمركز بر فراهم آوردن ابزاري براي هر فرد، جهت تسهيل درمان و بهبود بخشي است.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه-خانواده درماني چيست، اهداف و مزاياي آن چيست؟


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: خانواده درماني، اهداف، مزايا،
موضوع:
[ ۶ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۵۹:۴۱ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

در اين نوع  بيوفيدبك  از فعاليتهاي الكتريكي كه به وسيله ماهيچه ها توليد ميشود به عنوان نشانه اي از تنش ماهيچه اي استفاده شده است.و بيمار به وسيله كاهش تنش ايجاد شده تقويت دريافت مي كند.يكي ديگر از انواع كاربردهاي اين نوع از بيوفيدبك درمان سردرد هاي تنشي مي باشد.كه اين نوع سردرد  بيشتر در مواقع استرس زا در اثر نگه داشتن ماهيچه هاي خاصي از سر در يك وضعيت تنشي ، به وجود مي آيند.كه در اين مواقع فرد از حالت خود آگاه نيست.

 

درباره بيوفيدبك 

با قراردادن سنسورهاي مختلف،تنش ماهيچه هاي سر،فك و گردن دريافت و ثبت مي شود.و گاهي اين نوع تنش به صوت تبديل مي شود.و با افزايش و يا كاهش تنش در ماهيچه صدا بالا و پايين ميشود.و در نتيجه بيمار از تغييرات تنش آگاه ميشود وتلاش ميكند كه صدا را كاهش دهد.(به جاي صوت از تصوير هم ميتوان استفاده نمود).

 

برق نگاري ماهيچه اي : (EMG)

پس از زمان كوتاهي وطي يك فرايند آزمون و خطا بيمار متوجه ميشود كه چگونه صدا را كاهش دهد و در نهايت فك پيشاني و يا گردن خود را از تنش نجات دهد و سردرد هاي خود را كاهش دهد.بيمار ميتواند در زمان كوتاهي اين مهارت جديد را ياد بگيرد ودر موقعيت هاي كه قبلأ برايش تنش را بوده آرامش خود را حفظ نمايد.اين مهارتي كه بعد از مدتي ايجاد ميشود به صورت جزئي جداناپذير در فرد ايجاد ميشود و فراموش نمي شود.

 

اخيرأ از اين برق نگاري ماهيچه اي براي اسپاسم ماهيچه اي ، مديريت درد، تنش ماهيچه اي و باز پروري عصب استفاده ميشود.اين روشهاي درماني براي بيماراني كه سابقه سكته داشته اند و يا بيماراني كه از اسپاسم ماهيچه اي رنج ميبرند و يا قربانيان تصادف كاربرد فراواني دارد.در سالهاي اخير از اين تكنيك در درمان بيماران نخاعي و ساير فلج ها استفاده فراواني مي شود.

 

بيوفيد بك حرارتي

زماني كه استرس در فرد به وجود مي آيد بدن تمايل دارد كه منابع موجود را حفظ كند بنابراين در چنين شرايطي گردش خون از امعاء و احشاء دروني به سمت ماهيچه هاي بزرگ ، قلب و وغز جريان مي يابد.

 

به همين دليل است كه استرس حاد فرسودگي ايجاد مي كندو عوارض جبران ناپذيري روي بدن به جاي مي گذارد.بيوفيد فك حرارتي باعث مي شود كه بدن ياد بگيرد كه چطور به وضعيت آرامش برسد و عادات بد را كه اكتسابي مي باشند يادگيري زدايي كند.

 

همچين اين نوع بيوفيدبك در كنترل ميگرن خيلي مؤثر بوده است.و در اين روش يك مقاومت گرمايي براي اندازه گيري دماي پوست بدن به انگشتان وصل مي شود.و بعد از او خواسته مي شود كه آگاهانه دماي دست خود را افزايش دهد.همزمان با اينكه فرد تلاش به گرم نمودن دست خود ميكند مانيتوري با نشان دادن درجه حرارت به كاربر خود فيدبك مي دهد.با توجه به اينكه در ميگرن ها جريان خون در بخشي از سرشان افزايش مي يابد و در بخشي ديگر كاهش مي يابد ، در نتيجه بيمار ميتواند با تغيير دادن حرارت بخشي ديگر بعنوان نمونه دست از طريق بيو فيدبك جريان خون اضافي را از سمت سر به سمت خود به جريان در آورد.اين كار تورم موجود در رگهاي سر را كاهش داده وتهوع،سرگيجه،دردو علائم ديگر ميگرن كاهش مي يابد.از اين نوع روش درماي ميتوان براي كودكان، زنان باردارو شيرده استفاده نمود.

 

پاسخ گالوانيك پوست

در اواخر قرن نوزدهم محققان دريافتند مقاومت پوست در نقاط مختلف بدن متفاوت است.اين تفاوت حاصل برانگيختگي فيزيولوژيكي و پردازش ذهني ميباشد.و اين تغييرات با فعاليت غدد عرقي مشخص مي شود به صورتي كه پاسخ با استرس باعث افزايش فعاليت اين غدد مي شود.به عنوان مثال در اين شرايط دستها سرد و مقداري مرطوب ميشوند و با بيوفيدبك بدن مي آموزد كه ريلكسيشن شود و به الگوي نرمال برگردد.و دستها گرم و مرطوب مي شود.

 

تركيب بيوفيدبك حرارتي و پاسخ گالوانيك پوست روش مناسبي براي اندازه گيري اثرات مديرت استرس است.

 

آموزش تنفس

در واقع بسياري از علائم استرس ناشي از تنفس نادرست مي باشد.برخي از اين علائم عبارتنداز: آسم،ميگرن،پانيك،دردسينه،تحريك پذيري،سندرم روده و….يكي از مواردي كه بشر را از ساير جانداران متمايز ميكند كنترل دقيق تنفس مي باشد كه اين امر امكان صحبت كردن را فراهم ميكند.

 

روشهاي زيادي براي آموزش مهارت تنفس وجود دارد از ساده ترين ابزارها كه به انسان كمك ميكند كه صداي تفس خود را بشنود تا دستگاههايي كه سطح دي اكسيد كربن را در بازدم اندازه ميگيرد.

منبع :انواع بيوفيدبك- مركز مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۰۳:۵۱ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

شما روابط خوبي با همسرتان داريد و هرگز دوست نداريد ناراحت نشويد.

 

اما اين واقعيت كه ما بايد قبول كنيم اين است كه فرد در معرض خطر طرد شدن است.

 

چند رفتار كه ناخودآگاه آزار و اذيت همسر را به دنبال دارد بخوانيد.

 

رفتارهايي كه سبب دلزدگي همسر تان مي شود - چه كاري نبايد كرد

رفتارهايي كه سبب دلزدگي همسر تان مي شود – چه كاري نبايد كرد

 

بعد از تميز كردن او دوباره تميزكاري مي كنيد.

هنگامي كه همسر شما ظروف را شسته است و به همان اندازه پاك كرده است، دوباره آن ها را مي شوييد.

 

با اين رفتار، او احساس ارزشمندي براي كمك به شما را از دست مي دهد.

 

گاهي اوقات شما بايد مراقب باشيد.

 

هنگامي كه ظروف در جاي خود قرار ندارند نيز مي توانيد بخوابيد.

 

شما دائما خود را مورد انتقاد قرار مي دهيد

خواه روز بدي داشته ايد و يا به دنبال همسر تان باشيد كه صادقانه دلداري تان بدهد اين به يك رفتار آزار دهنده در شما تبديل خواهد شد.

 

سعي كنيد مانند او باشيد.

 

هر روز خود را با گفتن چيزي كه افتخار مي كنيد جشن بگيريد.

 

به گفته روانشناسان، اگر خودتان را همان گونه كه هستيد قبول كنيد، روابط بهتري خواهيد داشت.

 

روش هاي روانشناسي معتبر براي ابراز احساسات به عشق - مشاورانه

 

با تلفن همراه خود ارتباط برقرار مي كنيد

هنگامي كه شما به طور مداوم با تلفن همراه خود مشغول هستيد و در اطراف فضاهاي مجازي سرگردان، همسر شما احساس ناخوشايند و ناديده گرفته شدن مي كند.

 

كمتر شبكه هاي اجتماعي را بررسي كنيد يا زماني كه هر دو با هم هستيد تلفن همراه را خاموش كنيد.

 

شايد كمي سخت باشد اما نتيجه خوبي خواهد داشت.

 

هر زمان كه مي خواست يك شنونده خوب باشيد

او در مورد برنامه آخر هفته صحبت مي كند و ناگهان بين حرف هايش درباره بخشي از فيلمي كه چند لحظه پيش ديده ايد حرف مي زنيد و مي خنديد.

 

به جاي اينكه او را به صحبت كردن با ديوار تشويق كنيد، سعي كنيد به دقت به حرف هاي او گوش دهيد.

 

در جمع دوستانش حرفش را قطع نكنيد

هنگامي كه شما در گروهي از دوستان هستيد، صحبت هاي همسرتان را قطع نكنيد.

 

اين باعث مي شود او احساس تحقير و نا اميدي كند.

 

همچنين معتقدند كه انسان براي زندگي به عشق نياز دارد.

 

عشق چيزي است كه در اطراف ماست.

 

ما آن را هر روز حس مي كنيم بنابراين بسيار عجيب است.

منبع :رفتارهايي كه سبب دلزدگي همسر تان مي شود – چه كاري نبايد كرد- مشاورانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۵ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۱۹:۴۲ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

بسياري از دانشجويان به دنبال استفاده از مشاوره تحصيلي رايگان براي برطرف كردن مشكلات خود هستند.

در اين مطالب نكاتي مهم در مورد تحصيل را هم با خانواده ها و هم با خود دانشجويان مطرح مي كنيم.

شرايطي كه در قرن بيست و يكم به وجود آمده باعث شده تا جوانان احساس كنند بايد استقلال و شخصيت اجتماعي به دست آورند.

آن ها راهي را انتخاب مي كنند كه ان شخصيت را كه لازمه زندگي در اين زمان است به دست آورند.

از طرف ديگر پدر و مادر و فاميل انتظار دارند جوانان موفق شده و با شخصيت تر و بهتر از خودشان باشد.

تحصيل و دانش آموختن به طور قطع قسمت مهمي از زندگي دوران جواني است.

موقعي كه جواني در تحصيلات خود موفق گردد با احتمال بيشتري در آينده نيز از نظر شخصيتي و اجتماعي موفق خواهد بود.

هدف والدين از فرستادن فرزند خود به دبستان و دبيرستان اين است كه ان ها :
دانش و مهارت پيدا كنند.
انضباط اخلاقي به دست آورند
بدانند كه چطور براي خود و آينده خود فكر كنند
برنامه اي تدوين نمايند كه چه طور مسائل و مشكلات خود را حل كنند
در بحث و گفتگو با ديگران شركت كنند
عقايد مخالف خود را تحمل نمايد
صحبت كنند و بعد عمل كنند
معيارهاي اجتماعي خود را درك كنند و خود را با ان وفق داده
وارد اجتماع شده و فرد مثبتي در اجتماع خود باشند.
اصول كليدي براي موفقيت در برنامه ريزي درسي
اصول كليدي براي موفقيت در برنامه ريزي درسي
0 ديدگاه/آذر ۱۰, ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
چون پدر و مادر و فاميل هر جواني در جهت رسيدن به اهداف فوق نقش مهمي دارند.
بنابراين پدر و مادر بايد از خود سوال كنند كه ايا آنها مسئوليت هاي خود را انجام داده اند؟

انجام اين مسئوليت ها عبارتند از:

ايا اهميت تحصيل و دانش آموزان را به جوان خود فهمانده و او درك كرده است كه موفق شدن بدون زحمت كشيده امكان پذير نيست؟
ايا به او فهمانده ايد كه آرزو و ثمره عمر شما و لذت هاي شما در موفقيت اوست و چه انتظاراتي از او داريد؟
آيا انتظارات شما را درك كرده است؟
آيا جوانه شما درك كرده است كه وظايف مربوط به تحصيل و خانه را به خوبي انجام دهد؟
مطالعاتي كه انجام گرفته است نشان مي دهد كه توجه به عوامل موفقيت بيشتر از تحصيلات خود پدر و مادر و عنوان آنها و يا درآمد آنها در موفقيت تحصيلات دانشگاهي جوانان موثر است.

دانشجويان خانواده هاي كم درآمد دو برابر بيشتر از خانواده هايي هستند كه درآمد كافي و تحصيلات عالي داشتند زيرا اقدامات فوق انجام را انجام داده اند.

بنابر اين توجه و عمل كردن به مطالب گفته شده در موفقيت جوانان بسيار مهم مي باشد.

بعضي از پدر و مادرها در مقابل عدم موفقيت فرزند جوانش آن عصباني و خشمگين مي شود كه آن هم موجب نگراني بيشتر و فشار رواني و هيجاني جوان مي گردد.

اين موجب مي شود كه زندگي و روزگار جوان توام با هيجانات و افسردگي گردد.

اگر جواني در دانشگاه موفق نشوند پدر و مادر بايد به دنبال علت آن برآيند.

تصور نكنند كه نبود پدر و مادر موجب عدم موفقيت جوان شده است.
در واقع پدر و مادر در اين مواقع بايد بررسي كنند كه آيا فشارهاي رواني و يا مشكلاتي از قبيل دوستي هاي نادرست مسائل جسمي و بيماري وجود داشته است يا خير؟

بعضي از والدين مايل هستند فرزندانشان علم و رشته و شغلي را كه خودشان دوست دارند انتخاب كنند.

اگر پدر قاضي دادگستري است مايل است فرزندش همان رشته تحصيلي و شغل را انتخاب كند.

اگر پزشك است مي خواهد فرزندش پزشك شود.

اگر به كار ازاد مشغول است تمايل دارد او هم به كار آزاد مشغول شود.

برخي نيز برعكس هستند و موفقيت هاي به دست نياورده اند و نتوانستند به دست بياورند لذا مي خواهند فرزندشان به دست آورند.

پدري كه خود تحصيلات دانشگاهي نداشته است دوست دارد تا فرزندش تحصيلات دانشگاهي داشته باشد و به درجات عالي دانشگاهي برسد.

اگر پدر و مادران اصرار كنند كه فرزندشان رشته تحصيلي مورد نظر ان ها را انتخاب كند كه به آن علاقه مند نيست و يا توانايي و استعداد انجام ان را ندارد.

مسلما در آن رشته موفق نخواهد بود و عمر و وقت و منابع مالي خود را ضايع خواهد كرد.

بعضي از جوان ها بر اينكه پدر مادر خود را راضي كنند توصيه آنها را قبول مي كنند ولي اگر شرايط آن رشته را نداشته باشند اصلا موفق نخواهند شد.

اگر پدر مادر از توجه به خواسته هاي جوان خودداري كنند سبب مي شود كه نه تنها موجب موفقيت او نمي گردند بلكه باعث مي شوند كه به تدريج حتي سعي و كوشش را از جوان خود بگيرند.

انتخاب شغل موضوعي نيست كه پدر مادر بخواهند به جوان هايشان تحميل كنند زيرا ممكن است اثرات سوء آن بيشتر از اثرات مثبت آن باشد.

لذا مشكلات تحصيلي جوانان را مي توان يكي از مشكلات مهم انان در اين دوران دانست.

چرا كه مشكلات تحصيلي جوانان مي تواند باعث به وجود آمدن مشكلات بسيار زيادي در طول زندگي و در آينده آنها در زمينه هاي شغلي و ازدواج و جايگاه هاي اجتماعي گردد.

لذا در نهايت بايد گفت كه خانواده ها و پدر و مادرها بايد مشكلات تحصيلي جوانان را جدي گرفته و در جهت رفع آنها با دقت لازم و با همكاري جوانان بكوشند.

مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج
مشاوره تحصيلي راهي براي كاهش مشكلات افراد مي باشد.

علل مشكلات تحصيلي جوانان
از دست دادن اعتماد به نفس
افسردگي و اضطراب
مسائل خانوادگي
مشكل اقتصادي
از دست دادن انگيزه
تحت تاثير بيكاري بودن
جوانان نيز به علت سطوح بالاتري از تحصيلات و ناسازگاري با آنها، از دانشگاه خارج مي شوند.

برخي از دانشگاه ها با سطح بالايي از رقابت و تحصيلات مي توانند يكي از علل شكست علمي جوانان باشند.

اگر احساس مي كنيد كه جوان شما داراي بار اضافي بر روحيه است، بايد تلاش كنيد محيط او را تغيير دهيد.

هيچ دليلي براي همه نيست كه در دانشكاه هاي تاپ و سخت گير تحصيل كنند.

جديدترين مقالات مشاوره تحصيلي
مشكلات آموزشي در دوران جواني

راه حل براي بهبود مشكلات تحصيلي نوجوانان

جوانان را در صورت شكست تحصيلي يا نمرات بسيار بد سرزنش نكنيد.
توجه مناسب به آموزش جوانان نه خيلي آسان و نه خيلي سخت است.
در تماس با اساتيد جوانان خود باشيد و جوان خود را بشناسيد.
مهارت هاي برنامه ريزي جوان خود را چك كنيد.
سعي كنيد آرام باشيد و از تنش و درگيري ها اجتناب كنيد.
اگر مشكلات درسي جوانان شما حل نشده باشد، مطمئن شويد كه با متخصص و روانشناس مشورت مي كنيد.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه-دليل بي ميلي به ادامه تحصيل چيست؟ مشكلات تحصيلي دانشجويان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۵ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۰۷:۰۸ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

با ازدواج يك شخص تصميم مي گيرد زندگي خود را آغاز كند، و اگر اشتباه باشد، تا پايان عمر، مشكلات ايجاد مي شود.

در طول زندگي زناشويي همسران ممكن است با مشكلاتي مواجه شوند.

يكي از آنها مقابله با اختلالات رواني است كه ممكن است براي هر يك از زوجين رخ دهد.

اختلالات رواني در يك همسر نشان دهنده نشانه هاي زندگي مشترك است.
دشوار است كه متوجه شويم كه همسر مان داراي اختلالات رواني است و دشوار است حدس بزنيم.

با توجه به اينكه شما دانش و درك كامل از تشخيص اختلالات رواني و احساسي نداريد، نمي توانيد قطعا نظر خود را در مورد همسر خود مطرح كنيد.

در اين شرايط فقط مي توانيد همسر خود را با توجه و عاطفه خود كمك كنيد و نيز از مشاوره روانشناسي كمك بگيريد.

اعتقادات دروغيني در مورد اين شرايط وجود دارد كه اين افراد قابل درمان نيستند و نمي توانند بهبود پيدا كنند، در حالي كه مي توانند به درمان هاي معتبر و توجه و مراقبت كمك كنند.

به خاطر داشته باشيد كه شرايط ممكن است دشوار باشد، اما امكان برخورد با همسرتان را ناديده نگيريد.

زماني كه اين عدم تعادل رواني حاد باشد، ترك همسر پيشنهاد مي شود و تنها با دارو و روان درماني كنترل مي شود و امكان بهبود آن وجود دارد.

در زير چند نشانه گفته شده كه نشان مي دهد شما ممكن است اختلالات رواني داشته باشيد.

اين علائم نشان دهنده شروع اختلالات رواني همسر است
اين علائم نشان دهنده شروع اختلالات رواني همسر است

روابط زندگي را مختل مي كند و مي تواند باعث درد و رنج شما شود.
مطمئنا، براي بسياري از ما، ما براي شركت در چنين روابط و تعجب مي كنيم كه آيا طرف مقابل اختلالي رواني دارد.

آيا رفتارهاي خشونت آميز و خطرناك او دليلي روانشناختي دارد؟ براي برخي پاسخ مثبت است.

در افراد مبتلا به اختلالات شخصيت ارتباط برقرار كردن با ديگران دشوار است، و اين باعث مي شود كه رابطه آنها مشكل باشد.

در بعضي از اين افراد به دليل اين وضعيت حتي باعث ايجاد آسيب به رابطه آنها مي شوند.

افراد مبتلا به اختلالات رواني، اختلال شخصيت، اختلال شخصيت مرزي و اختلال شخصيتي غيرعادي معمولا تحت تاثير زخم هاي جسمي و احساسي قرار مي گيرند.

براي بسياري از ما سخت است بدانيم كه طرف ما از نظر روان شناختي سالم است يا الگوهاي رفتاري اش نشان دهنده يك مشكل شخصيت است.

در زير برخي از علائم هشدار دهنده وجود دارد كه مي تواند نشان دهنده اين باشد كه طرف شما اين اختلالات رواني را تجربه مي كند.


9 نكته ي طلايي براي ماندگاري انگيزه
0 ديدگاه/تير ۱۹, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
علائم اختلالات رواني در يك همسر
من بالاتر از شما هستم
افرادي كه با اختلالات رواني روبرو هستند، اغلب خود را درگير آن مي دانند كه آنها برتر و بالاتر هستند و طرف آنها براي آنها كافي نيست.

در چنين روابط، طرف مقابل معمولا احساس تحقير، بي ارزشي و كم ارزشي مي كند.

تشخيص اختلالات رواني در يك شريك بايد توسط پزشك انجام شود

تو خسته هستي، از تو متنفر هستم، دوستت دارم، از تو متنفر نيستم.
بعد از مدت كوتاهي از هيجان و احترام به طرف ديگر را از دست مي دهند و سوء استفاده مي كنند.

بسياري از آنها به طور مداوم رابطه را تمام كرده و دوباره شروع مي كنند.

بي احترامي بسيار زود جاي سوء استفاده و ناراحتي را مي گيرد و طرف آنها تبديل به قرباني رابطه مي شود.

بسياري از همكارانشان با افسردگي، اضطراب شديد، اعتياد به مواد مخدر يا الكل و بيماري هاي مختلف روحي باقي مي مانند.

بسياري حتي خودكشي مي كنند.

من مسئول چيزهاي بد كه اتفاق مي افتد يا چيزهاي بد كه انجام مي دهم نيستم. اين يك قانون است.
اين كاملا عادي است كه سرزنش ديگران را بر عهده بگيريد.

آماده سازي

شركاي جديد معمولا بر اساس درخواست ها پيدا نمي شوند، آنها را براي روابط خود آماده مي كنند.

تفاوت بين اين دو اين است كه اولي به دنبال يك رابطه واقعي است، اما دومي مي خواهد يك بازي يا فريب را شروع كند.

مهرباني، توجه، گذراندن وقت، سفر و هديه، همه هدف اوست.

آنها انتظار دارند كه پس از گذراندن اين هيجان اوليه رابطه را تمام كنند.

مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج
در گذشته او بسيار عاشق بوده است
آنها دائما به دنبال روابط عاشقانه جديد هستند، زيرا آنها به زودي از بين مي روند و پس از كاهش هيجان اوليه خود به يك نفر، قادر به حفظ رابطه خود نيستند.

هنگامي كه آنها مي خواهند يك شخص جديد را براي رابطه خود آماده كنند، از دوستان قبلي خود به عنوان دوستان بد يا ديوانه ياد مي كنند!

اگر چه آنها معمولا بسيار قوي، خودآگاه و غير حساس هستند، ديگران اغلب از اينكه چقدر حساس هستند شوكه مي شوند.

زماني كه آنها مورد انتقاد و يا به چالش كشيده مي شوند.

اين حس ناشي از احساس ناامني نيست و آنها علاقه اي به خشنودي ديگران ندارند.

دليل اين امر، اعتقاد آنها به برتر بودن نسبت به ديگران است.

آنها از ناتواني و ضعف خود رنج مي برند.

قدرت، كنترل و سلطه
آنها از تحقير ديگران لذت مي برند.

اما آنها هرگز چنين رفتارهاي خود را به درستي تحمل نخواهند كر.

دروغ و فريب
فريب يك رفتار عادي براي اين افراد است.

آنها دروغ مي گويند و اغلب پنهان كاري مي كنند.

اين دروغ ها مي توانند كوچك يا بسيار بزرگ باشند.

اخلاق عجيب
هميشه يك روند طولاني و مداوم اشتباهات اخلاقي وجود دارد.

نمونه هايي از جمله خيانت، دروغ، سرقت، خشونت، يا مجازات وجود دارد.

احساسات سطحي و كم عمق
روابط سطحي آنها به هيچ وجه به گونه اي نيست كه يك روز عميق تر شود.

مقالات برتر درمان مشكلات خانوادگي
من اينجا قرباني هستم
اين رويكرد رفتاري معمولا در مواجهه با افراد محترم ظاهر مي شود.

وقتي كسي را دوست داريم، خشونت او را مي پذيريم.

كساني كه داراي ظرفيت شفقت هستند بيشتر احتمال دارد كه توسط اين افراد مورد آزار و اذيت قرار گيرند.

در مواجهه با چنين افراد محترمي، فرد مبتلا به اختلال شخصيت مي تواند اشتباهات و گناهان خود را به راحتي به گردن بگيرد.

مثلث
او همسر جديدش را با دوستان سابقش مقايسه مي كند.

تلاش مي كند ارتباطاتي علني بين آن ها ايجاد كند!

مهم نيست چقدر سعي كنيد، نمي توانيد كاري انجام دهيد.
به دليل حساسيت ها، شما متهم به كنترل او مي شويد.

هر چيزي كه شما بخواهيد به عنوان تلاش براي كنترل او محسوب مي شود.

به عنوان مثال، نگراني هاي معمول شما در مورد وضعيت و شرايط زندگي تان، كه كاملا بين زوج ها ديگر طبيعي است توسط فردي كه داراي اختلالات رواني است، تحمل نمي شود

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه-اين علائم نشان دهنده شروع اختلالات رواني همسر است


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: علائم، اختلالات رواني، همسر،
موضوع:
[ ۳ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۱۷:۳۱ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

در ميان ما، افرادي هستند كه تنها هستند و ترجيح مي دهند خانواده اي را در اسرع وقت ايجاد كنند، اما در ميان آنها كساني هستند كه ترجيح مي دهند كه در تنهايي باقي بمانند يا ازدواج نكنند.
لازم به ذكر است كه در اكثر افرادي كه خانواده را تشكيل مي دهند احساس تمايل به ازدواج، زماني كه متولد مي شوند، يك خانواده را تشكيل مي دهند.

شايد شما مي پرسيد چطور بايد اين نياز را در خودمان بدانيم.

بياييد ازدواج كنيم.

آيا نياز به ازدواج داريد؟
آيا در اين نوع احساسات وجود دارد؟

براي بررسي اين كه آيا چنين آرزويي داريد، به تست هاي زير پاسخ دهيد.

منبع :دهقاني شهرام. هيجان ابراز شده و جنسيت. اصول بهداشت رواني : پاييز و زمستان ۱۳۸۲ , دوره ۵ , شماره ۱۹-۲۰

چابكي ام البنين. آموزش و جنسيت در ايران. مطالعات اجتماعي – روان شناختي زنان مطالعات زنان: تابستان و پاييز ۱۳۸۲ , دوره ۱ , شماره ۲

۱٫هنگامي كه مادر و پدر خود را با فرزندان خود مي بينيد، خودتان را جاي ان ها حس مي كنيد؟
بله
خير
گاهي
۲٫آيا شما حسرت مي خوريد زماني كه مي بينيد يك زن جوان با شوهرش مي خندد ؟
بله
خير
گاهي
۳٫آيا شما از تنهايي شما مثل گذشته لذت مي بريد؟
بله
خير
گاهي
۴٫هنگامي كه شما دوستان تان ازدواج مي كنند، مي گوييد كه آرزو مي كنم من ازدواج كرده باشم؟
بله
خير
گاهي
۵٫آيا تا به حال حضور يك شخص از جنس مخالف شما را تغيير داده است؟
بله
خير
گاهي
۶٫آيا تا به حال فكر مي كنيد كه تنهايي كافي است؟
بله
خير
گاهي
۷٫آيا تا به حال پيش آمده است كه شادي خود را به كسي از طرف مقابل منتقل كنيد؟
بله
خير
گاهي
۸٫آيا به موسيقي نوازندگان آرام گوش مي دهيد؟
بله
خير
گاهي
۹٫آيا شما تا به حال هديه دادن زماني كه شما در نمايشگاه يا يك فروشگاه بوده ايد فكر كرده ايد؟
بله
خير
گاهي
۱۰٫آيا رنگ زندگي براي شما تغيير كرده است؟ ما اميدواريم كه حضور خود را تغيير دهيم.
بله
خير
گاهي
۱۱٫در چند ماه گذشته، لبخند فردي به قلب شما اميدوار است و نگاه شما به زندگي را تغيير مي دهد؟
بله
خير
گاهي
۱۲٫هنگامي كه پدر مادر شما مي گويد زمان ازدواج شده است، آيا شما خوشحال نمي شويد؟
بله
خير
گاهي
۱۳٫آيا تا به حال در مراسم عروسي خود را در نظر گرفته ايد؟
بله
خير
گاهي
۱۴٫آيا اخيرا عاشق كسي بوده ايد، اما اجازه نداديد كه ان را با او به اشتراك بگذاريد؟
بله
خير
گاهي

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه-تست روانشناسي جنسيتي : آيا نياز به ازدواج داريد؟


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: تست، جنسيتي، ازدواج،
موضوع:
[ ۳ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۵۵:۲۳ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

اگر فرق بين قد مردان و زنان را در نظر گرفته باشيد .

 

مردان قد بلند تري در رابطه با قد دلخواهشان نسبت به جنس مخالف تقريباً تضاد آن را مايل مي باشند.

 

اهميت قد در ازدواج

به طور متوسط زنان در اين رابطه ترجيح مي‌دهند كه :

شخص مقابل شان ۸ تا ۱۴ سانتي‌متر نسبت به خودشان بلندتر باشند.

مردان ترجيح مي‌دهند كه زنان  ۴ تا ۵ سانتيمتر نسبت به آنها كوتاه تر باشند .

در نتيجه اين محدوده قابل پذيرش براي مردان به صورت متوسط ۵ سانتي متر بيشتر مي باشد.

اين ۵ سانتيمتر در رابطه با قد بلند داشتن قابل پذيرش مي باشد.

جذاب بودن مردان بلند قد

پس  مرداني كه داراي قد بلندتري باشند از ديدگاه زنان جذاب تر هستند.

 

اولويت قابل پذيرش براي زنان كمي بيشتر از قد متوسطه به جنس مخالف خود مي باشد.

 

از نظر تكاملي اين امر منطقي به نظر مي رسد.

 

بهتر مي باشد كه مرد از لحاظ قد نسبت به همسر خود بالاتر باشد.

 

اثرات رواني بلند قد بودن مردان 

اين امر از لحاظ رواني و محكم شدن ارتباط در زندگي زن و مرد داراي اثرات خوبي مي باشد.

 

به طور مثال شخصي كه مي‌خواهد با يك  بچه هم صحبت شود .

 

بايد قد خود را كم كنند تا بتوانند با او صحبت كنند .

 

و با آن بازي كنند تا بتوانند بين خود و آن  ارتباط محبت آميز ايجاد كنند. 

 

در زندگي زناشويي هم اين قضيه ثابت مي باشد. 

 

از آنجايي كه مردها داراي غرور مردانه اي مي باشند.

 

[block]9[/block]

 

تاثير قد در ارتباط  زناشويي

 اين غرور در مسير عاطفه و عشق به زندگي آنها مزاحم مي باشد.

و از طرفي ديگر زندگي ميان زن و شوهر بايد داراي محبت و عطوفت باشد.

از اين غرور كاذب مردها مزاحم به وجود آمدن محبت ميان زن و شوهر خواهد شد.

و هنگامي كه شخص مقابل قد كوتاه‌تري داشته باشد.

مرد مجبور مي باشد كه به دليل اينكه صحبتي را بشنود .

باعث مي شود خود را بشكند تا اندازه‌اي شخص مقابل شود .

و اين امر در سلامت ارتباط زناشويي داراي تاثير مي باشد.

منبع : اهميت قد پسر براي دختر- مركز مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۳۹:۳۲ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

آيا تا بحال براي شما پيش آمده است كه در يك اتاق پر از افراد ديگر قرار داشته باشيد و احساس تنهايي بكنيد؟

 

واقعيت اين است كه شما در هر جايي و در هر زماني مي توانيد احساس تنهايي داشته باشيد.

 

راه هاي فرار از احساس تنهايي

در ادامه يك سري راهنماهايي بيان شده است كه با استفاده از آنها مي توانيد احساس ارتباط بيشتري را با ساير افراد پيدا كنيد.

 

از موارد كوچك شروع كنيد

بهترين روش براي خارج شدن از گرداب تنهايي اين است كه با يك سري تعاملات اجتماعي كوچكي شروع كنيد.

 

سعي كنيد يك مكالمه كوچكي با صندوق دار يك سوپرماركت داشته باشيد يا يك پيامي را به دوستتان بفرستيد.

 

بله، ممكن است در مرحله اول احساس كنيد كه اين كار بي فايده مي باشد، ولي اين تعاملات كوچك مي توانند به شما كمك كنند تا احساس تنهايي و انزواي كمتري داشته باشيد.

 

10 موردي را كه هنگام احساس تنهايي بايد انجام داد - مشاوركو

۱۰ موردي را كه هنگام احساس تنهايي بايد انجام داد – مشاوركو

يك زمان خاصي از وقت خودتان را صرف بودن در كنار افراد همفكر بكنيد

مشغول چه كاري هستيد:

 

بازي هاي ويدئويي،

موسيقي،

كتاب

ملحق شدن به يك گروه عبارت از يك راه مناسبي براي ملاقات داشتن و ارتباط برقرار كردن با افراد همفكر مي باشد.

 

مدرسه شما يا شوراياري ها، گروه هاي كاري يا تورهاي تفريحي مي تواند گروه هاي زيادي داشته باشد، بنابراين در صورتي كه يك كلوب براي شما مناسب باشد، حتما آن را بررسي كنيد.

 

يك گزينه ديگري كه داريد ” ملاقات كردن” مي باشد.

 

اين ملاقات باعث مي شود افرادي كه از موارد يا فعاليت هاي مشابه لذت مي برند، در كنار يكديگر قرار بگيرند و اين موارد لذت بخش مي تواند باشگاه ورزشي، عكاسي، تكنولوژي يا هر چيز لذت بخش ديگري باشد.

 

شما در انتخاب اين موارد آزاد هستيد و هزينه اي هم بابت آن نمي پردازيد!

 

فعال باشيد

ورزش يك مورد مناسبي براي كاهش استرش مي باشد، ولي آيا شما اين مورد را به عنوان روشي براي ملاقات با افراد جديد در نظر مي گيريد؟

 

يك مورد مناسبي كه در مورد ورزش وجود دارد، عبارت از منظم بودن آن مي باشد – بنابراين ممكن است كه مدتي طول بكشد، ولي شما با گذشت زمان مي توانيد روابط خودتان را ايجاد كنيد و در عين حال فشار زيادي بر روي شما وجود نداشته باشد.

 

شما مي توانيد به يك كلاس ورزشي ملحق شويد، در يك ورزش رقابتي شركت كنيد، يا اينكه رئيس باشگاه محلي خودتان باشيد.

 

همچنين در صورتي كه دوستان علاقمندي داشته باشيد، مي توانيد با آنها به پياده روي برويد يا با هم بدويد.

 

رهايي از احساس تنهايي و پوچي - دكتر عبيدي

رهايي از احساس تنهايي و پوچي – دكتر عبيدي

روابط آنلايني داشته باشيد

صحبت كردن آنلاين با افراد ديگر يك روش مناسبي براي مبارزه با تنهايي مي باشد، چرا كه به شما اين اجازه را مي دهد تا در يك فضاي راحت و ايمني (همانند اتاق خودتان) قرار بگيريد.

 

همچنان با دنياي بيرون ارتباط داشته باشيد.

 

هر چند كه اين مورد در برخي مواقع مي تواند منجر به ارتباط داشتن با افراد بدخواهي شود، ولي يك مقدار تحقيق مي تواند منجر به ايجاد يك پناهگاه آنلاين مناسبي براي شما و افرادي همانند شما شود.

 

مكانهاي ارتباطي يك فضاي حمايت كننده، ايمن و بي نامي مي باشد كه افراد نسبت به موارد صورت گرفته نسبت به خودشان مراقبت مي كنند، چرا كه خودشان هم در آنجا قرار دارند.

 

در برنامه ريزي خودتان، تا يك حدي جنبه هاي اجتماعي را هم مد نظر قرار بدهيد

در برخي مواقع كه در مدار تنهايي بي انتهايي قرار مي گيريد، مي توانيد از فرصت هاي مربوط به اجتماعي شدن استفاده كنيد، حتي در صورتي كه متوجه آنها نشويد.

 

سعي كنيد براي بيرون رفتن و اجتماعي شدن حداقل به ميزان يكبار در طول هفته، خودتان را به چالش بكشيد.

 

در يادداشت هاي روزمره خودتان بنويسيد كه حداقل يك بار بايد داراي فعاليت اجتماعي هفته اي منظمي باشيد و زمان خودتان را برنامه ريزي كنيد تا فراموش نكنيد.

 

قرار ملاقات داشته باشيد

آيا در هنگام درخواست كردن يك فرد براي بغل كردن شما، احساس راحتي نمي كنيد؟

 

اين مورد عادي مي باشد.

 

يك كتاب مناسب، يك پازل متقاطع كلماتي صبحگاهي يا يك مجله ورزشي را برداريد و خودتان را مشغول كنيد.

 

هيچ نيازي نيست كه خلاقيت زيادي داشته باشيد، فقط يك مكاني را پيدا كنيد كه بتوانيد براي يك ساعت در آنجا راحت باشيد.

 

اين مكان مي تواند يك قهوه خانه محلي، يك پارك حيوانات، يك گالري هنري يا نزديك ترين ساحل باشد.

 

در بار اول كه به تنهايي پرواز مي كنيد، مي توانيد يك مقدار احساس ناراحتي بكنيد.

 

حتي ممكن است اين نگراني را داشته باشيد كه افراد ديگر در مورد شما قضاوت مي كنند – ولي ما به شما قول مي دهيم كه ساير افراد اين كار را انجام نمي دهند.

 

همچنين داشتن يك مكان ثابت مي تواند به شما كمك كند تا افراد جديدي را مشاهده كنيد.

 

در صورتي كه به اندازه كافي به آن مكان مي رويد، به مرور زمان متوجه يك سري چهره هاي آشنا خواهيد شد و حتي ممكن است دوستاني براي خودتان پيدا كنيد.

 

بنويسيد

نوشتن يك روش بسيار مناسبي براي مبارزه كردن با تنهايي مي باشد، چرا كه باعث مي شود تفكرات خودتان را مشخص كنيد، احساسات خودتان را پردازش كنيد و شناخت بهتري نسبت به خودتان به دست بياوريد.

 

روزنامه شما مي تواند به بهترين دوست شما تبديل شود:

 

نوشتن يك فضاي ايمني را براي بيرون ريختن همه موارد موجود در ذهن تان ايجاد مي كند و اين فضا مختص شما خواهد بود.

منبع :۱۰ موردي را كه هنگام احساس تنهايي بايد انجام داد- مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۳۴:۲۶ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

مركز مشاوره روابط زناشويي مي تواند راهي براي افزايش دانش افراد در اين زمينه مهم باشد.

 

مركز مشاوره روابط زناشويي نقش مهمي بهبود رابطه افراد در اين زمينه مهم دارد.

 

نارضايتي جنسي از روابط زناشوئي امروزه به قاتل پايه اي اين خانواده ها تبديل شده است؛ نارضايتي كه نمي تواند ديده شود، در مورد آن صحبت نمي كنند يا حتي آن را نام گذاري نمي كنند.

 

از آنجايي كه، گرچه ممنوع نيست، به تابو اجتماعي تبديل شده است و خانواده ها از صحبت كردن در مورد رابطه به شيوه اي اجتناب مي كنند.

 

كمتر ديده مي شود اگر يك خانواده داراي قدرت يا اراده براي آموزش والدين در مورد ازدواج خود باشند يا فرزندان خود را پيش از ازدواج به طرفداران جنس تشويق كنند.

 

مركز مشاوره روابط زناشويي

 

خدمات مركز مشاوره روابط زناشويي آنلاين و تلفني

ايراني ها اغلب اطلاعات جنسي خود را از دوستان يا شبكه هاي مجازي دريافت مي كنند.

 

به همين دليل در اين مقاله ما در مورد مزاياي رابطه جنسي و راه هاي افزايش جذابيت اين رابطه ازدواج بحث خواهيم كرد.

 

مزاياي رابطه جنسي

با رابطه جنسي، شما كالري مي سوزانيد.

بله، شما مي توانيد به رابطه جنسي به عنوان يك ورزش نگاه كنيد و مطمئنا تاثير آن بيشتر از باشگاه خواهد بود!

 

به گفته دكتر جاستين لاميلر، استاد روانشناسي دانشگاه پردي و روانشناس جنسيت، بسته به فعاليت بدني شما، رابطه جنسي مي تواند عضلات شما را افزايش دهد، ضربان قلب شما را افزايش دهد و تمام بدن شما را اعمال كند.

 

و با توجه به مطالعه سال هاي قبل كه هر شركت كننده در اين مطالعه يك سنجش در طول رابطه جنسي انجام شد، مردان حدود ۱۰۱ كالري در هر جلسه سوزانده و زنان ۶۹ كالري سوزانده بودند.

 

با توجه به بحث، سوخت كالري زياد نيست، اما در مطالعات جنسي (از قبل از ميل به ارگاسم) به طور متوسط ​​۲۵ دقيقه طول مي كشد.

 

اگر اين زمان را بيشتر طول بكشد، مي توانيد از سوختن كالري بيشتر بهره مند شويد.

 

مزاياي رابطه جنسي - دو زوج در حال خنديدن

 

رابطه زناشويي استرس و فشار خون شما را محدود مي كند

در يك پژوهش در بريتانيا در سالهاي گذشته، از داوطلبان خواسته شد تا فعاليت جنسي و فعاليت هاي اضطراب مانند سخنراني عمومي و يا مشكلات رياضي با صداي بلند را براي ۲ هفته ضبط كنند.

 

كساني كه در طول مطالعه از نظر جنسي فعال بودند، فشار خون كمتري داشتند و فشار خونشان بهتر بود.

 

فقط مقاربت واژينال اين اثر  را داشت و ساير اشكال فعاليت جنسي يا استمناء اين اثر را نداشت.

 

اين مطالعه نشان مي دهد دو مزيت از رابطه منظم: مارك كنترل بهتر فشار خون و مديريت بهتر استرس را نشان مي دهد.

 

رابطه جنسي نه تنها سطح استرس زوج را كاهش مي دهد، بلكه تاثير قابل توجهي بر مديريت استرس نيز دارد.

 

سايت “مشاورانه” با همكاري برترين روانشناسان ايران به ارائه خدمات مشاوره خانواده ، ازدواج ، مشاوره تلفني ، ارائه تست روانشناسي و شخصيت شناسي با پاسخ تحليل و هوشمند ، مشاوره روانشناسي ، جنسي ، استفاده از جديدترين روش تشخيص و درمان اختلال رواني: افسردگي، اضطراب، بيش فعالي، شب ادراري، دو قطبي و غيره پرداخته است.

 

 

عشق قلب شما را بهبود مي بخشد.

رابطه زناشويي منظم ممكن است در غير اين صورت سيستم قلبي عروقي را تقويت كند.

 

يك مطالعه بريتانيا نشان داد كه مردان مبتلا به رابطه منظم براي حداقل دو هفته در يك دوره بيست ساله، بيماري هاي قلبي كمتر از بيماري هاي قلبي داشتند نسبت به افرادي كه كمتر از يك ماه در اين حالت بوده بودند.

 

پس از ده سال، خطر مرگ ناگهاني آنها در واقع كمتر نصف گروهي بود كه رابطه زناشويي كمتري داشت، اگرچه اين فاصله در دهه آينده كاهش مي يابد.

 

اين نوع پيدا كردن فقط نشان دهنده اتصال است، نه علت.

 

به گفته مارك: افرادي كه داراي يك شيوه زندگي سالم هستند، احتمالا شيوه زندگي سالم هم داشته اند.

 

با اين حال، او معتقد است ارتباطات زيادي بايد وجود داشته باشد: رابطه زناشويي هورمون هاي استروژن و هورمون تستوسترون را تنظيم مي كند كه بر كل سيستم بدن، از جمله قلب تاثير مي گذارد.

 

منبع :مركز مشاوره روابط زناشويي + مزاياي رابطه جنسي- مشاورانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۳ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۲۴:۳۱ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

شناخت اقدامات باليني براي نوجوانان

عبارت باليني اشاره به كمك ارائه شده براي نوجوانان از طريق متخصصان سلامت روان دارد.

 

اقدام اشاره به تكنيك هاي درماني و برنامه هاي درماني دارد كه مخصوص ارائه كمك به نوجوانان داراي مشكل مي باشد.

 

زماني كه اين دو كلمه در كنار يكديگر بيايند، اقدام باليني بيان كننده روش هاي تخصصي بيشماري خواهد بود كه براي كمك به نوجواناني طراحي شده اند كه داراي مشكلاتي مي باشند .

 

به تنهايي نمي توانند آنها را رفع كنند. زماني كه اين شرايط صورت مي گيرد، افراد بزرگسال مداخله مي كنند تا ضروري ترين كمك ها را ارائه كنند كه به شكل هاي متنوعي صورت مي گيرد.

 

دلايل نياز نوجوانان به اقدامات باليني

نوجواناني كه در اغلب مواقع دچار ناراحتي هايي مي شوند كه به صورت خود به خود درمان نمي شود، هر چه كه سريع تر به درمان مراجعه كنند، شانس بيشتري را براي بهبود موفق خواهند داشت.

 

بهترين اقدام درماني مربوط به نوجوان در هر زمان خاص به مشكلات خاصي كه تجربه مي كنند، مدت زماني كه اين مشكلات وجود داشته است و شدت مشكلات موجود بستگي دارد.

 

دلايل رايج مربوط به مراجعه نوجوانان به اقدامات باليني مي تواند شامل موارد زير باشد:

 

اضطراب

افسردگي

برش در يك جاي بدن

مصرف الكل و / يا مواد

تفكرات يا رفتارهاي خود كشي

غذا نخوردن يا پرخوري بيش از حد

حمله كردن

رفتار خشن و متجاوزكارانه

عدم داشتن خواب كافي يا مشكلاتي در بيرون آمدن از تخت خواب

از دست دادن علاقمندي به فعاليت هاي نرمال، به خصوص فعاليت هايي كه در حالت معمول لذت بخش مي باشند

 

اختلال هاي روانشناسي از يادگيري، فزون خواهي جنسي تا ترك اعتياد

۱۵ روش مفيد براي درمان افسردگي همسر

اقدامات باليني در سلامت روان

درمان به وسيله مدل سيستم درون خانوادگي IFS

۸ عامل جلوگيري از خواب نامناسب و كابوس

اقدامات درماني قابل دستيابي براي نوجوانان

اقدامات درماني متنوعي براي كمك به نوجوانان وجود دارد كه بر اساس شدت مشكل شامل موارد زير مي باشد:

 

كتاب هاي خود راهنمايي

بيمارستان هاي روان پزشكي

فرد درماني

گروه درماني

ارزيابي روان شناختي

برنامه ۱۲ مرحله اي

انواع برنامه هاي روان درماني براي نوجوانان

انواع مختلفي از روش هاي درماني در دسترس نوجوانان قرار دارند. برخي از رايج ترين آنها عبارتند از:

 

تمركزهاي بالقوه اقدام باليني

اقدام باليني بر روي زمينه هاي مختلفي مي تواند تمركز كند كه شامل موارد زير مي باشند:

 

درمان شناختي – رفتاري[block]5[/block] (CBT):

كه بر روي كمك به نوجوانان متمركز است تا الگوهاي تفكر منفي و مضر آنها به الگوهاي تفكر مثبتي تبديل شد.

 

CBT براي نوجوانان دچار شده به افسردگي و اضطراب بسيار مناسب مي باشد.

 

درمان رفتاري – مناظره اي[block]6[/block] (DBT):

كه به نوجوانان كمك مي كند مسوليت رفتارها و مشكلات خودشان را بر عهده بگيرند. DBT به طور خاص براي نوجواناني مفيد است كه داراي اختلال شخصيتي حدي هستند يا افرادي كه داراي تفكرات خودكشي يا رفتار خود آسيب زن هستند.

 

خانواده درماني:

كه به كل اعضاي خانواده كمك مي كند تا نحوه حمايت از نوجوان را ياد بگيرند و رفتارهاي مشكل زاي وي را متوقف كنند.

 

گروه درماني:

كه به نوجوان كمك مي كند تا نحوه مقابله را در مجموعه اجتماعي تر ياد بگيرد.

 

درمان ميان فردي:

كه بر روي نحوه تاثير اتفاقات زندگي بر روي عواطف نوجوان متمركز است و تلاش مي كند تا مشكلات موجود در رابطه را رفع كند.

 

روان درماني روان كاوي:

كه شامل برون سازي چالش هاي دروني نوجوان شما مي باشد كه منجر به ايجاد مشكلاتي براي وي مي شود و منجر به تحريك رفتار يا تفكرات وي مي شود.

 

[۱] Cognitive – behavioral therapy

 

[۲] Dialectical behavior therapy

 

حل كردن يك مشكل خاص

افزايش ظرفيت نوجوان شما براي مقابله با رفتارها، تفكرات و / يا احساساتي كه منجر به ايجاد مشكلات وي شده است.

پيشگيري از يك مشكل خاص

كمك به نوجوان شما براي به دست آوردن توازن رواني، آرامش و خوشحالي در زندگي خودش به منظور مقابله با شرايط موجود

منبع :اقدامات باليني در سلامت روان- مركز مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۲ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۰۶:۳۶ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
قالب وبلاگ
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر