moshaverrkhob
moshaverrkhob

اسكيزوفرني يك اختلال مزمن و جدي است كه بر شيوه تفكر، احساسات و رفتار فرد تاثير مي گذارد.

داروي اسكيزوفرني مي تواند سبب بهبود اين بيماري شود.

اسكيزوفرني، مانند ساير اختلالات رواني، شايع نيست، اما اين مي تواند بسيار ناتوان كننده باشد.

از هر هزار نفر، تقريبا هفت يا هشت نفر در طول زندگي خود مبتلا به اسكيزوفرني مي شوند.

اين اختلال مي تواند افرادي را كه مبتلا به آلرژي هستند، به شنيدن صداهاي خود يا ديدن چيزهايي كه در دسترس نيستند، مبتلا كند.

آنها ممكن است فكر كنند كه افراد ديگر ذهنشان را مي خوانند، افكار شان را كنترل مي كنند يا آنها به ايشان آسيب مي رسانند.

اين ايده مي تواند براي افراد مبتلا به اسكيزوفرني ترسناك باشد و باعث انزواي آنها و آشفتگي شديد شود.

همچنين مي تواند براي كساني كه در اطراف آنها است نگران كننده باشد.

افرادي كه مبتلا به اسكيزوفرني هستند گاهي اوقات ممكن است درباره ايده هاي عجيب و غريب صحبت كنند كه برخورد با آنها را سخت تر مي كند.

آنها بدون صحبت كردن يا صحبت كردن ممكن است ساعت ها نشسته باشند.

گاهي اوقات اين افراد خيلي خوب به نظر مي رسند، تا زماني كه آنها درباره افكار خود صحبت نكنند.

داروي اسكيزوفرني چيست؟ - چگونه تشخيص داده مي شود؟

اسكيزوفرني نيز بر جامعه و خانواده تاثير مي گذارد.
بسياري از اسكيزوفرنها مشكل پيدا كردن شغل و مراقبت از خود را دارند، بنابراين ممكن است به ديگران متكي باشند.

نگرش ها و باورهاي اسكيزوفرني گسترده هستند و بعضي اوقات آنها را ناخواسته در مورد اختلال و درمان آن صحبت مي كنند.

افرادي كه مبتلا به اسكيزوفرني هستند ممكن است هميشه در طول زندگي خود علائم اين اختلال داشته باشند.

اما درمان كمك كرده است تا بسياري از آنها را بهبود بخشد و آنها توانسته اند اهداف زندگي خود را دنبال كنند.

محققان در حال توسعه روش هاي موثر درمان و استفاده از ابزار تحقيق جديد براي درك علل اسكيزوفرني هستند.

شايد نتيجه اين تحقيق در سال هاي آينده به جلوگيري و درمان اين بيماري كمك كند.

غول افسردگي را شكست دهيم
غول افسردگي تان را شكست دهيد.
0 ديدگاه /تير ۱۱, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
علائم اسكيزوفرني چيست؟
علائم اسكيزوفرني به سه دسته گسترده تقسيم مي شوند:

علائم مثبت
علائم منفي
علائم شناختي
علائم مثبت رفتارهاي روان پريشي
علائم مثبت رفتارهاي روان پريشي است كه معمولا در افراد سالم مشاهده نمي شود.

افرادي كه علائم مثبت دارند ممكن است با بعضي از جنبه هاي واقعيت ارتباط برقرار كنند.

براي برخي افراد، اين علائم گذرا هستند، اما براي ديگران، اين علائم در طول زمان ثابت است.

علائم گاهي اوقات شديد و گاهي اوقات دشوار است.

شدت علائم مثبت ممكن است بستگي به اينكه آيا بيمار درمان مي شود يا نه.

علائم مثبت عبارتند از:

توهمات
عواطف تجربي حسي است كه بدون محرك خارجي رخ مي دهد.

اين توهمات در هر يك از پنج حس (ديد، شنيدن، بوييدن، طعم و لمس) رخ مي دهد.

براي تلفن هاي موبايل (يا توهمات شنوايي) شايع ترين نوع توهم در اسكيزوفرني است.

بسياري از افراد مبتلا به اسكيزوفرنيا صداي شنيدن دارند.

اين صداها مي توانند داخلي باشند، يعني، از ذهن خودشان، يا مي توانند بيروني باشند، در اين صورت، بيمار احساس مي كند كه كسي با او صحبت مي كند.

اين صداها ممكن است درمورد رفتار فردي صحبت كنند، او را به انجام كاري بپردازد يا او را از خطر مطلع كند.

گاهي اوقات صداي صحبت مي شود و افرادي كه اسكيزوفرني دارند به اين صداها پاسخ مي دهند.

اسكيزوفرني ممكن است اين صداهاي بلند مدت را بشنود و خانواده يا دوستانشان متوجه مشكلاتشان شوند.

انواع توهمات ديگر عبارتند از: ديدن مردم و يا چيزهايي كه در دسترس نيست، بويايي بوجود مي آيد كه هيچ كس به جز اسكيزوفرني به آنها توجه نمي كند و اين معني كه كسي با انگشت هاي نامرئي بدن خود را لمس مي كند، زماني كه هيچ كس در كنار آنها نيست.

اطمينان حاصل كنيد كه اختلال وسواسي-اجباري (OCD)، علائم و درمان ان بررسي شده باشد.

*

 سايت “مشاورانه” با همكاري برترين روانشناسان ايران به ارائه خدمات مشاوره خانواده ، ازدواج ، مشاوره تلفني ، ارائه تست روانشناسي و شخصيت شناسي با پاسخ تحليل و هوشمند ، مشاوره روانشناسي ، جنسي ، استفاده از جديدترين روش تشخيص و درمان اختلال رواني: افسردگي، اضطراب، بيش فعالي، شب ادراري، دو قطبي و غيره پرداخته است.

شماره هاي تماس

۰۲۱۸۸۴۱۹۸۳۲

۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰

۰۲۱۲۲۳۵۴۲۸۲

تلفن همراه

۰۹۰۳۱۲۳۶۴۴۶۰

۰۹۰۳۵۶۷۳۰۵۰

۰۹۱۰۸۳۴۷۵۹۷

*

هذيان
هذيان اعتقادي اشتباه است كه يك فرد عميقا به آن اعتقاد دارد و اين باورها با فرهنگ او سازگار نيست.

اشكالاتي همچنان ادامه دارد، حتي زماني كه شواهدي از عدم وجود حقيقت يا منطق وجود دارد.

افرادي كه مبتلا به اسكيزوفرني هستند ممكن است توهماتي كه به نظر عجيب و غريب مي آيند، مانند واقعيتي كه همسايگان مي توانند رفتار خود را با امواج مغناطيسي كنترل كنند.

همچنين ممكن است آنها اعتقاد داشته باشند كه كساني كه در تلويزيون تماشا مي كنند، پيام هاي خاصي را به آنها مي دهند، يا ايستگاه هاي راديويي با صداي بلند به ديگران افكار خود را منتشر مي كنند.

اين نكات به عنوان “نكات نفرت” ناميده مي شود.

گاهي اوقات آنها معتقدند كه شخص ديگري، به عنوان مثال، يك شخصيت تاريخي معروف است.

آنها ممكن است تصورات پارانوئيد داشته باشند و تصور كنند كه ديگران مي خواهند به آنها آسيب برسانند.

به عنوان مثال، با خيانت، حمله، مسموم كردن، جاسوسي و يا تظاهرات عليه آنها و يا عزيزانشان.

اين باورها آزار و آسيب ناميده مي شود.

هذيان اعتقادي

اختلالات فكر
اختلال فكر يك شيوه غيرطبيعي يا بي معني تفكر است.

يك شكل از آن، تفكر آشفته ناميده مي شود.

يك وضعيت كه در آن فرد دشواري مرتب كردن افكار خود و ايجاد يك رابطه منطقي بين آنها را مشكل مي كند.

در اين شرايط، او ممكن است به روش مبهم صحبت كند، به طوري كه دشوار است كه كلمات او را درك كند.

شكل ديگر وقفه تفكر ناميده مي شود.

وضعيتي كه در آن يك فرد به طور ناگهاني گفتار خود را با فكر كردن در مورد چيزي تقليل مي دهد.

وقتي پرسيد چرا او بايد صحبت را متوقف كند، ممكن است به ياد نياورد و بگويد كه فكر از ذهنش خارج است.

در نهايت، يك فرد مبتلا به اختلال تفكر ممكن است كلمات بي معني را بسازد يا در ديگر موارد واژه سازي كند.

اختلالات حركتي

اين اختلالات ممكن است به صورت حركات احساسي ظاهر شود.

فرد مبتلا به نقص حركت ممكن است حركات خاصي را تكرار كند.

از سوي ديگر، چنين فردي ممكن است رنج مي برد .

اين وضعيتي است كه در آن فرد به ديگران واكنش نشان نمي دهد.

امروزه به ندرت اتفاق مي افتد، اما زماني كه براي اسكيزوفرني درمان نمي شد، اين شايع تر بود.

 با سردرگمي احساسات و رفتارها است.

تشخيص اين علائم به عنوان بخشي از اختلال، مشكل تر است و مي تواند با علائم افسردگي و ساير شرايط اشتباه گرفته شود.

اين علائم عبارتند از:

يكنواختي احساسي مثل كاهش بيان احساسات از طريق صورت يا تن صداي
كم شدن لذت بردن از زندگي روزمره
مشكلات شروع و ادامه فعاليت
كاهش صحبت كردن
افراد مبتلا به علائم منفي ممكن است نياز به كمك روزانه خود را داشته باشند.
آنها ممكن است سلامت فرد را ناديده بگيرند.
اين ويژگي ها آنها را به نظر مي رسد تنبل و يا ناخواسته به خود كمك كند، اما اين نشانه هايي از اسكيزوفرني است.

علائم شناختي
پيش از استفاده داروي اسكيزوفرني بايد اين اختلال تشخيص داده شود.

علائم شناختي براي برخي افراد غير قابل تحمل است، اما براي ديگران، اين علائم شديدتر است و بيماران ممكن است تغييرات در حافظه و يا ساير جنبه هاي تفكر خود را ببينند.

تشخيص علائم شناختي به عنوان بخشي از اختلال، مانند نشانه هاي منفي، ممكن است دشوار باشد.

اين علائم اغلب توسط آزمون هاي خاص شناسايي مي شوند.

علائم شناختي عبارتند از:

عملكرد ضعيف و ضعف در توانايي درك اطلاعات و استفاده از آنها براي تصميم گيري
اختلال در تمركز و توجه
وقفه در حافظه فعال و ضعف در توانايي فوري استفاده از اطلاعات پس از يادگيري آنها
دانش ضعيف بر روابط كار و روابط اجتماعي تاثير مي گذارد و مي تواند براي افراد مبتلا به اسكيزوفرنيا دردناك باشد.

داروي اسكيزوفرني
داروي اسكيزوفرني از اواسط دهه ۱۹۵۰ در دسترس بوده است.

انواع قديمي تر به نام سنتي روانكاوي يا نسل اول ناميده مي شوند.

در دهه ۱۹۹۰، داروي ضد اسكيزوفرني جديد توليد شد.

اين داروهاي جديد داروهاي روان درماني نسل دوم ناميده مي شوند.

عوارض داروي اسكيزوفرني
برخي از افراد وقتي كه شروع به مصرف دارو مي كنند عوارض جانبي دارند.

اكثر عوارض جانبي مواد مخدر بعد از چند روز ناپديد مي شوند.

عوارض جانبي باقي مانده پايدار هستند، اما اغلب آنها با موفقيت كنترل مي شوند.

كساني كه داروهاي ضد روان شناختي مصرف مي كنند نبايد قبل از اينكه بتوانند با داروهاي جديد سازگار شوند، رانندگي كنند.

عوارض داروي اسكيزوفرني

عوارض جانبي دارو ضد اسكيزوفرني
عوارض جانبي بسياري از داروهاي ضد اسكيزوفرني عبارتند از:

خواب آلودگي
سرگيجه هنگام حركت دادن موقعيت
تاري ديد
افزايش ضربان قلب
حساسيت نور خورشيد
خارش پوست
مشكلات قاعدگي براي زنان
داروهاي ضد اسكيزوفرني نسل دوم مي تواند باعث افزايش وزن و تغييرات در متابوليسم بدن شود.

عوارض جانبي مي تواند خطر ابتلا به ديابت و كلسترول بالا را افزايش دهد.

هنگامي كه يك فرد داروهاي ضد التهابي نسل دوم را مصرف مي كند، وزن، گلوكز (گلوكز) و ميزان چربي بايد توسط پزشك كنترل شود.


ضروري ترين دانستني هاي قبل از روابط جنسي
0 ديدگاه /تير ۶, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
اختلال رواني
داروي اسكيزوفرني نسل اول با عوارض جانبي
داروهاي نسل اول با عوارض جانبي مرتبط با جابجايي فيزيكي همراه هستند:

سفتي ماهيچه
اسپاسم عضلاني مزمن
لرزش
بي قراري
پزشكان و بيماران بايد در انتخاب مواد مخدر، ميزان دارو و برنامه درمان مناسب، و اين رابطه بايد بر اساس نياز فردي بيمار و وضعيت پزشكي او باشد.

استفاده طولاني مدت از نسل اول داروهاي ضد پسوريازيس ممكن است منجر به بيماري هايي مانند ديسكينزي تند و يا ديسكينزي تاخير (TD) شود.

ديسكينزي تند و يا ديسكينزي تاخير (TD)
TD حركات فرد را ناخوشايند مي سازد.

اين حركات معمولا در منطقه شفاهي انجام مي شود.

TD مي تواند خفيف يا شديد باشد و در برخي افراد اين مشكل حل نمي شود.

گاهي اوقات افراد مبتلا به TD نسبتا يا به طور كامل پس از قطع دارو بهبود مي يابند.

TD در افرادي كه داروهاي ضد التهابي نسل دوم مصرف مي كنند كمتر احتمال دارد كه رخ دهد، اما بعضي ديگر ممكن است TD باشند.

كساني كه فكر مي كنند ممكن است TD داشته باشند، قبل از متوقف كردن دارو بايد با پزشك مشورت كنند.

چگونه داروهاي ضد اسكيزوفرني مصرف كنيد و به آنها پاسخ دهيد.

داروهاي ضددرد معمولا به شكل قرص ها و شربت ها به صورت روزانه مصرف مي شوند.

بعضي از داروهاي ضد پيري يك يا دو بار در ماه تزريق مي شوند.

علائم اسكيزوفرني، مانند تشنگي و توهم، معمولا چند روز پس از شروع درمان ضد روانپزشكي حل مي شود.

علائم مانند تصورات، معمولا ظرف چند هفته حل و فصل مي شوند.

مدت زمان 
پس از حدود ۶ هفته، بسياري از افراد علائم خود را بهبود مي بخشند.

ديگران هنوز نشانه هايي دارند، اما معمولا داروها از تشديد علائم جلوگيري مي كنند.

با اين حال، مردم به روش هاي مختلف به داروهاي ضد پسوريازيس واكنش نشان مي دهند و هيچكس نمي تواند پيش بيني كند كه چگونه بيمار به داروها پاسخ خواهد داد.

گاهي اوقات، بايد چندين دارو را براي پيدا كردن داروهاي مناسب مورد آزمايش قرار دهيد.

پزشكان و بيماران مي توانند با هم كار كنند تا بهترين تركيب دارو و دارو و همچنين ميزان آن را پيدا كنند.

اكثر افراد دوره اي از عود و يا بيشتر را تجربه مي كنند، دوره اي كه علائم بيماري را بازمي گرداند يا بدتر شود.

معمولا، علائم برگشت مي كنند، زماني كه فرد مصرف دارو را متوقف كند يا كمتر از آن تجويز شود.

دليل اين كه مردم مصرف مواد مخدر را متوقف مي كنند، اين است كه مردم را بهتر درك كنند يا فكر نكنند كه آنها بايد دارو مصرف كنند.

اما هيچ كس نبايد قبل از مشاوره با پزشك خود داروهاي ضد التهابي مصرف كند.

داروها بايد به تدريج قطع شوند و اين امر هرگز نبايد ناگهان انجام شود.

منبع :داروي اسكيزوفرني چيست؟ – چگونه تشخيص داده مي شود؟- مشاورانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۷ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۲۵:۰۹ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

هوش عاطفي[۱]، كه در برخي مواقع به صورت EQ بيان مي شود، به توانايي شخص براي تشخيص، شناخت، مديريت و استدلال در رابطه با عواطف اشاره دارد.

اين يك توانايي مهمي در ارتباطات ميان فردي است – يك موضوع روزي كه محدود به روانشناسي نمي باشد و در دنياي تجارت هم اهميت دارد.

اين واژه براي اولين بار توسط روانشناسان و در دهه ۱۹۹۰ مصطح شد، ولي كاربردهاي آن سريعا در ساير حوزه ها، شامل تجارت، آموزش و فرهنگ رايج به سرعت گسترش يافت.

روانشناساني به اسم هاي پيتر سالوي و جان دي. ماير[۲]، كه هر دو جزو محققان پيشرو در اين زمينه بودند، هوش عاطفي را به عنوان توانايي فرد براي تشخيص و شناخت عواطف در خودش و ساير افراد تعريف كردند.

اين توانايي همچنين شامل بهره مندي از اين شناخت عواطف در تصميم گيري، حل مسائل و ارتباط برقرار كردن با ساير افراد مي باشد.

در گذشته، عواطف و هوش به عنوان دو مورد متضاد در نظر گرفته مي شدند. با اين وجود، محققين حوزه روانشناسي عاطفي در سالهاي اخير به شناخت و تاثير اين مورد بيشتر علاقمند شده اند.

اين حوزه فرآيندهاي شناختي و تعاملات عواطف و تاثير آنها بر روي نحوه تفكر افراد را مورد بررسي قرار مي دهد.

همچنين اين حوزه نحوه تاثير عواطف و حالت هاي رواني، همانند خوشحالي، عصبانيت، ترس و ناراحتي را بر روي رفتار و تصميم گيري افراد بررسي مي كند.

 هوش عاطفي: عامل مهم براي موفقيت
علاقمندي به روانشناسي عاطفي و مفهوم هوش عاطفي بعد از انتشار يافتن كتاب دنيل گولمن به اسم هوش عاطفي: چرا اين مورد مي تواند با اهميت تر از IQ[3] باشد، به طور قابل توجهي افزايش يافت.

گولمن در كتاب مشهور خودش بيان مي كند كه هوش عاطفي مي تواند حداقل در حوزه پيشبيني موفقيت در زندگي داراي اهميت زيادي باشد.

وي بيان كرده است كه شايستگي عاطفي همچنين مي تواند نقش مهمي را در محيط كاري ايفا كند.

اين مفهوم به سرعت منجر به جلب توجه عموم افراد شد كه شامل مديران منابع انساني و رهبران تجارت هم بود.

محققان بيان كردند كه هوش عاطفي بر روي نحوه تاثير تعاملات كارمندان با همكاران تاثير مي گذارد.

همچنين فرض مي شود كه EQ در مديريت استرس و تضاد كاركنان و همچنين عملكرد كلي موجود در محيط كار تاثير گذار است.

مطالعات صورت گرفته نشان داده اند كه كارمندان داراي نمرات بالاتر در سنجش هاي EQ، همچنين تمايل دارند تا در سنجش هاي مربوط به عملكرد ميان فردي، توانايي هاي رهبري و مديريت استرس، به عنوان افراد سطح بالا رتبه بندي شوند.

ساير مطالعات صورت گرفته هوش عاطفي بالاتر را با رضايت شغلي و همچنين عملكردي كلي شغل مرتبط دانسته اند.

گولمن بيان كرده است در حاليكه هوش مرسوم عبارت از كيفيت مربوط به موفقيت رهبري است، ولي اين مورد به تنهايي كافي نمي باشد.

افرادي كه در كار خودشان موفق هستند، صرفا افراد باهوشي نيستند – همچنين آنها دارا هوش عاطفي بالايي هم مي باشند.

ولي هوش عاطفي فقط مربوط به CEO ها و مديران ارشد نمي باشد.

اين يك ويژگي است كه در هر سطحي از شغل فردي اهميت دارد، چه شما يك دانشجويي باشيد كه در دوره انترن هستيد يا يك كارمند ارشدي باشيد كه نقش رهبري را داريد.

در صورتي كه شما بخواهيد در محيط كاري به موفقيت دست يابيد و به درجات بالايي در حرفه خود برسيد، هوش عاطفي براي موفقيت شما يك مورد مهمي خواهد بود.

چرا هوش عاطفي در محيط كاري اهميت دارد
سوالي كه در اين بحث مطرح مي شود، عبارت از اين است كه چرا هوش عاطفي يك مهارت با ارزشي در محيط كاري مي باشد.

بر اساس يكي از ارزيابي هاي صورت گرفته[۴] در مورد مديران استخدامي، در حدود ۷۵ درصد از پاسخ دهندگان بيان كردند كه آنها در استخدام كارمندان، EQ را به عنوان عامل مهمتري نسبت به IQ در نظر مي گيرند.

برخي از دلايلي كه مربوط به اهميت هوش عاطفي در موفقيت كاري مي باشد، عبارتند از:

هوش عاطفي مي تواند منجر به ايجاد تصميمات تجاري بهتري شود
كارمندان داراي هوش عاطفي در شرايط تحت فشار، به احتمال بالايي آرامش خودشان را حفظ مي كنند
افراد داراي هوش عاطفي بالاتر، بهتر مي توانند تضادهاي و تعارضات موجود را حل كنند
رهبران داراي هوش عاطفي، تمايل دارند تا حس همدلي بيشتري داشته باشند
كارمندان داراي هوش عاطفي بالاتر، تمايل بيشتري به شنيدن، منعكس كردن و پاسخ دادن به انتقادهاي ساختاري دارند.
هوش عاطفي در سطح گسترده اي به عنوان يك مهارت با ارزش در نظر گرفته مي شود، و همچنين موردي مي باشد كه محققان بر اين باورند كه مي تواند منجر به پيشرفت آموزش و روش به كار گرفته شده شود.

هر چند كه ممكن است برخي افراد به صورت طبيعي داراي مهارت هاي عاطفي باشند، ولي يك سري مواردي وجود دارند .

هر شخصي براي افزايش توانايي خودش در شناخت و استدلال بر مبناي عواطف، مي تواند از آنها استفاده كند.

در يك محيط كاري كه اغلب روابط و تصميمات تجاري صورت گرفته برمبناي شناخت ميان فردي، كار تيمي و ارتباط مي باشند، هوش عاطفي مي تواند مفيد باشد.

[۱] Emotional Intelligence

[۲] Peter Salovey and John D. Mayer

[۳] Daniel Goleman’s book Emotional Intelligence: Why it can Matter More Than IQ

[۴]https://www.careerbuilder.ca/share/aboutus/pressreleasesdetail.aspx?id=pr652&sd=8%2f18%2f2011&ed=8%2f18%2f2099

اختلال هاي روانشناسي از يادگيري، فزون خواهي جنسي تا ترك اعتياد
۱۵ روش مفيد براي درمان افسردگي همسر
اقدامات باليني در سلامت روان
درمان به وسيله مدل سيستم درون خانوادگي IFS
۸ عامل جلوگيري از خواب نامناسب و كابوس
چگونه مي تواند هوش عاطفي را افزايش داد
به دليل اينكه هوش عاطفي يك مهارت داراي ارزش بالايي مي باشد، آيا هر شخصي مي تواند چنين مهارتي داشته باشد؟

آيا افراد فاقد اين توانايي مي توانند توانايي هاي خودشان را براي شناخت و مديريت عواطف بهبود دهند؟

عواملي از قبيل تربيت و شخصيت نقش مهمي را در ايجاد هوش عاطفي دارند، ولي هوش عاطفي يك مهارتي است كه مي تواند از طريق تمرين و تلاش بهبود يابد.

يكي از مطالعات صورت گرفته در اين زمينه[۱] نشان داده است مشاركت كنندگاني كه در زمينه هاي شايستگي عاطفي كليدي آموزش مي بينند.

نه تنها پيشرفت هاي پايداري در هوش عاطفي دارند، بلكه همچنين پيشرفت هايي را در بهزيستي فيزيكي و رواني ، روابط اجتماعي بهتر،  سطوح پايين كورتيزول (هورمون استرس) تجربه مي كنند.

بنابراين در صورتي كه شما علاقمند هستيد تا با استفاده از مهارت هاي هوش عاطفي، عملكرد خودتان را در محيط كاري بهبود بدهيد، برخي از نكات وجود دارند كه بايد آنها را رعايت بكنيد:

خودآگاهي موجود در خودتان را افزايش بدهيد
يكي از اولين اقدامات مربوط به استفاده از مهارت هاي هوش عاطفي در محيط كار، تمرين كردن براي شناخت عواطف خودتان مي باشد.

خودآگاهي شامل مطلع بودن نسبت به جنبه هاي مختلف خودتان مي باشد كه شامل عواطف و احساسات است.

اين مورد يكي از جنبه هاي مبنايي هوش عاطفي مي باشد. شما به منظور تشخيص عواطف خودتان و شناخت عوامل اين احساسات، در مرحله اول نياز به خودآگاهي داريد.

از نظر مركز مشاوره روش هاي مربوط به بهبود خودآگاهي عبارتند از:

توجه كردن به احساس خودتان در لحظات مختلف روز. اين عواطف چه تاثيري بر روي نحوه پاسخ شما دارند؟
آيا مواردي كه شما احساس مي كنيد، بر روي تصميمات شما و نحوه تعامل شما با ساير افراد تاثير دارند؟
شما با صرف كردن زمان بيشتر براي جواب دادن به اين سوالات، مي توانيد آگاهي بيشتري را در مورد عواطف خودتان و نقش اين عوامل در زندگي روزمره خودتان به دست بياوريد.
نقاط قوت و ضعف عاطفي خودتان را مشخص كنيد. شما به چه نحوي با ساير افراد ارتباط برقرار مي كنيد؟
آيا شما در اغلب موارد خودتان را فرد صبور، عصباني يا اذيت كننده مي بينيد؟ شما به چه نحوي مي توانيد تعامل موثري با اين احساسات داشته باشيد؟
شناخت نقاط ضعف خودتان به شما اجازه مي دهد تا به دنبال راه حل هايي باشيد كه با نقايص خودتان به صورت مناسبي برخورد كنيد.
در نظر داشته باشيد كه عواطف تمايل دارند تا زودگذر باشند و به صورت سريع تغيير كنند.
است كه همكار شما منجر به عصبانيت شما شود يا رئيس شما يك كار نامناسبي به شما بدهد كه آن را انجام بدهيد.
قبل از اينكه هر گونه واكنشي نشان بدهيد، به ياد داشته باشيد كه همه اين موارد زودگذر هستند، بنابراين گرفتن تصميمات عجولانه برمبناي عواطف شديد مي تواند منجر به آسيب رساندن به اهداف و موفقيت بلندمدت شما شود.
خودكنترلي را تمرين كنيد
دنيل گولمن خودكنترلي را به عنوان بخش مهمي از هوش عاطفي بيان كرده است. آگاه بودن نسبت به عواطف خودتان، اولين مرحله مهم مي باشد، ولي همچنين شما نياز به توانايي مناسب براي مديريت مواردي داريد كه احساس مي كنيد.

افرادي كه خودكنترلي بهتري دارند، توانايي بيشتري براي انطباق دادن خودشان با موقعيت هاي در حال تغيير دارند.

آنها همه چيز را نشان نمي دهند، و منتظر پيدا كردن روش هاي مناسبي مي مانند تا عواطف خودشان را بيان كنند و بدون ارائه و در همان لحظه واكنش نشان نمي دهند.

همچنين آنها نحوه تاثير اظهارات عاطفي خودشان بر روي ساير افراد را هم در نظر مي گيرند.

روش هاي براي بهبود مهارت هاي خود كنترلي در محيط كاري:

پيدا كردن تكنيك هايي براي برخورد با استرس مربوط به كار: پيدا كردن سرگرمي هاي خارج از محيط كار، يك نقطه شروع مناسبي مي باشد.
همچنين تمرين فيزيكي يك روش مناسبي براي از بين بردن استرس مي باشد.
زماني كه محيط كاري استرس زا مي شود، آرامش خودتان را حفظ كنيد. اين حقيقت را بپذيريد .
شما نمي توانيد همه چيز را كنترل كنيد و به دنبال پيدا كردن روشهاي مفيدي باشيد كه مي توانيد نسبت به آن موقعيت پاسخ دهيد و منجر به بدتر شدن وضعيت نشويد.
قبل از تصميم گيري، يك زماني را صرف تفكر بكنيد. عواطف مي توانند شما را تحريك كنند كه به صورت آني واكنش نشان بدهيد.
ولي در صورتي كه شما يك مقدار زمان به خودتان بدهيد و تمامي احتمالات را بررسي كنيد، آرامتر خواهيد بود و انتخاب هاي عقلايي تري خواهيد داشت.
[۱] https://doi.org/10.1037/a0023047


مهارت هاي اجتماعي خودتان را بهبود دهيد
تحقيات صورت گرفته در حوزه روانشناسي عاطفي همچنين بيانگر اين است كه افراد داراي EQ بالاتر، داراي مهارت هاي اجتماعي قوي تري هستند.

به دليل اينكه آنها در شناخت عواطف ساير افراد مهارت دارند، مي توانند پاسخ مناسبي را در موقعيتهاي موجود ارائه بدهند.

همچنين مهارت هاي اجتماعي ارزش بيشتري را در محيط كاري دارند، چرا كه آنها منجر به ارتباط و فرهنگ مشاركتي كلي بهتري مي شوند.

كارمندان و رهبران داراي مهارت اجتماعي بهتر، مي توانند ارتباط مناسبي را با همكاران برقرار كنند و ايده هاي خودشان را به صورت موثرتري انتقال بدهند.

افراد داراي مهارت هاي اجتماعي بهتر نه تنها  بازيكنان تيمي مناسبي هستند، بلكه همچنين مي توانند در مواقع نياز نقش رهبري را هم برعهده بگيرند.

روش هاي مربوط به تقويت مهارتهاي اجتماعي در محيط كاري عبارتند از:

گوش دادن به صحبت هاي ساير افراد. اين مورد فقط به معناي گوش دادن انفعالي به صحبت هاي ساير افراد نمي باشد.
گوش دادن فعال شامل نشان دادن توجه، پرسيدن سوال و ايجاد يك پيش زمينه مي باشد.
شما چه در حالتي كه نقش مديريت داشته باشيد و چه در حالتي كه عضو يك تيم باشيد، گوش دادن فعال مي تواند علاقه شما را براي پروژه هاي كاري و تمايل شما نسبت به همكاري با ساير افراد و دستيابي به اهداف گروهي را نشان بدهد.
توجه كردن به ارتباط غيرشفاهي: علائمي كه افراد از طريق زبان بدن خودشان مي فرستند، مي تواند نشان دهنده تفكر واقعي آنها باشد.
شديدتر كردن مهارت هاي ترغيب و قانع سازي: توانايي مربوط به تاثير گذاشتن در محيط كاري و متقاعد كردن اعضاي تيم و ناظران براي گوش دادن به ايده هاي شما مي تواند يك عامل مناسبي در پيشرفت كار شما باشد.
از نمايش دادن در اداره اجتناب كنيد، ولي مطمئن شويد كه شما مي توانيد تضادها را مديريت بكنيد.
بيشترين تلاش خودتان را براي اجتناب از سياست هاي بي اهميت اداره كه در محيط كاري وجود دارند، انجام بدهيد ولي در نظر داشته باشيد كه تضادهاي موجود همواره قابل اجتناب و پيشگيري نيستند.
به موارد بيان شده از طرف ساير افراد گوش بدهيد و به دنبال پيدا كردن روش هاي حل مسئله و به حداقل رساندن تنش هاي موجود باشيد.
همدلي بيشتري داشته باشيد
افراد داراي هوش عاطفي بالا، توانايي بالايي را براي درك كردن شرايط ديگران و شناخت احساسات آنها دارند.

همدلي يك چيزي فراتر از شناخت احساسات ديگران مي باشد؛ همچنين همدلي شامل نحوه پاسخ دادن به اين عواطف مي باشد.

همدلي موجود در محيط كاري به شما اجازه مي دهد تا روابط مختلفي را بشناسيد كه بين ناظران و همكاران وجود دارد.

همچنين به شما اجازه مي دهد تا افراد قدرتمند و تاثير آنها بر روي رفتارها، احساسات، و تعاملاتي كه در چنين روابطي وجود دارند را بشناسيد.

برخي از روشهاي موجود براي تقويت همدلي در محيط كاري عبارتند از:

تلاش براي مشاهده كردن موارد موجود از ديدگاه يك شخص ديگر.
اين مورد مي تواند چالش زا باشد، به خصوص در صورتي كه شما اين احساس را داشته باشيد كه فرد ديگر اشتباه مي كند.
ولي به جاي اينكه بگذاريد عدم توافق هاي موجود منجر به بروز تضادهاي قابل توجهي شوند، يك زماني را صرف در نظر گرفتن موقعيت موجود از ديدگاه ساير افراد بكنيد.
اين روش مي تواند اقدام خوبي براي پيدا كردن يك راه حل مياني براي دو ديدگاه متضاد باشد.
توجه كردن به نحوه واكنش شما نسبت به ساير افراد. آيا شما به ساير افراد اجازه مي دهيد كه ايده هاي خودشان را مطرح كنند؟
آيا شما موارد بيان شده از طرف آنها را قبول مي كنيد، حتي در صورتي كه مخالف ديدگاه شما باشد؟
اجازه دادن به فرد براي اينكه اين احساس را داشته باشد كه تلاش با ارزش است، در اغلب موارد باعث مي شو كه فرد تمايل بيشتري براي سازش داشته باشد.
تقويت انگيزه خودتان
يك مولفه ديگري كه در زمينه هوش عاطفي وجود دارد، عبارت از موردي است كه به عنوان انگيزه دروني شناخته مي شود.

افرادي كه EQ قوي تري دارند، تمايل دارند كه انگيزه بيشتري براي به دست آوردن منافع خودشان داشته باشند.

آنها به جاي تلاش براي بدست آوردن پاداش خارجي، تمايل دارند كه كار خودشان را انجام دهند، چرا كه در اين صورت يك كار مفيدي انجام مي دهند و نسبت به آن چيزي كه انجام مي دهند، علاقمند مي باشند.

پول، موقعيت و تحسين شدن موارد خوبي هستند، ولي افرادي كه موفقيت بالاتري را در محيط كاري دارند، معمولا از طريق موارد ديگري انگيزه پيدا مي كنند.

آنها به كاري كه انجام مي دهند، علاقمند هستند. آنها در كار خودشان متعهد هستند، دوست دارند كه با چالش هاي جديدي مواجه شوند و اشتياق آنها مي تواند فراگير شود.

آنها در مواجهه با كمبود ها تسليم نمي شوند و مي توانند الهام بخش ساير افراد براي سخت كوشي و سماجت در رسيدن به اهداف باشند.

بر روي دوست داشتن شغل خودتان متمركز شويد. احساس شما در مورد كار شما هيچگونه اهميتي ندارد، مواردي كه اهميت دارند عبارت از دوست داشتن و تنفر داشتن شما نسبت به موارد مختلف مي باشد.
به منظور ايجاد انگيزش دروني، سعي كنيد كه بر روي جنبه هايي از شغل خودتان متمركز شويد كه واقعا از آن لذت مي بريد.
شايد شما احساس مربوط به پيشرفت در كامل كردن يك پروژه بزرگ را دوست داشته باشيد.
يا ممكن است كه شما كمك كردن به مشتريان براي پيشرفت داشتن در اهداف خودشان را دوست داشته باشيد. مولفه هاي موجود در شغل خودتان را مشخص كنيد و از آنها الهام بگيريد.
تلاش كنيد كه ويژگي مثبت خودتان را نگه داريد. به تمايل افراد خوشبين براي الهام دادن و انگيزه دادن به ساير افراد توجه كنيد.
ايجاد چنين ويژگي هايي مي تواند به شما كمك كند تا احساس مثبت تري را در محيط كاري خودتان به دست بياوريد.
توصيه اي براي داشتن يك زندگي بهتر
هوش عاطفي، نه تنها در زمينه بهزيستي، بلكه همچنين در موفقيت شما در محل كار هم نقش مهمي را ايفا مي كند.

خوشبختانه، شما مي توانيد يك سري نكاتي را از روان شناسي عاطفي ياد بگيريد كه به شما اجازه مي دهند بتوانيد EQ خودتان را بهبو دهيد و شايستگي عاطفي بيشتري را به دست بياورد تا در نتيجه آن عملكرد خودتان را تقويت كنيد و به موفقيت هاي شغلي بيشتري دست پيدا كنيد.

نويسنده: كندرا چري[۱]

آخرين به روز رساني: ۱۰ مي ۲۰۱۸

منبع :۵ روش براي داشتن هوش عاطفي بيشتر در محيط كاري- مركز مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۰۹:۱۱ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

ممكن است كه شما در روابط عاطفي خودتان يك سري ويژگي هاي خاصي را در مورد همسر خودتان بپذيريد و در عين حال فقط وي را تحمل كنيد.

البته اين امر منجر به شناخت تفاوت هاي موجود مابين پذيرفتن و تحمل كردن مي شود تا در نتيجه بتوانيد مابين آنها تمايز قائل شويد.

پذيرفتن يا تحمل كردن همسر
كيو اولور[۲] به عنوان موسس يك مركز رابطه اي و نويسنده كتاب اسرار مربوط به زوجين خوشحال[۳] گفته است كه

“زماني كه ما يك رفتاري را تحمل مي كنيم، ما همچنان نسبت به آن رفتار عصبي، نااميد و متنفر هستيم. با اين وجود در زماني كه همسرمان را مي پذيريم، از تمام موارد منفي مربوط به وي چشم پوشي مي كنيم – در اين شرايط هيچ نوع عصبانيت، نااميدي و تنفري وجود ندارد.”

كيو اولور[۲]
وي گفته است در زماني كه شما همسرتان را با تمام شرايطي كه دارد مي پذيريد، يا يك مورد خاصي را در مورد وي مي پذيريد، اين احساس را خواهيد داشت كه:

“من اين را به عنوان يك بخش كوچك از يك پكيج بزرگتر انتخاب كردم كه شما مي باشيد. من به اين نتيجه رسيدم كه اين مورد در رابطه با شما كارايي دارد و من اين مورد را به عنوان يك بخش كلي از شما پذيرفتم و نمي خواهم كه آن را تغيير بدهم.”

كيو اولور[۲]
براي مثال وي گفته است زوجيني كه يك نفر از آنها ولخرج مي باشد و طرف ديگر پس انداز كننده مي باشد، مورد تحمل شده توسط فرد ذخيره كننده عبارت از خرج كردن خود بخودي و بي مسولانه مي باشد، در حاليكه فرد ولخرج كننده، خساست و عدم توانايي بي اختيارانه را براي انجام دادن تحمل مي كند.

از تحمل كردن به سوي پذيرش همسر مشاوركو
از تحمل كردن به سوي پذيرش همسر مشاور كو
از تحمل كردن به سوي پذيرش همسر
با اين وجود، اولور بر روي زوجين كار مي كند تا رفتار تحمل كننده را به يك رفتار مورد پذيرش تبديل كند، و حتي بعدا از اين شرايط قدرداني كند. وي بيان كرده است

“زماني كه يك فرد مي تواند رفتاري را در نظر بگيرد كه تحمل مي كند و نسبت به تبديل آنها به يك مورد مثبت شناخت پيدا كند، در اينصورت زوجين مي توانند تا مرحله فراتر از پذيرش پيشرفت كنند و از رفتار خودشان قدرداني كنند.

اولور
براي مثال، فرد ولخرج از رفتار همسر خودش در زمينه پس انداز كردن براي آينده و نگراني براي امنيت قدرداني مي كند، در حاليكه فرد پس انداز كننده نسبت به خود انگيخته بودن همسرش و لذت بردن از زندگي قدردان مي شود.”

اولور
در ادامه يك سري روشهايي بيان شده است كه با استفاده از آنها نه تنها مي توانيد همديگر را تحمل كنيد، بلكه همديگر را هم بپذيريد.

همسر خودتان را بر اساس شرايط و ويژگي هايي كه دارد بپذيريد
هر شخصي داراي ويژگي ها و خصوصياتي مي باشد كه ممكن است شما دوست نداشته باشيد، ولي زماني كه شما يك فرد را مي پذيريد، در واقع شما تمامي موارد “بد” و خوب وي را مي پذيريد.

دكتر رماي دورواسولا[۶] به عنوان يك روان شناس باليني مجاز، استاد روان شناسي و نويسنده كتاب آيا بايد بروم يا بايد بمانم: نگه داشتن يك رابطه خودشيفتگي[۷] معتقد است كه

“پذيرش باعث نمي شود كه من بخواهم اين مورد يك موضوع متفاوتي باشد.”

دكتر رماي دورواسولا[۶]
وي گفته است كه:

“در واقع پذيرش و عامل اصلي آن عبارت از ايده اي مي باشد كه در رابطه با خود شخص مي باشد – و شما بايد با اين موارد متناسب باشيد. همچنين ‘تحمل كردن’ دقيقا به اين معنا نمي باشد كه ‘من با طرز تفكر همسرم هيچ مشكلي ندارم’”.

دكتر رماي دورواسولا
همسر خودتان را بر اساس شرايط و ويژگي هايي كه دارد بپذيريد مشاور كو
همسر خودتان را بر اساس شرايط و ويژگي هايي كه دارد بپذيريد مشاور كو
شما نيازهاي آنها را مي پذيريد
در يك رابطه مشخص، هر شخصي خواسته ها و نيازهاي خاصي دارد و بايد اميدوار باشند كه موارد انطباق يافته خواسته ها و نيازها بيشتر از موارد بدون انطباق باشد.

به همين دليل گفته مي شود كه برخي از خواسته ها و نيازها متفاوت خواهند بود و در اين شرايط است كه نگرش شما نقش مهمي را ايفا مي كند.

دكتر اليزابت كوهن[۹] به عنوان يك روان شناس باليني گفته است كه

“تفاوت مابين پذيرفتن و تحمل كردن همسرتان بستگي به عواطف و تفكراتي دارد كه در رفتار شما وجود دارد. هر دو مورد تحمل كردن و پذيرفتن از بيرون به يك شكل ديده مي شوند.”

دكتر اليزابت كوهن
” براي مثال، در صورتي كه همسر شما در طول كل هفته با بهترين دوستان خودش باشد، شما مي توانيد بگوييد كه “فوق العاده است، اميدوارم خوش باشي”.

دكتر اليزابت كوهن
اين حرف وي هم مي تواند به عنوان يك مورد پذيرش و هم به عنوان يك مورد تحمل كردن تفسير شود.
همچنين دكتر كوهن بيان كرده است در زمانيكه همسر شما بيرون مي باشد، ممكن است اين تفكر را داشته باشيد كه

“چه زماني بر مي گردد؟ دوست دارم كه عجله كند. چرا آنها اين برنامه را دارند؟”،

دكتر اليزابت كوهن
يا ممكن است فكر كنيد كه

“من خوشحالم كه همسرم شانس بيرون رفتن و بودن در كنار دوستانش را دارد. من خيلي خوشحالم كه همسرم در مورد نيازهايي كه دارد با من صريح مي باشد و من تنها شخصي نيستم كه مي تواند توجه وي را جلب كند و منجر به خوشحالي وي شود.”

دكتر اليزابت كوهن
آيا متوجه تفاوت هاي موجود در دو حالت بيان شده مي شويد؟

در مورد آنها قضاوت نكنيد
هيچ فردي دوست ندارد كه مورد قضاوت قرار داده شود و در صورتي كه همسر خودتان را مورد قضاوت قرار دهيد، آنها را از صميم دل خودتان نخواهيد پذيرفت. دكتر دورواسولا بيان كرده است

“پذيرش، يك نوع تمايل بيشتر به كل نگر بودن و حتي شايد وضعيت دوست داشتن بيشتر مي باشد. شما ماهيت واقعي شخص را شناسايي مي كنيد و در مورد وي قضاوت نمي كنيد.”

دكتر دورواسولا
همچنين در صورتي كه شما صرفا وي را “تحمل كنيد”، در اين شرايط شما به صورت شديدي با رفتار(هاي) وي مشكل خواهيد داشت.

دكتر دورواسولا معتقد است:

“اين مورد يك مقداري از تجربه دندان شكن سگك سفيد (منظور شرايط بسيار سخت و غيرقابل تحمل) مي باشد و معمولا در شرايط بلندمدت كارايي مناسبي ندارد، چرا كه خسته كننده و ناخوشايند مي باشد.

دكتر دورواسولا
ممكن است كه رفتارها و ويژگي هاي اين افراد در زير پوست شما قرار بگيرند و شما احساس ناراحتي كنيد و يك آرزوي در حال پيشرفتي نسبت به متفاوت بودن وي در شما شكل خواهد گرفت.”

دكتر دورواسولا
تفاوت هاي آنها را بپذيرد و تلاش نكنيد كه آنها را تغيير بدهيد
آيا همسر خودتان را مي پذيريد و يا تلاش مي كنيد كه وي را تغيير دهيد.

سندي وينر[۱۰] به عنوان رئيس اداره محبت مربوط به آخرين ملاقات اوليه[۱۱]  گفته است كه

“در صورتي كه يك فرد رفتار نامناسبي داشته باشد و شما در هر صورت در كنار وي بمانيد، شما همواره آن رفتار را تحمل خواهيد كرد، و اين شرايط در نهايت مي تواند منجر به تنفر و اهانت شود.”

سندي وينر
وي يك مثال مشخصي را در مورد وجود داشتن تفاوت هاي مذهبي بيان كرده است.

تفاوت هاي آنها را بپذيرد و تلاش نكنيد كه آنها را تغيير بدهيد مشاور كو
تفاوت هاي آنها را بپذيرد و تلاش نكنيد كه آنها را تغيير بدهيد مشاور كو
وينر گفته است كه:
“فرض كنيد كه شما يك مسيحي مذهبي و همسر شما يك ملحد باشد. شما در حقيقت مي خواهيد همسر شما شخصي باشد كه همراه با شما به كليسا برود و عقايد شما را داشته باشد، ولي وي اين كار را انجام نمي دهد.”

وينر
شما در حقيقت مي خواهيد همسر شما شخصي باشد كه همراه با شما به كليسا برود و عقايد شما را داشته باشد، ولي وي اين كار را انجام نمي دهد.”

وينر
وي مي گويد كه همسر شما داراي ويژگي هاي قابل توجه ديگري مي باشد، ولي اين مشكلات مذهبي بيشتر مطرح خواهند شد.

روابط جنسي و زناشويي به منظور درمان مشكلات ديرانزالي، زودانزالي، خوشنت جنسي ، تجاوز

وينر در مورد تحمل كردن همسر معتقد است
“در صورتيكه شما نسبت به عقايد يكديگر احترام نگذاريد – و آنها را نپذيريد – در اين صورت رابطه شما پايدار نخواهد ماند.”

وينر
وي اضافه مي كند كه احترام گذاشتن به تفاوت هاي يكديگر يك عامل كليدي در پذيرش همديگر مي باشد.

“در صورتي كه شما تفاوت هاي همديگر را بپذيريد و سعي نكنيد كه وي را تغيير بدهيد، در اين صورت شانس مناسبي را براي ايجاد يك رابطه هماهنگ خواهيد داشت.”

وينر
به راحتي از دست آنها خشمگين نشويد
در صورتي كه شما و همسرتان يكديگر را بپذيريد، احتمالا هيچ نوع ويژگي در وي پيدا نخواهيد كرد كه به صورت مكرر منجر به اذيت شدن شما شود.

يك روان شناسي به اسم شاء ويان[۱۲] گفته است كه
“تفاوت ما بين پذيرفتن و تحمل كردن همسرتان با توجه به روشي كه دارد، بزرگ مي باشد. زماني كه همسرتان را با توجه به روشي كه دارد بپذيريد، در اين صورت در نتيجه رفتارهاي وي اذيت نخواهيد شد، چرا كه شما مواردي را پذيرفته ايد كه نمي توانيد تغيير بدهيد.”

شاء ويان
براي مثال ويان گفته است كه قبلا يك مراجعه كننده مردي (شوهري) داشته است و شكايت مي كرده است كه در نتيجه قفل نكردن در ماشين به صورت مكرر توسط همسر خودش اذيت مي شد.

وي اين رفتار را تحمل مي كند، ولي همچنان مي خواهد كه در كنار وي بماند.
ويان بيان كرده است

“در طول كار بر روي اين درمانجوي خودش، در نهايت فرد درمانجو پذيرفت كه همسرش اين كار را به صورت هدفمند انجام نمي دهد و شايد به دليل شلوغ كاري هاي بچه ها، فراموش مي كند كه در را قفل كند.

شاء ويان
” ويان گفته است كه در زمان تحمل كردن يك شخصي، شما به صورت هدفمند تلاش مي كنيد تا آن رفتار شما را اذيت نكند – ولي زماني كه آن را مي پذيريد، در اين شرايط به تلاش كمتري نياز خواهيد داشت.

شاء ويان 
تشخيص و پيشگيري از خيانت و تعهد مندي ميان زوجين و جلوگيري از طلاق عاطفي و جنسي

مثبت انديشي در جنبه هاي مثبت همسر
شايد در يك زماني يك سري از موارد مربوط به همسرتان منجر به اذيت شدن شما مي شد، ولي در شرايط فعلي شما اين موارد را پذيرفته ايد و جنبه هاي مثبت آن را در نظر مي گيريد و به همين دليل در حال حاضر به عنوان يك مشكل در نظر گرفته نمي شوند.

پائول دِ پومپو[۱۳] به عنوان درمان گر مجاز CBT در موسسه درماني رفتاري شناختي در كاليفرنيايي جنوبي گفته است كه

“پذيرش در زماني صورت مي گيرد كه شما همه موارد مثبت و منفي را قبول مي كنيد. همچنين جنبه هايي از همسرتان كه مي خواهيد تغيير پيدا كند، در حال حاضر منجر به اذيت شدن شما نمي شود.”

پائول دِ پومپو[۱۳]
در نقطه مقابل وي معتقد است كه مي توانيد مشاهده كنيد هر ويژگي اذيت كننده جاي خودش را به موارد خوبي داده است

در صورتي كه همسر شما فرد مغروري باشد، شايد شما هوش وي را دوست داشته باشيد، يا در صورتي كه خودپسند باشد، احتمالا توانايي وي براي خود – توجهي را مورد تحسين قرار خواهيد داد.

مثبت انديشي در جنبه هاي مثبت همسر مشاور كو
مثبت انديشي در جنبه هاي مثبت همسر مشاور كو
دكتر دِ پومپو معتقد است
“زماني كه شما صرفا تحمل مي كنيد، احساس مي كنيد كه كاسه صبر شما به صورت تدريجي پر مي شود و اميدوار هستيد كه يك مورد ديگري به آن اضافه نشود.”

دكتر دِ پومپو
شما داراي صداقت عاطفي هستيد و داراي وابستگي مشتركي نمي باشيد
در صورتي كه شما يك رابطه داراي وابستگي مشترك داشته باشيد، تمايل داشتن به تحمل كردن رفتارهاي همسرتان راحت تر از پذيرفتن آنها خواهد بود.

كريستينا وازكوئز[۱۴] به عنوان يك روان درمانگر و نويسنده كتاب همسر بدون دلبستگي: نجات يافتن از مرد بدون عاطفه[۱۵] گفته است

“زماني كه زوجين به جاي پذيرفتن رفتارهاي يكديگر، اين رفتارها را تحمل مي كنند، آنها با ريسك وابستگي مشترك مواجه خواهند شد. وابستگي مشترك مي تواند منجر به پوشش دادن جنبه هاي مختلفي شود، ولي شما با صحبت نكردن شفاف در مورد اولويت ها، خواسته ها و ارزش هاي خوتان، از نظر عاطفي با خودتان و همسرتان صادق نخواهيد بود و اين مورد در نهايت منجر به ايجاد تنفر خواهد شد.”

كريستينا وازكوئز[۱۴]
وي معتقد است كه پذيرفتن بيشتر منجر به خنثي بودن يا بي تفاوت بودن مي شود – و اين پتانسيل را دارد كه به قدرداني و مانوس شدن منجر شود.

در حاليكه تحمل كردن منجر به ايجاد احساساتي همانند اذيت شدن، ناراحتي، و تنش مي شود كه در رفتارهايي همانند انتقاد، تمسخر يا قضاوت نشان داده مي شود.

وازكوئز گفته است كه
“براي مثال، فرض كنيد كه همسر شما از جمله طرفداران شديد و افراطي فوتبال مي باشد، و زمان قابل توجهي از تعطيلات خودش را در مقابل تلويزيون صرف مي كند.

وازكوئز
همچنين فرض كنيد كه خودتان از فوتبال متنفر باشيد، ولي جرات گفتن آن را به همسرتان نداريد، چرا كه باعث خواهد شد در آخر هفته زمان كمتري را در كنار يكديگر صرف كنيد. به جاي اينكه در كنار وي بنشينيد و ساعت ها خسته شويد، به اين مورد فكر كنيد كه مي توانيد يك سري كارهايي را همراه با هم انجام بدهيد و از آن لذت ببريد.”

وازكوئز
وي معتقد است به دليل اينكه در اين مثال شما خسته مي شويد، جنبه تحمل كردن بيشتر از جنبه پذيرفتن مي باشد.

روزهاي خوب شما بيشتر از روزهاي بد شما بوده است
زماني كه همسرتان را مي پذيريد، تعداد روزهاي خوب شما بيشتر از تعداد روزهاي بد شما خواهد بود و اين مورد دلايل مناسبي خواهد داشت – يك نامزدي متجانس نمي باشد.

دكتر دِ پومپو گفته است:

زماني كه شما شرايط موجود را مي پذيريد، همچنان مي توانيد با همسر خودتان باشيد و با وجود نقايص موجود، از زندگي خودتان لذت ببريد.
در حالت معكوس، شما زماني همسر خودتان را تحمل خواهيد كرد كه در اغلب مواقع تفكرات منفي نسبت به وي داشته باشيد يا به صورت مكرر در رابطه با مواردي جر و بحث كنيد كه غيرقابل تغيير مي باشند.
الگوهاي زندگي روزمره توسط همسر
همچنين دكتر دِ پومپئو معتقد است كه شما بايد همراه با همسرتان الگوهاي روزمره را بررسي كنيد تا مشخص كنيد كه آنها را بيشتر مي پذيريد يا بيشتر تحمل مي كنيد. وي گفته است كه :

“در صورتي كه در يك روز معمولي، الگوهاي مناسبي مابين شما وجود داشته باشد، احتمالا همديگر را به صورت كلي مي پذيريد. ولي در صورتي كه جر و بحث هايي وجود داشته باشد، يا در مورد همسرتان با دوستان خودتان صحبت كنيد، و / يا در طول روز يا در زمان خواب داراي رابطه ها و تعاملات منفي باشيد، احتمالا همديگر را تحمل مي كنيد.”

دكتر دِ پومپو
مي خواهيد كه همراه با يكديگر بمانيد، يا بهانه براي ماندن در كنار يكديگر
زماني كه رابطه تيره اي ما بين شما وجود داشته باشد، ممكن است كه علائم هشدار دهنده و عدم تحمل يكديگر بيش از هر زمان ديگري وجود داشته باشد و شما همچنان همراه هم باشيد.

معمولا اين مورد به دليل تحمل كردن همسرتان صورت مي گيرد و پذيرفتن وي هيچ تاثيري در ايجاد اين شرايط ندارد.

جوليو بريونز[۱۷] به عنوان مدير بحران شخصي و رئيس موسسه خدماتي تخصصي مربوط به پاسخ به سوالات مردان[۱۸] به مشاور گفته است كه

“مهمترين تفاوتي كه من مابين تحمل كردن و پذيرفتن در يك رابطه عاطفي مشاهده كرده ام، عبارت از نوع توجيه بودن در كنار يكديگر مي باشد. يكي از دستور العمل هايي كه من به عنوان يك مدير بحران شخصي در كمك به خانواده ها و افراد مورد استفاده قرار مي دهم، عبارت از شناخت مشكل تحمل كردن در برابر پذيرفتن مي باشد. در نتيجه افراد مي توانند در موقعيت هاي مختلف كنار يكديگر بمانند.”

جوليو بريونز[۱۷]
بريونز گفته است كه در اغلب موارد از مراجعه كنندگان مي پرسد كه
“آيا مي خواهيد براي انجام دادن اين كار تلاش كنيد؟”

بريونز
وي معتقد است كه اين يك سوال مهمي است، به دليل اينكه در صورتيكه زوجين بخواهند اين كار را از طريق آزمايش انجام بدهند، آنها بايد موقعيت و همسر خودشان را با وجود تمامي نواقص بپذيرند.

“در صورتيكه يك شخص فردي را تحمل كند كه همسر وي مي باشد، استفاده كردن از عبارات توجيه كننده همانند “من به خاطر بچه ها مجبور هستم” يا “من مجبور هستم، چرا كه اين مورد را بعد از گذشت چند سال انتظار دارم”، اين ذهنيت معمولا منجر به ايجاد تنفر مي شود و در برخي مواقع يك حالت تلخ و نامناسبي را ما بين زوجين ايجاد مي كند.”

بريونز
مي خواهيد كه همراه با يكديگر بمانيد، يا بهانه براي ماندن در كنار يكديگر مشاور كو
مي خواهيد كه همراه با يكديگر بمانيد، يا بهانه براي ماندن در كنار يكديگر
شما مجبور به پذيرفتن اين شرايط هستيد
بر اساس عقيده كارشناسان حوزه رابطه، در صورتي كه همسرتان را بپذيريد يا تحمل كنيد، شما بايد تفاوت ها را تحمل كنيد.

همانطور كه دكتر كوهن در بالا گفته است، تفاوت اصلي كه وجود دارد عبارت از احساس و نحوه تفكر شما در يك شرايط مشخص مي باشد.

نانسي كرمر[۱۹] به عنوان يك مشاور مرجع و موسس مركز مشاوره مسابقه صحيح[۲۰]، يك فلسفه راهنمايي خاصي را در مورد درمانجوهاي خودش استفاده مي كند. وي گفته است:

“در صورتي كه كاركرد منطقي وجود نداشته باشد، در اين صورت حتما موردي نادرست وجود دارد.”

نانسي كرمر[۱۹]
وي گفته است كه يكي از درمانجوها بدون هيچ دليل مشخصي هر روز با يك برخورد عصبي از طرف همسرش مواجه مي شود؛ تغييراتي كه وي در رفتارش ايجاد مي كرد، هيچ نوع كارايي نداشت و وي با واكنش عصبي از طرف همسرش مواجه مي شد.

كرمر بيان كرده است كه:
در صورتي كه شما همواره مكالمات و بحث هاي صورت گرفته را ترك كنيد، در اين صورت بايد نسبت به موارد صورت گرفته نگران باشيد.
در اين صورت در موقعيتي قرار خواهيد گرفت كه همسرتان به جاي پذيرفتن شما، شما را تحمل خواهد كرد.
پذيرفتن يك شخصي شامل قدرداني از وي به خاطر شخصي كه هست و دوست داشتن آنها به دليل تفاوت هاي موجود مي باشد، در حاليكه تحمل كردن شامل متمركز شدن بر روي ويژگي هاي آزار دهنده آنها مي باشد.
همانطور كه مشخص است، كارشناسان بالا منجر به راحت تر شدن تشخيص تفاوت مابين پذيرفتن همسرتان و تحمل كردن وي شده اند.

شما با مشخص كردن شخصي كه بر روي روابط شما مسلط مي باشد، بايد تصميم بگيريد كه به چه نحوي ادامه بدهيد (يا اصلا به رابطه موجود ادامه ندهيد).

 مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين
برترين مقالات خانواده و زوج درماني با رويكرد بهبود روابط ميان خانواده
مشاوره قبل از ازادواج براي روج هاي جوان با آموزش روابط و و رفتار پيش از ازدواج
مشاوره طلاق و جدايي به منظور حل مشكلات زناشويي و نجات زندگي والدين و يا آغاز زندگي پس از طلاق
روابط جنسي و زناشويي به منظور درمان مشكلات ديرانزالي، زودانزالي، خوشنت جنسي ، تجاوز
تشخيص و پيشگيري از خيانت و تعهد مندي ميان زوجين و جلوگيري از طلاق عاطفي و جنسي
ارتباط با جنس مخالف پيش از ازدواج ، دوره نامزدي و عقد و داشتن روابط در بستر علمي و اجتماعي بدون مشكلات و چالش ها

نويسنده: ناتاليا بوسينسكي[۱] – ارديبهشت ۱۳۹۸ – مترجم: مشاور كو 
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است.

منبع :9 تفاوت بين پذيرفتن و يا تحمل كردن همسر-مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۰۴:۵۵ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

علائم عمومي افسردگي در نوجوانان دختر و پسر بسيار زياد مي باشد.

در ادامه مباحث ابتدا با تغييرات و نشانه هاي عمده افسردگي در نوجوانان و جوانان شروع مي كنيم.

تغيير در عادات غذا خوردن و برنامه خواب (خوردن و خواب بسيار زياد يا بسيار كم)
تغييرات قابل توجه در وزن (افزايش يا كاهش)
عدم تمايل به حضور در مدرسه يا كاهش عملكرد مدرسه
حذف، ترك دوستان يا اعضاي خانواده
اضطراب، تنش ناگهاني
بي اعتقادي يا اضطراب عمومي
واكنش شديد به انتقاد، حتي انتقاد سازنده
عزت نفس يا گناه
مشكلات غير معمول با مقامات قدرت
بي اعتنايي و امتناع از شركت در سرگرمي و كار گروهي كه قبلا مورد علاقه آنها بوده است.
كم تمركز، فراموشي
احساس آزاد و گناهكار بودن.
شكايات موفقيت آميز بيماري در سلامت كامل بدن
عدم انگيزه و اشتياق براي زندگي روزمره
استفاده از مواد مخدر و الكل
فكر كردن درباره خودكشي يا بيان آن
علائم افسردگي در نوجوانان دختر و پسر و راه تشخيص آن

علل افسردگي نوجوانان
دلايل بسياري براي افسردگي در نوجوانان وجود دارد.

رايج ترين دلايل اين امر عبارتند از:
يك فاجعه بزرگ در زندگي، مانند مرگ يك عضو خانواده نزديك، جدايي والدين، رابطه با دوست جنس مخالف، حركت به مدرسه يا محله جديد .
ناديده گرفتن نيازهاي احساسي و فيزيكي، جدا شدن از يك حمايت مهم در زندگي، بدرفتاري با ديگران، كاهش عزت نفس.
بسياري از تغييرات كه در يك زمان بسيار كوتاه اتفاق مي افتد مي تواند موجب افسردگي شود.
براي برخي از نوجوانان، حتي يك تغيير بزرگ در يك مرحله از زندگي مي تواند به افسردگي منجر شود.
استرس روانشناختي، به ويژه هنگامي كه نوجوان حمايت كمي از والدين، ساير اعضاي خانواده يا دوستان خود دريافت مي كند.
حوادث ناگوار قبلي يا تجربياتي مانند سوء استفاده جنسي، سوء استفاده عمومي و ساير تجربيات وحشتناكي كه در دوران كودكي اتفاق افتاده است و دوباره در نوجواني به ياد مي آيند.
بسياري از كودكان مي توانند چنين وقايع را به موقع درك كنند، اما آنها را در ذهن نگه دارند.
همانطور كه همه چيز رشد مي كند، اين اتفاقات و تجربيات واضح تر و معاني جديدي مي گيرند.
تغييرات در بلوغ باعث احساس افسردگي زير باليني مي شود.
استفاده از مواد مخدر يا مواد ديگري مانند اين مي تواند تغييرات در فرآيندهاي شيميايي مغز را ايجاد كند كه در بسياري از موارد باعث افسردگي مي شود.
برخي معتقدند كه بعضي از مشكلات پزشكي مانند كم كاري تيروئيد، بر عملكرد هورمون ها و تعادل روحيه افراد تأثير مي گذارد.
علائم فيزيكي مزمن نيز مي تواند موجب افسردگي شود.
در بسياري از موارد افسردگي ناشي از مشكلات پزشكي پس از درمان از بين مي رود.
افسردگي يك اختلال ژنتيكي است و نوجواناني كه اعضاي خانواده آنها افسرده هستند، در معرض خطر بيشتر بيماري هستند.
اختلال افسردگي
تمامي مقالات معتبر و جديد در مورد افسردگي و راه تشخيص و درمان

آمار و داده هاي موجود
افسردگي شايع ترين اختلال يا بيماري رواني در ميان نوجوانان و بزرگسالان است.

آمار زير نشان مي دهد كه با توجه به اين مسئله مهم و ضروري است.

حدود بيست درصد افراد افسردگي را به عنوان نوجوانان تجربه مي كنند.

در ده الي پانزده درصد از نوجوانان، علائم افسردگي مداوم هستند.

حدود پنج درصد از نوجوانان به طور دائمي از افسردگي شديد رنج مي برند.

حدود هشت و سه درصد از نوجوانان افسردگي را حداقل يك سال تجربه مي كنند.

بسياري از نوجوانان بيش از يك بار افسرده مي شوند.

بيست تا چهل درصد از آنها افسردگي بيش از يك بار در دو سال متوالي در حال گسترش هستند و هفتاد درصد آنها بيش از يك بار قبل از رسيدن به بزرگسالي افسرده مي شوند.

افسردگي در نوجوانان معمولا هشت ماه طول مي كشد.
كج خلقي و افسردگي، خفيف تا افسردگي طولاني مدت، تاثير مي گذارد دو درصد از نوجوانان، و كم و بيش به همان تعداد از نوجوانان از اختلال دو قطبي در دوران نوجواني رنج مي برند.

در نهايت پانزده درصد نوجوانان افسرده اختلال دو قطبي را ايجاد مي كنند.

يك درصد از نوجوانان نيز از افسردگي فصلي رنج مي برند، كه معمولا در مناطق سرد زمستان رخ مي دهد.

سي درصد از نوجواناني كه افسردگي دارند، مشكلي با مصرف مواد دارند.

كمتر از سي و سه درصد نوجوانان مبتلا به افسردگي درمان مي شوند.

14 راه درمان افسردگي بدون دارو

اضطراب در نوجوانان
اضطراب مربوط به افسردگي در افراد مختلف در تمام گروه هاي سني تاثير مي گذارد و مي تواند به خصوص در نوجوانان مضر باشد.

اين كاملا رايج است و حتي معمولي است كه افراد اضطراب، به ويژه در دوره هاي زندگي پر از استرس مانند اضطراب، مانند قبل از آزمايش يا قرار ملاقات مهم، تجربه مي كنند.

براي بسياري، اين اضطراب مفيد است زيرا باعث انگيزه آنها براي تحقيق بيشتر يا رفتار بهتر است.

اما براي بسياري از افراد ديگر، اضطراب بيش از دوره هاي معمول تنش است.

تنش هاي گاه به گاه نگران كننده نيستند و حتي مي توانند براي سلامت مفيد باشند، اما بسياري از مردم دائما در معرض اضطراب هستند.

افراد، به ويژه نوجواناني كه از اضطراب رنج مي برند، متوجه مي شوند كه روال هاي روزانه آنها ممكن است مشكلاتي مانند ترس و نگراني هاي طولاني مدت داشته باشند.

اضطراب كشنده نيست، اما اين امر مي تواند يك مشكل جدي براي افراد به طور طبيعي در زندگي روزمره باشد.

احساس اضطراب و ترس شديد باعث بي خوابي مي شود و باعث مي شود افراد به خوبي و سالم نخوابند. اضطراب مي تواند باعث سردرد، درد معده و حتي تهوع شود.

علاوه بر اين، تنش مي تواند سبب از دست رفتن اشتها و يا مشكل تغذيه مردم شود.

يكي از سخت ترين جنبه هاي اضطراب براي دانش آموزان دشواري تمركز است.

هنگامي كه يك فرد در مورد يك مشكل نگران است، او دائما افكار وحشتناكي پيدا مي كند.

برخي علائم افسردگي در كودكان و نوجوانان عبارتند از:
خلق و خوي خشن و ناخوشايند از علائم افسردگي در نوجوانان دختر و پسر
كودك و نوجوان افسرده، گاهي اوقات غم و ناراحتي براي چند هفته  دارند.

در طول اين دوره، ممكن است تغييري در روح او در ساعات مختلف روز يا روزها رخ دهد، اما به طور كلي، با وجود وضعيت تغيير و محيط زيست، غم و اندوه او همچنان باقي است.

هميشه تشخيص اين غم و اندوه ثابت نيست.

گاهي دختر يا پسر خود نمي خواهد اعتراف و پنهان كردن خلق و خوي و احساسات ناخوشايند خود را بپوشد.

ممكن است مشكلات رفتاري ديگري در يك كودك يا نوجوان با افسردگي وجود داشته باشد كه از ديدگاه ما خلق و خوي ما را پنهان مي كند، مانند يك معامله سخت با هر چيزي و هر كس، نافرماني و حتي بي نظمي.

بايد گفت كه هر كودك يا نوجوان يك مشكل يا اختلال افسرده نيست، اما تعداد قابل توجهي از آنها افسرده هستند.

گاهي اوقات افسردگي با دلهره توام است و در گونه هاي مختلف درد، به ويژه درد معده ديده مي شود كه از لحاظ پزشكي قابل توجيه نيستند، در اين صورت والدين به طور جدي نگران هستند و تمام توجه شان به يافتن علت جسمي متمركز مي شود.

تست پيش از ازدواج
تست روانشناسي پيش از ازدواج
0 ديدگاه /ارديبهشت ۲۳, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
عدم لذت و رضايت از فعاليت هاي روزانه
بسياري از كودكان و نوجوانان گاهي اوقات احساسات خود را از نا اميدي بيان مي كنند.

اين نوع خستگي معمولا نشانه افسردگي نيست.

يك لحظه نگران كننده نشان دهنده يك افسردگي است كه براي او براي سرگرمي و فعاليت هايي كه كودك قبل از لذت بردن از آن انجام مي دهد نشان گر افسردگي است.

براي مثال، دوستانش او را صدا مي زنند، اما او صبر نداشته است تا آنها را ببيند، يا قبلا در مدرسه، او بسيار علاقه مند به ورزش بوده، اما اكنون به آنها علاقه اي ندارد.

هر گاه چنين تغييرات رفتاري براي چند هفته ادامه مي يابد، اين نشانه اي واضح از افسردگي است.

اختلالات خواب
اختلال خواب يكي از علائم افسردگي در نوجوانان دختر و پسر است.

اختلالات خواب ممكن است به طرق مختلفي ظاهر شود، كودك يا نوجوان در رختخواب خسته نشده اند و اين براي او دشوار است، در شب بيدار مي شود و دوباره خوابيد، بيدار مي شود خيلي زودتر از معمول در صبح، شما مي توانيد به ندرت ناراحت، خواب منظم، پياده روي يا صحبت كردن را مشاهده كنيد.

تغيير در اشتها از علائم افسردگي در نوجوانان دختر و پسر
بعضي از كودكان افسرده در انتخاب مواد غذايي بسيار سختگيرانه هستند و تمايلي به خوردن ندارند.

راه ديگري براي يافتن صلح اين است كه پناه ببريد و خيلي بيشتر از خوردن غذا بخوريد.

در هر صورت، اگر عادت هاي غذا خوردن خود را براي يك مدت طولاني تغيير دهند، مي تواند نشانه افسردگي باشد.

رژيم ها بسيار رايج هستند، به ويژه در ميان دختران. اين نشانه افسردگي نيست.

يك دختر كه از خوردن غذا لذت نمي برد و با بي ميلي مي خورد، نشانه افسردگي است.

قصد يا خودكشي
بي شك اين علامت بدترين علامت افسردگي است.

بايد بدانيد كه تمام نوجواناني كه فكر خودكشي كرده اند، افسرده نيستند.

انديشه هاي كوتاه مدت در ميان نوجوانان در مورد اين واقعيت است كه زندگي ارزش زندگي ندارد.

اين ممكن است تنها صحنه اي كه در نمايش تلويزيوني ديده مي شود تقليد كند، به خصوص اگر كودك نيم ساعت بعد با شادي با دوست خود در حياط با دوستانش درگير شود.

برخي از نوجواناني كه خودكشي مي كنند يا حتي خودكشي مي كنند ممكن است افسرده نشوند.

آنها ممكن است عصباني باشند يا از اضطراب و يا كمال گرايان پيروي كنند كه در صورت شكستي كه براي آنها غيرقابل تحمل است، خودكشي مي كنند.

بدون شك افسردگي يكي از دلايل اصلي خودكشي است و هر نشانه اي از خودكشي توسط جوانان بايد بسيار مهم باشد.

بعضي از بچه ها و نوجوانان، به خصوص پسران، به طور مداوم از كاراكترهايي كه داستان ها را خوانده اند يا در فيلم ديده مي شوند، روياي خود را مي بينند و از داستان هايشان در بازي هايشان استفاده مي كنند.

براي اطمينان از اينكه چنين بازي يك كودك علامت افسردگي نيست، بايد علائم ديگر افسردگي را در نظر بگيريم.

در غياب علائم ديگر، در اين كودك افسردگي وجود ندارد.

مشاورانه
سرزنش خود
گاهي اوقات كودكان و نوجوانان با افسردگي، مسئوليت هاي خانوادگي و دوستان به بار مي افتند.

آنها خواستار و هدفمند در سطح بسيار بالايي هستند.

آنها خود را در دعوا و طلاق والدين و برادران و خواهرانشان سرزنش مي كنند و اطمينان مي دهند كه آنها اعتقاد ندارند كه آنها به اين حوادث هستند.

خودپرستي علائم رايج افسردگي نيست.
اما گاهي اوقات، از طريق صحبت با نوجوانان و كودكان در مورد مسائلي كه سبب استرس و ترس مي شوند، وضعيت روشن مي شود.

در كودكان كوچك تر، بازي كردن يا نقاشي، مي توانيم بفهميم كه آنها در زندگي خود احساس بدي مي كنند و احساس مي كنند كه مجبور به گناه هستند و مرتكب نشده اند.

فقدان اعتماد به نفس و افسردگي، اگر چه آنها يكسان نيستند، بسيار متفاوت هستند و به ندرت ممكن است سبب برون رفت از افسردگي در نوجوانان دختر و پسر شود.

مهم تر از همه، پانزده درصد از نوجوانان مبتلا به افسردگي در نهايت اختلال دو قطبي را ايجاد مي كنند، يا در ساده ترين شكل تغيير شكل خلق و خوي خود را  دارند.

اين علائم و نشانه هاي افسردگي باليني است كه باعث مي شود دختر آسيب پذير و شكننده به كمترين درد و رنج زندگي باشد.

از شيوه زندگي خود آگاهي داشته باشد، با توجه به رويدادهايي كه او هر روز تجربه مي كند.

براي درمان افسردگي نوجوان، نكات مهم يا راهنمايي يا مشاوره اي وجود دارد.

در واقع، هيچ كس نمي داند چگونه يك نوجوان افسرده با مسائل جاري در جهان ارتباط برقرار مي كند.

بعيد است يك دارو بتواند به دختر كمك كند كه چگونه اعتماد به نفسش را افزايش دهد يا اعتماد به نفس او را بالا ببرد.

منبع : ۱- نشاط دوست حميدطاهر. افسردگي نوجوانان و عوامل مرتبط فردي و خانوادگي. مجله پژوهشي علوم انساني دانشگاه اصفهان :   ۱۳۸۱ , دوره  ۱۴ , شماره  ۲

۲- طهماسيان كارينه, اناري آسيه. رابطه بين ابعاد خودكارآمدي و افسردگي در نوجوانان. روان شناسي كاربردي :   بهار ۱۳۸۸ , دوره  ۳ , شماره ۱

منبع :علائم افسردگي در نوجوانان دختر و پسر و راه تشخيص آن- مشاورانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۶ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۵۹:۲۳ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

زماني كه در يك رابطه قرار داريد، هر چقدر كه همسر شما به اين رابطه مربوط باشد، شما هم به همان ميزان مربوط خواهيد بود، و بالعكس.

بنابراين در صورتي كه همسر شما افسرده باشد، شناخت نحوه مديريت آن به صورت سالم، مفيد و حمايتي اهميت زيادي خواهد داشت – اين كار را بايد به خاطر سلامت رواني همسرتان انجام بدهيد.

مشاهده كردن همسرتان در يك وضعيت داراي سختي، همانند افسردگي، مي تواند براي هر دو شما سخت باشد. شايد ندانيد كه چه كاري بايد انجام بدهيد يا چه چيزي بگوييد.

همچنين ممكن است كه همسر شما از اينكه شما را درگير اين مشكل كرده است، احساس بدي داشته باشد.

ولي همچنان روش هايي براي دوست داشتن و حمايت كردن، شناختن و كمك كردن، همدلي كردن و تشويق كردن وجود دارد – بنابراين هر دو شما مي توانيد احساس خودتان را نسبت به يكديگر نشان بدهيد.

حتي با بودن ساده در كنار وي و تقديم كردن يك شانه درك كننده براي گريه كردن مي توانيد دنياي متفاوتي براي وي بسازيد.

مارال ديبلر[۱] به عنوان يك روان شناس باليني معتقد است كه “حمايت اجتماعي نقش مهمي را در بهزيستي عاطفي دارد.

افرادي كه با افسردگي مواجه هستند، تمايل دارند تا خودشان را از ساير افراد دور نگه دارند و نپذيرفتن كمك طرف مقابل براي آنها يك مورد عادي مي باشد.

بنابراين براي فردي كه دوست داريد و با افسردگي مواجه است، حمايت كردن شما از وي اهميت زيادي را در زندگي اش خواهد داشت.”

شما با مراقبت كردن از خودتان و آگاهي يافتن نسبت به نحوه مراقبت از همسرتان – حتي از طريق روش هاي محدود – مي توانيد به روشي از آنها حمايت كنيد كه مفيد باشد.

در ادامه چند توصيه ارائه شده توسط كارشناسان بيان شده است.
آموزش ببينيد

آشلي بتز[۲] / باستل

اولين و بهترين مورد عبارت از آموزش ديدن خودتان در مورد افسردگي، ماهيت افسردگي، و تاثير آن مي باشد.

ريتو ريمر[۳]  به عنوان يك درمانگر به باستل گفته است كه “در مورد افسردگي و در مورد ماهيت افسردگي خاص مربوط به همسرتان موارد مورد نياز را ياد بگيريد.

دانش قدرت ايجاد مي كند”. همچنين شما با به دست آوردن شناخت بهتر نسبت به افسردگي، مي توانيد كمك مفيدي را به همسرتان ارائه بدهيد و از نيازهاي وي طرفداري كنيد.
به آنها بفهمانيد كه تنها نيستند

آندرئو زح به باستل

ريمر معتقد است كه افسردگي مي تواند باعث شود كه همسرتان يك ديدگاه منفي نسبت به خودش، دنيا و آينده خودش پيدا كنيد.

به همين دليل پذيرفتن احساسات آنها به جاي رد كردن آنها اهميت زيادي دارد. اين كار همچنين باعث خواهد شد كه همسر شما احساس تنها بودن نداشته باشد.

وي بيان كرده است “همانطور كه فرض شده است و قابل مشاهده هم مي باشد، گفتن آن و نشان دادن آن ارزش بسيار بالايي دارد.”
زماني كه مي خواهند صحبت كنند، توجه كاملي به آنها داشته باشيد

اشلي بتز/ باستل

هيچ فرد افسرده اي نمي خواهد و نمي تواند كه در مورد شرايط خودش صحبت كند. ولي در صورتي كه همسر شما نياز به صحبت كردن داشته باشد، سعي كنيد كه توجه كامل و مناسبي به وي داشته باشيد.

دكتر كميبرلي سياردلا[۴] به باستل گفته است “زماني كه همسرتان (موارد مهمي) را در مور حمايت عاطفي به شما بيان مي كند، توجه كاملي به وي بكنيد.

توجه كامل به معناي دور گذاشتن گوشي تلفن، خاموش كردن تلويزيون و انجام ندادن مسوليت هاي ديگر مي باشد. بدون هيچ نوع قضاوتي فقط به صحبت هاي وي گوش بدهيد.”
در صورتي كه آنها نخواهند صحبت كنند، به آنها بفهمانيد كه اين وضعيت نرمال مي باشد

اندرئو زح به باستل

در صورتي كه همسرتان بخواهد كه با شما راحت باشد و احساسات خودش را بروز دهد و يا در مورد آن صحبت كند، حتما آماده گوش دادن باشيد؛

همچنين به آنها بفهمانيد كه اگر تمايلي به صحبت كردن هم نداشته باشند، در وضعيت نرمالي قرار دارند. سياردلا بيان كرده است كه “سعي نكنيد زمان هاي خالي را با حرف زدن پر كنيد.

هر چند كه ممكن است احساس كنيد مي خواهيد گريه كردن يا بيان كردن درد همسرتان را متوقف كنيد، ولي شايد آنها به اين مورد نياز داشته باشند.

يك فضاي مناسبي را براي عواطف احساس شده از طرف آنها ايجاد كنيد.”

[۱] Maral Deibler, Psy.D

[۲] Ashley Batz

[۳] Ritu Reimer, MA, LPC

[۴] Dr. Kimberly Ciardella, LMFT

    اختلال هاي روانشناسي از يادگيري، فزون خواهي جنسي تا ترك اعتياد
    ۱۵ روش مفيد براي درمان افسردگي همسر
    اقدامات باليني در سلامت روان
    درمان به وسيله مدل سيستم درون خانوادگي IFS
    ۸ عامل جلوگيري از خواب نامناسب و كابوس

به روش هاي محدودي به آنها قدرت و اختيار بدهيد

اشلي بتز / باستل

حتي در صورتي كه همسر شما در انجام دادن ساده ترين كار هم با چالش مواجه باشد، اين بدان معنا نمي باشد كه شما بايد به سرعت دخالت كنيد و كارهاي آنها را انجام دهيد.

استفاني كرين[۱] گفته است كه “آنها را نوازش نكنيد و مسوليت هاي آنها را كمتر نكنيد. به آنها اجازه بدهيد كه در مورد خانه، شغل و زندگي شان، خودشان تصميم گيري كنند. آنها را به يك قرباني تبديل نكنيد.”
آنها را به بيرون رفتن دعوت كنيد، حتي در صورتي كه خودشان نخواهند كه بيرون بيايند

اشلي بتز / باستل

حتي در صورتي كه همسر شما بخواهد كه تنها بماند، يا برنامه هاي موجود را به صورت مرتب كنسل كند، در مورد دعوت كردن وي به بيرون آمدن هيچ موقع تسليم نشويد.

مگان اي. جانسون[۲] به عنوان يك دكتر فعال در مركز مشاوره اي به باستل گفته است كه “افسردگي يك شرايط كاملا منزوي كننده اي مي باشد .

براي شخصي كه همسرش دعوت هاي صورت گرفته را به صورت مداوم رد مي كند، بيرون رفتن با همسرشان سخت مي باشد.

ولي براي فرد افسرده، شناخت اين موضوع كه همواره خواسته مي شوند و در نظر گرفته مي شوند، اهميت زيادي دارد.

افراد افسرده مي توانند حساسيت زيادي نسبت به تاثيراتي داشته باشند كه اين بيماري بر روي اشخاص محبوب آنها گذشته است .

همچنين شنيدن اين مورد كه افراد محبوب آنها دوستشان دارند، مي تواند منجر به ايجاد نيروي مجدد در اين افراد شود – حتي در صورتي كه آنها توانايي مشاركت كردن در تمامي زمان ها را نداشته باشند.”
در صورتي كه آنها نياز داشته باشند تا يك زماني را تنها بمانند، به آنها بفهمانيد كه اين مورد نرمال مي باشد

آندرئو زح به باستل

مشاهده كردن اين مورد كه همسرتان شما را طرد مي كند، برنامه ها را كنسل مي كند يا مي خواهد كه تنها باشد، مي تواند لحظات سختي براي شما باشد.

ولي سعي كنيد كه اين مورد را به عنوان شخصيت فرد تلقي نكنيد.

همچنين بهترين كاري كه مي توانيد انجام بدهيد عبارت از اين است كه به آنها اجازه بدهيد تا يك زماني را تنها بمانند.

سياردلا گفته است كه “توجه داشته باشيد كه ممكن است همسرتان به يك زماني براي تنها بودن نياز داشته باشد.

در صورتي كه آنها پيشنهاد شما را رد مي كنند يا قرار ملاقات نهار را رد مي كنند، ناراحت نشويد.

شناخت اين موجود و در نظر نگرفتن آن به عنوان شخصيت وي باعث خواهد شد كه همسر شما زماني را براي خودش و تنها ماندن داشته باشد كه به آن نياز دارد.”
احساسات آنها را تاييد كنيد

آندرئو زح به باستل

زماني كه شانه هاي همسر شما افتاده باشد و لب و لوچه اش هم افتاده باشد، در اين شرايط ترغيب خواهيد شد تا سعي كنيد عقلايي باشيد يا توضيح دهيد كه چرا وي نمي تواند احساس بدي داشته باشد.

با اين وجود، نكته مهمي كه بايد يادآوري شود عبارت از اين است كه آنها صرفا داراي حالت رواني بدي نيستند – آنها افسرده هستند و تلاش براي خوشحال كردن آنها در تمامي شرايط نمي تواند مفيد باشد.

جانسون معتقد است كه “برخي مواقع افراد بدون هيچ نوع دليل خاصي احساس افسردگي مي كنند.

در اين وضعيت، نشان دادن جنبه هاي عالي زندگي آنها و اينكه دليلي براي ناراحت بودن وجود ندارد، نمي تواند مفيد باشد.

آنها احتمالا خودشان متوجه وضعيت موجود هستند و در مورد آن احساس گناه مي كنند. گفتن اين مورد از طرف شما كه همسرتان دليلي براي افسرده شدن ندارد، مي تواند از طرف آنها رد شود.”

بنابراين سعي كنيد از يك روش همدلانه استفاده كنيد.

جانسون مي گويد كه “مواردي از قبيل «من نمي توانم تصور كنم كه چه چيزي منجر به ايجاد اين احساس در شما شده است» يا «آيا مي توانم كمك كنم؟» را بگوييد.

هيچ نيازي نداريد كه يك كارشناس باشيد يا تجربه اين وضعيت را داشته باشيد تا بتوانيد از وي حمايت كنيد. شما فقط بايد حضور داشته باشيد و احساسات آنها را بپذيريد.”
مراقبت از خودتان را همواره مد نظر قرار بدهيد

اشلي بتز / باستل

افسردگي مي تواند شرايط سختي را براي شما و همسرتان ايجاد كند، بنابراين حتما محدوديت هاي سلامتي را براي خودتان در نظر بگيريد و  از خودتان مراقبت كنيد.

همچنين واكنش هاي صورت گرفته خودتان نسبت به همسرتان را مديريت كنيد تا در نتيجه دچار آسيب نشويد.

سياردلا بيان كرده است كه “بدون شك شما واكنش هاي عاطفي زيادي را در هنگام حمايت كردن از همسر افسرده تان بروز خواهيد داد.

نسبت به اين موارد هوشيار باشيد و براي بيان كردن آنها و ساير نيازهاي موجود يك سري گزينه هاي جايگزين (دوستان، خانواده حمايت كننده و غيره) را در نظر بگيريد.

به ياد داشته باشيد كه ممكن است همسر شما در طول اين دوره زماني، از نظر عاطفي در دسترس نباشد.”
براي بهبود يافتن آنها، زمان زيادي را مدنظر قرار بدهيد

آندرئو زح به باستل

زماني كه آسيب ديدن شخصي را مي بينيد كه دوستش داريد، شايد ترغيب شويد كه فرآيند بهبود وي را با سرعت پيش ببريد، يا بخواهيد كه به وضعيت نرمال برگردد.

ولي در برخي مواقع روش بهبود سريعي براي افسردگي وجود ندارد و تنها كاري كه مي توانيد انجام بدهيد عبارت از بودن در كنار وي و حمايت كردن در مسير درمان مي باشد.

سياردلا  معتقد است “در حالي كه همه ما مي خواهيم يك حفاظي براي همسرمان باشيم و از آنها در برابر درد محافظت كنيم، ولي شما نمي توانيد افسردگي همسرتان را از بين ببريد.

تنها كاري كه شما مي توانيد انجام بدهيد قرار داشتن در كنار وي در حين فرآيند درماني مي باشد.

به ياد داشته باشيد كه نداشتن راه حل يك مورد نرمالي مي باشد – تنها كاري كه در طول اين زمان مي توانيد انجام بدهيد عبارت از حمايت كردن و دوست داشتن مي باشد و اين يك حالت درستي است!”
بر روي آينده متمركز باشيد

اشلي بتز / باستل

تصور آينده روشن براي همسرتان سخت مي باشد، بنابراين پيش برويد و اين كار را براي آنها انجام بدهيد.

كرين[۳] مي گويد كه “بر روي آينده متمركز باشيد. روياهاي خودتان را بگوييد. همسرتان را در روياي خودتان قرار بدهيد.

” زماني كه همسرتان بشنود كه شما همچنان اميدوار هستيد – و اينكه يك باري بر گردن شما نمي باشند يا هيچ نوع زيان ديگري براي شما ندارند – مي تواند اطمينان مجددي را در همسرتان ايجاد كند.

منبع :۱۵ روش مفيد براي درمان افسردگي همسر- مركز مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۳۶:۵۲ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

مشاوره خانواده سراي مشاور

يك فرآيند است بايد به آن توجه زيادي شود

قبل از هر چيز به موارد زير توجه كنيد

مركز مشاوره خانواده مختلفي وجود دارد ولي بايد متخصص در زمينه خانواده را انتخاب كنيد

سعي كنيد فضاي مناسبي داشته باشد

گاهي مي توانيد ابتدا مشاوره تلفني و سپس حضوري در يافت كنيد

سراي مشاور خانواده به مراكز مشاوره-اي گفته مي شود كه خدمات زناشويي ارائه مي دهند و صداي مشاور به مراكزي گفته مي شود كه خدمات تلفني ارائه مي دهند
مشاوره خانواده سراي مشاور

    مشاوره اينترنتي
    آدرس مشاور خانواده
    مشاوره ازدواج آنلاين

صداي مشاور

همان طور كه گفته شد صداي مشاور همان روش تلفني است كه شما به وسيله تلفن مي توانيد با خانواده درمانگر صحبت كنيد

مشكلات خانوادگي و زناشويي خود را مطرح كنيد

منبع:مشاوره خانواده سراي مشاور- مشاوره خانواده


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۳۴:۰۵ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

موفقيت در دنياي امروز نيازمند برخورداري از سطوح بالايي از خلاقيت و پرورش تفكر خلاق يك امر حياتي است.

بدون خلاقيت ممكن است بتوانيد كارمندي ساده باشيد اما هرگز نخواهيد توانست به فردي كارآفرين، ايده پرداز و تحول آفرين تبديل شويد.

حتي  بسياري از افراد موفق در تحصيلات دانشگاهي، به هنگام ورود به بازار كار در مي يابند كه در اثر اطاعت بي چون و چرا از نظام آموزشي، خلاقيت خود را از دست داده اند و ممكن است براي سال هاي زيادي بيكار بمانند.

در صورتي كه قصد داريد تا با استفاده از پرورش خلاقيت، به فردي متفاوت، جذاب، با اعتماد به نفس و موفق در روابط بين فردي، شغلي و خانوادگي تبديل شود، ادامه ي اين متن مي تواند براي تان مفيد باشد.
11 تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق
خلاقيت به چه معناست؟

تفكر خلاقانه به عناون يكي از مهم ترين مهارت هاي حل مساله مطرح است كه به ما كمك مي كند تا بتوانيم گزينه هاي احتمالي بيشتري را در نظر بگيريم و روش هاي متفاوتي را براي رسيدن به هدف امتحان كنيم.
 فرد خلاق داراي ويژگي هاي زير است:

    مسايل را به شيوه اي نو نگاه كند و از متفاوت انديشيدن نمي ترسد.
    از تجارب قبلي اش درس مي گيرد و از آن ها براي بهتر كردن وضعيت كنوني  استفاده مي كند.
    تفكري انعطاف پذيري دارد و از تفكرات قالبي به دور است.
    موانع را به عنوان چالش هاي جذاب در نظر مي گيرد و با آن ها رو به رو مي شود.
    به دنبال خلق چيزي جديد و منحصربه فرد است و از تقليد كردن دوري مي كند.

كليدي ترين نكات پرورش تفكر خلاق

براي تقويت قدرت خلاقيت و تفكر خلاق مي توايند از ايده هاي زير استفاده كنيد:
در تله ي يافتن پاسخ درست گرفتار نشويد.

در بسياري از موارد اكتفا كردن به پاسخ درست مانع خلاقيت است.

بهتر است ضمن آگاهي از اين تله براي فاصله گرفتن از آن تلاش كنيد و روش هاي جديد و خلاقانه اي را ارايه دهيد.

ممكن است بخواهيد صحيح و غلط هاي مرسوم را نيز به چالش بكشيد و مسايل جديدي را مطرح كنيد كه تا آن لحظه كسي به آن ها اشاره نكرده است.
از سوال پرسيدن نترسيد.

پرورش خلاقيت بدون طرح پرسش و تفكر پرسش گرانه محال است.

بنابراين هيچ چيز را به راحتي نپذيريد و ذهن تان رابه طرح سوالات متعدد عادت دهيد.

در اين شرايط ممكن است بتوانيد چالش هاي جديد را ايجاد كنيد كه ايده هاي نويي از آن ها به دست آيد و منشا حركتي خلاقانه شود.
چارچوب هاي رايج را دور بزنيد.

اين كار مي تواند شامل موارد متعددي از جمله امتحان كردن يك مسير جديد براي رسيدن به مقصد تا ابداع شيوه ي جديدي براي انجام كارتان باشد.

نكته ي مهم آن است كه از شيوه هاي معمول انجام كار فاصله بگيريد و به ذهن تان اجازه ي خلق افكار، ايده ها، انديشه ها و شيوه هاي جديد انجام كار را دهيد.
بازي گوش و شوخ طبع باشيد.

بسياري از ايده هاي خلاقانه درحين شوخي و مزاح به ذهن مي رسند.

در صورتي كه كارها را بيش از حد جدي مي گيريد و براي آن ها برنامه ريزي مدوني داريد، ممكن است به خطر كور شدن خلاقيت تان نزديك باشيد.

بهتر است براي ساعاتي ذهن تان را به بازي گوشي، بي چارچوبي و مزاح عادت دهيد تا بتواند ايده هاي خلاقانه اي ارايه دهد كه منجر به تسهيل انجام كار مي شود.
كودك بودن يك راهكار تفكر خلاق

رفتارهاي كودكانه، خودانگيخته و سرشار از شور و هيجان، محور اساسي خلاقيت را تشكيل مي دهند.

براي خلاق بودن بهتر است كودك درون تان را زنده كنيد و از نظرات ارزنده اش بهره مند شويد.

به خاطر داشته باشيد كه بخش منطقي و يا بخش احتياط كار وجودتان قادر به تفكر خلاقانه نيست و براي خلاق شدن نيازمند آن هستيد كه دايما  به كودك  بازي گوش درون تان سري بزنيد.
كودك بودن يك راهكار تفكر خلاقكودك بودن يك راهكار تفكر خلاق
شكست بخوريد و دوباره برخيزيد.

يكي از مهمترين راه هاي تفكر خلاق در دستيابي به موفقيت يادگيري و پشتكار بعد از شكست است.

بدون تجربه ي شكست هرگز نخواهيد توانست راه حل هاي جديد و خلاقانه ارايه دهيد.

بر اساس مطالعات، افراد خلاق نه تنها از شكست خوردن نمي ترسند، بلكه از آن به عنوان تجربه اي براي موفقيت ياد مي كنند كه نيازمند تشكر و قدرداني است.
نمي توانم را از دايره ي لغات تان خارج كنيد.

اين كلمه ي به ظاهر ساده مي تواند تاثيرات تخريبي فراواني بر خلاقيت تان داشته باشد.

واقعيت آن است كه اگر به خودتان اجازه ي اشتباه كردن و شكست خوردن دهيد و جسارت كافي براي ناكامل بودن داشته باشيد مي توانيد همواره كاري انجام دهيد و “نمي توانم” را براي هميشه دور بريزيد.
زماني را به درون نگري اختصاص دهيد.

بر اساس پژوهش ها افرادي كه در اوقات فراغت تمايل به ماندن در خانه دارند بيش از سايرين افكار خلاقانه اي بروز مي دهند.

اگرچه تعامل با سايرين و روابط بين فردي مي تواند منجر به اشتراك ايده هاي جديد شود اما درون نگري و خلوت كردن با خود نيز مي تواند گزينه هاي جديدي را خلق كند كه در بسياري از موارد منحصر به فرد و چشمگير هستند.
نابودگران خلاقيت تان را بيشتر بشناسيد.
تقليد كردن

بر خلاف ضرب المثل رايج ” خواهي نشوي رسوا، همرنگ جماعت شو”، تقليد كردن مي تواند خلاقيت تان را براي هميشه كور كند.

بهتر است اين را بپذيريد كه متفاوت عمل كردن ممكن است با دشواري هايي نيز همراه باشد اما كسب موفقيت نهايي به اندازه ي جذاب است كه شما را براي رسواي جماعت شدن نيز ترغيب خواهد كرد.

براي اجتناب از تقليد مي توانيد از ساده ترين اقدامات شروع كنيد.

به عنوان مثال در نحوه ي لباس پوشيدن، آراستگي شخصي، صحبت كردن و نظر دادن سبك شخصي خودتان را داشته باشيد و از متفاوت بودن نترسيد.
فرد خلاق داراي ويژگي هاي زير است- تفكر خلاق فرد خلاق داراي ويژگي هاي زير است- تفكر خلاق – مشاور كو
تاييد خواهي افراطي

اگر جزء دسته اي از افراد هستيد كه دايما به دنبال تاييد ديگران هستند، بعيد است بتوانيد ايده هاي خلاقانه اي ارايه دهيد.

تاييد طلبي در اغلب موارد منجر به ايجاد سطوح بالايي از اضطراب و تقليد مي شود كه از طريق ايجاد تنش، راه خلاقيت را سد مي كنند.

بهتر است اين نكته را بپذيريد كه شما فردي “منحصر به فرد” و برخوردار از “حقوق شخصي” هستيد و به همين دليل مي توانيد متفاوت فكر كنيد و رفتارها و راه حل هاي متفاوتي ارايه دهيد هر چند ديگران از آن ها خوش شان نيايد.
اضطراب

اگرچه سيستم مغزي انسان در شرايط چالش برانگيز به خوبي كار مي كند اما قرار گرفتن در معرض تنش هاي متعدد مي تواند منجر به كاهش قابل توجه خلاقيت شود.

در صورتي كه فردي مضطرب هستيد و يا به دليل شرايط فعلي زندگي تان اضطراب بالايي را تجربه مي كنيد، بهتر است به يك متخصص مراجعه كنيد.

از طريق كاهش اضطراب، دريچه هاي جديدي به سمت توانايي خلاقيت و حل مساله تان باز خواهد شد و مي توانيد آسوده و گشوده بينديشيد، عمل كنيد و به موفقيت برسيد.
مشاوركو : مركز مشاوره روانشناسي و مشاوره آنلاين

    تكنيك هاي سبك زندگي و موفقيت در زندگي فردي و اجتماعي، بهبود وضعيت تحصيلي و شغلي
    آموزش مهارت ارتباطي به منظور دستيابي و توان ارتباط با جنس مخالف به منظور ازدواج و ارتباط كاري و درسي در دانشگاه
    كسب موفقيت و انگيزه در كار و تحصيل و دستيابي به زندگي موفق با درآمد بالا كه زير مجموعه مشاوره شغلي است.
    رشد فرد و خودشناسي به منظور بهره برداري حداكثري از توان و استعداد فردي و شناسايي توانمندي ها و مهارت هاي لازم
    مشاوره تحصيلي و درسي به منظور موفق در مدرسه ، دبيرستان و دانشگاه ، روش هاي مطالعه و برنامه ريزي به منظور دستيابي به رتبه
    عالي و برنامه ريزي و مديريت زمان موثر در شغل و تحصيل

نويسنده: مشاور كو
تمامي حقوق براي مشاور كو : مركز مشاوره آنلاين محفوظ بوده و هرگونه كپي برداري از محتواي انجمن پيگرد قانوني دارد و استفاده با ذكر نام منبع و لينك سايت بلامانع است

منبع :۱۱ تكنيك موفقيت از طريق پرورش تفكر خلاق-مشاوركو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۳۰:۳۲ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]


مهارت: ابراز خشم فرد وابسته

خشم فروخورده يكي از مهم ترين مشكلات شما به عنوان فردي وابسته است.

شايد با خودتان فكر كنيد كه ابراز خشم مي تواند فاجعه آميز باشد و منجر به طردتان شود اما اگر آن را به درستي ابراز كنيد، ديگران نيز احترام گذاشتن به حقوق تان را مي آموزند.

ممكن است در حال حاضر از روش هاي غير موثري مانند تميز كردن افراطي خانه، آشپزي كردن هاي مكرر، بيرون زدن از خانه و امثال آن براي جابجايي خشم تان استفاده كرده باشيد.

اگر چه اين روش ها در برخي موارد مي تواند مفيد باشند، اما استفاده ي افراطي از آن ها به هيچ وجه توصيه نمي شود.

به عنوان بهترين گزينه لازم است ابراز كلامي خشم به شيوه ي صحيح را بياموزيد:
ابراز خشم را با پرخاشگري اشتباه نگيريد.

بنابراين در اولين مرحله سعي كنيد به خودتان مسلط باشيد و با چهره ي برافروخته و تن صداي بالا صحبت نكنيد.

اگر در موقعيتي هستيد كه كنترل تان بر علايم جسمي تان كم شده، بهتر است يك ليوان آب بنوشيد، يا كمي راه برويد و پس از آرام شدن اقدام به ابراز خشم تان كنيد.
كاري نكنيد كه طرف مقابل تان گارد بگيرد.

شروع مكالمه با عبارتي مثل “تو هميشه منو ناديده مي گيري، بازم كار خودتو كردي و..” مي تواند در طرف مقابل تان احساس اتهام ايجاد كند و تنش و مشاجره ي خطرناكي را شكل دهد.

بنابراين از احساس خودتان صحبت كنيد.

“عصباني ام. دارم از شدت عصبيت منفجر ميشم. الان خيلي بي اعصابم”.
همزان با بيان احساست تان، انتظارت تان را نيز مطرح كنيد.

“الان خيلي عصبي ام. با حرفايي كه زدي بهم حسابي توهين شده” و يا ” الان خيلي عصبي ام. چطور ممكنه يه آدم قولشو فراموش كنه؟”
PHOBIA
اختلال اضطرابي و روشهاي درمان فوبيا- دكتر سارا نامجو
0 ديدگاه
/
خرداد ۱, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
مهارت سوم: بيان قاطعانه ي انتظارات فرد وابسته

ممكن است به عنوان يك فرد وابسته، مدت هاي زيادي از بيان انتظارات تان خودداري كنيد و پس از مدتي، خسته و كلافه و غمگين شويد و تصميم بگيريد تا ارتباط تان را به پايان برسانيد.

وابسته ها غالبا براي به پايان رساندن ارتباط نيز مشكل دارند و هيچ گاه براي پايان دادن رابطه اي كه در آن مورد ظلم واقع هستند، پيش قدم نمي شوند.

اين وضعيت مي تواند شما را در برزخ عذاب آوري قرار دهد كه علي رغم نارضايتي تان قادر به ترك آن نيز نيستيد.

بنابراين وقت آن است كه بيان قاطعانه ي انتظارات تان را ياد بگيريد و به واكنش هايي مانند سكوت، قهر، غصه خوردن و.. پايان دهيد.
چگونه انتظاراتم را بيان كنم؟

بيان قاطعانه ي اتظارات نيز از فرمول بيان احساسات پيروي مي كند.

براي اين كار انچه لازم داريد، پيروي از دستور زير است:

    جملات تان را با ضمير من آغاز كنيد.
    در هر بار فقط يك درخواست را به صورت روشن و واضح مطرح كنيد.
    انتظارتان را عنوان كنيد.
    از بيان جملات سوالي، همراه با بايد و نبايد و چرا خودداري كنيد.

به عنوان مثال بجاي جمله ي “چرا تو هميشه اينقد بدقولي مي كني؟” مي توانيد بگوييد:

“وقتي قولي ميدي و سر حرفت نمي موني خيلي عصبي ميشم. لطفا از اين به بعد وقت شناس باش. ”

ممكن است شروع بيان احساسات براي تان بسيار ترسناك باشد اما با برداشتن اولين گام، متوجه خواهيد شد كه اتفاق خاصي نمي افتد و پس از بيان انتظارات تان، احساس بهتري را تجربه مي كنيد.
چگونه از ديگران درخواست كمك كنم؟

شايد شنيدن اين جمله از زبان يك مراجع وابسته براي تان جالب باشد.

يكي از مراجعين وابسته، عدم توانايي اش در كمك خوهاي از ديگران را اين طور تعريف مي كرد:

“الان پنج ساله كه با يه آقايي دوستم. اون باهام خيلي راحته اما شايد باورتون نشه كه در طي كل اين مدت، هيچ وقت باهاش احساس راحتي نداشتم تا بتونم ازش كمك بخوام. احساس مي كنم درسته كه بهش خيلي مي چسبم ولي اصلا باهاش صميمي نيستم”.

ناتواني وابسته ها در كمك خواهي مي تواند به اين باور برگردد كه ” ديگران از من مهم تر اند”.

وابسته ها معتقدند چون ديگران مهم تراند مي توانند در هر زماني درخواست كمك داشته باشند اما خودشان را در حدي نمي بينند كه از ديگران تقاضاي كمك كنند.

به عنوان يك انسان، لازم است بدانيد كه شما نيز ممكن است نيازمند كمك خواهي از نزديكان تان باشيد.

بنابراين اين حق را از خود دريغ نكنيد و خواسته هاي تان را به شكل زير مطرح كنيد:
جملات سوالي و يا منفي را كنار بگذاريد.

    از جملات خبري و مثبت استفاده كنيد.

به عنوان مثال “حالم اصلا خوب نيست. لطفا اينجا باش تا با هم به دكتر بريم.” به جاي ” نميشه بياي با هم بريم دكتر؟ آخه حالم اصلا خوب نيست..”

    مشاورانه
    مشاوره خانواده
    مشاوره ازدواج
    مشاوره تلفني
    مشاوره آنلاين
    تست روانشناسي
    مشاوره روانشناسي
    مشاوره جنسي
    اختلال رواني
    استخدام روانشناس و روانسنج

مهارت چهارم: نه گفتن را  ياد بگيريد.

ناتواني در نه گفتن تا به حال براي شما بسيار دردسرآفرين بوده است.

ممكن است بارها و بارها به دليل شرم و يا ترس از تاييد به درخواست هايي بله گفته ايد كه براي تان بي فايده و يا بسيار مخرب بوده اند.

در حقيقت شما مي خواهيد “همه ي افراد را راضي نگه داريد” و همين مساله، نه گفتن را براي تان به امري محال تبديل كرده است.

بهت است با خودتان روراست باشيد و بدانيد كه راضي نگه داشتن همه، امري غيرممكن است.
فرد وابسته و وابستگي شخصيت
درمان بيماري و اختلالت روان
مهارت نه گفتن فرد وابسته

حالا مي توانيد “نه گفتن” را به عنوان يك مهارت ياد بگيريد:

    براي خودتان اين حق را قايل شويد كه در مواقعي موافق نظر و درخواست ديگران نباشيد.
    درخواست تان را به صورت مقتدرانه و مودبانه مطرح كنيد. مانند:

ممنون كه دعوتم كردي ولي الان نمي تونم ببينمت .

مي دونم كه ممكنه ناراحت بشي ولي الان در شرايطي نيستم كه بتونم ببينمت.

بابت اينكه نمي تونم ببينمت ازت معدرت مي خوام ولي واقعا برام مقدور نيست.

    ممكن است طرف مقابل تان بر اساس شناخت قبلي كه از شما دارد، شروع به اصرار كند تا نظرتان را عوض كند. در اين شرايط قاطع بمانيد و با درخواست ديگران، نظرتان را تغيير ندهيد.

اگر احساس كرديد، فشارهاي ديگران در حال خلع سلاح تان هستند، بهتر است موقعيت را ترك كنيد و مقتدر باقي بمانيد.

با اجراي نكات فوق و به دست آوردن مهارت هاي لازم، مي توانيد تغييرات قابل توجهي در زندگي تان ايجاد كنيد و به فردي مقتدر، مستقل، جذاب و با لياقت تبديل شود.

براي كسب اطلاعات بيشتر در زمينه آنچه براي زندگي سالم تر نياز داريد نيز مي توانيد به منبع زير مراجعه كنيد و يا از يك درمانگر كمك بگيريد.

مهارت طلايي رهايي از اختلال شخصيت وابسته |بخش اول

برگرفته از: اختلال شخصيت وابسته: راهنماي بيمار و خانواده، نوشته ي قهاري و زرگر، تهران: نشر قطره

منبع :مهارت هاي تحول زندگي اختلال شخصيت وابسته |بخش دوم- مشاورانه

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۵ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۲۶:۴۷ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

كم شدن اميال جنسي يك نوع اختلال عملكرد جنسي است.

هيچ كس آن را دوست ندارد.

اين مشكل مي تواند در يك نقطه در زندگي مردم و در هر دو جنس مرد و زن رخ دهد.

تعدادي از عوامل فيزيكي و روانشناختي در حل اين مشكل موثر هستند كه به عنوان مهمترين آنها اشاره شده است.

اضطراب و كاهش ميل جنسي
ممكن است برخي در طول اضطراب بتوانند كارهاي زيادي انجام دهد، اما شكي در مورد كاهش رابطه جنسي وجود ندارد.

استرس شغلي، مشكلات مالي، مراقبت از بيمار و از اعضاي خانواده و ساير عوامل استرس زا، ميل جنسي را كاهش مي دهد.

براي كنترل اضطراب، شما بايد تكنيك كنترل اضطراب را ياد بگيريد يا از مشاوره جنسي مفيد استفاده كنيد.

چرا ميل جنسي كم مي شود؟ راهكارها بدون دارو
چرا ميل جنسي كم مي شود؟ راهكارها بدون دارو

سايت “MOSHAVERANE”

مشكلات ارتباطي و كاهش ميل جنسي
مشكلات ارتباطي حل نشده بين همسران يكي از عوامل مرگ و كاهش ميل جنسي است.

در خصوص زنان، احساسات صميميت عامل مهمي در رابطه جنسي هستند.

اما بحث و گفتگو، ارتباط ضعيف، خيانت، بي اعتمادي و ساير مسائل كه صميميت را مختل مي كنند، مي توانند منجر به كاهش ميل جنسي شوند.

مصرف الكل و كاهش ميل جنسي
افرادي كه نوشيدني هاي الكلي را مي خورند در داشتن رابطه جنسي نا موفق ترند.

بعضي از مردم معتقدند كه نوشيدني هاي الكلي تمايل جنسي را زياد مي كند، اما الكل تأثير منفي بر پاسخ آنها دارد و نمي تواند رابطه خوبي با خود و همسرش داشته باشد.

الكل همچنين رگهاي خوني و اعصاب درگير در نعوظ را تضعيف مي كند.

محروميت از خواب و كاهش ميل جنسي
بعضي از مردم به علت كمبود خواب با از دست دادن ميل جنسي دست به گريبان هستند.

آنها خيلي سخت به خواب مي روند.

گاهي اوقات بي خوابي يا آپنه خواب باعث مي شود فرد احساس خستگي مضاعف كند و اين ميل جنسي را نيز از بين مي برد.

نگهداري كودك و از دست دادن ميل جنسي
نگه داشتن يك كودك جوان يكي از دلايلي است كه فرد ميل جنسي اش را از دست بدهد.

البته خود تنظيمي مشكلي نيست.

در واقع، عدم داشتن وقت براي مراقبت از يك كودك، تا حدودي از صميميت رابطه كاهش مي دهد و به تدريج باعث كاهش ميل جنسي مي شود.

بنابراين، مردان و زنان گاهي اوقات براي مراقبت از فرزند يا بچه هاي كوچك خود، به كمك كسي ديگر و همكاري با يكديگر نياز دارند.

مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج
مصرف مواد مخدر
استفاده از بعضي از داروها مي تواند يك فرد را با فاقد ميل جنسي رو به رو كند.

مواد مخدر مانند داروهاي ضد افسردگي، فشار خون، شيمي درماني، درمانگرهاي پروستات، درمان هاي هورموني و قرص هاي ضد بارداري مي توانند ميل جنسي شما را كاهش دهند.

جايگزيني دارو يا تغيير مقدار آن مي تواند اين مشكل را حل كند.

يك تصور ناخوشايند از بدن و كاهش توان جنسي
اگر كسي در مورد ظاهر و اندام خود احساس خوبي نداشته باشد و داراي اعتماد به نفس پايين باشد.

به عنوان مثال، او احساس چاقي مي كند (حتي اگر نباشد)، ممكن است نتواند در يك رابطه مناسب رفتار كند.

شوهر و همسر بايد مطمئن شوند كه در هر زمان در يك حالت ايده ال از ديد هم هستند.

همچنين مردم بايد بر اعتماد به نفس خود تمركز كنند و آن را افزايش دهند.

چاقي و كاهش ميل جنسي
چربي بيش از حد باعث ايجاد فعاليت ناگوار جنسي و مشكلات عملكردي مي شود.

البته علت اصلي هنوز مشخص نيست اما ممكن است مربوط به اعتماد به نفس، رابطه با نارضايتي، درگيري هاي نامناسب با ديگران در مورد چاقي و ساير مسائل رواني باشد.

ناتواني جنسي و كاهش ميل جنسي
ناتواني جنسي نوعي اختلال عملكرد جنسي است كه باعث كاهش ميل جنسي مي شود.

در حقيقت، افرادي كه در معرض اين مشكل هستند، به دليل ترس از اينكه نمي توانند بر روابط خوب غلبه كنند، علاقه مند به ارتباط نيستند.

كاهش تستوسترون و كاهش ميل جنسي
هورمون تستوسترون در حفظ رابطه جنسي موثر است.

با افزايش سن مردان، مقدار تستوسترون كاهش مي يابد.

مطمئنا، همه افراد از كاهش ميل جنسي با افزايش سن رنج مي برند.

اما براي برخي از اين اتفاق مي افتد.

هورمون در زنان نيز تمايل به افزايش رابطه را زياد مي كند، اما تعادل هورموني بسيار پيچيده تر از مرد است و بسياري از عوامل ديگر نيز درگير آن هستند.

هنوز مشخص نيست كه آيا درمان هورموني در زنان هم مانند مردان موثر است يا خير.

افسردگي و كاهش ميل جنسي
از آنجايي كه داروهاي ضد افسردگي ميل جنسي شما را كاهش مي دهد، افسردگي نيز اثر دارد.

بنابراين، با كمك مشاوران باتجربه، شما بايد مشكلات افسردگي خود را حل كنيد تا دوباره به رابطه جنسي علاقه مند شويد.

جديدترين مقالات مشاوره جنسي
يائسگي و از دست دادن ميل جنسي
بيش از نيمي از زنان بعد از يائسگي، عليرغم دانستن اينكه آنها بايد فعاليت جنسي خود را حفظ كنند، علاقه مند به داشتن رابطه جنسي نيستند.

علائم يائسگي مانند خشكي واژن و درد در هنگام رابطه جنسي، ميل جنسي فرد را كاهش مي دهد.

البته تغييرات هورموني تنها بخشي از مشكل است.

ادراك آنها از بدن و ظاهر آنها، اعتماد به نفس آنها را كاهش مي دهد، و در عين حال، داروهايي كه به دلايلي مصرف مي شوند نيز باعث از دست رفتن علاقه به رابطه جنسي مي شوند.

نزديكي بسيار كم و كاهش رابطه زناشويي
رابطه جنسي بدون صميميت قاتل رابطه جنسي سالم است.

به جاي ايجاد ارتباط سريع، همسران بايد زمان مناسبتري براي برقراري ارتباط با يكديگر بيابند.

آنها بايد ياد بگيرند كه بدون داشتن رابطه جنسي نمي توانند يكديگر را دوست داشته باشند.

در حقيقت، افرادي كه در معرض اين مشكل هستند، به دليل ترس از اينكه نمي توانند بر روابط خوب غلبه كنند، علاقه مند به ارتباط نيستند.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه چرا ميل جنسي كم مي شود؟ راهكارها بدون دارو


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ميل جنسي، راهكار،
موضوع:
[ ۹ تير ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۲۱:۵۸ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

اسكيزوفرني يكي از خطرناك ترين بيماري هاي روحي است.

 

تا كنون درمان قطعي صورت نگرفته است ولي در اين مقاله بهترين و جديدترين روش هاي درماني آورده شده است.

اسكيزوفرني علائم خاص خود را دارد.

دانش پزشكي روز به روز در حال افزايش است و هر روز روش جديدي براي درمان اختلالات مختلف كشف مي شود.

دانشمندان اخيرا راهي براي درمان اين اختلال پيدا كرده اند.

همانطور كه مي دانيد، هنوز درمان قطعي براي اسكيزوفرني وجود ندارد.

گزينه هاي درمان استاندارد موجود براي افراد بر حذف علائم تمركز دارند.

درمان قطعي اسكيزوفرني - انواع درمان جديد - علائم بيماري

مصرف ويتامين B
يك مطالعه نشان مي دهد كه ويتامين B مي تواند علائم اين اختلال را كاهش دهد.

اين حدود يك درصد جمعيت جهان را تحت تاثير قرار مي دهد.

اكثر مردم كه با اين شرايط مبارزه مي كنند، مردان هستند.

اين بيماري شامل نشانه هايي از توهم و ناديده گرفتن است، اما اختلالات شناختي و هيجان در بدن وجود دارد.

علاوه بر اين، علائم منفي آن عبارتند از عدم لذت بردن از فعاليت هاي روزانه، كاهش گفتار، كاهش بيان احساسات و عدم توانايي برقراري ارتباط با فعاليت.
همانطور كه در ابتداي مقاله ذكر شد، گزينه هاي درمان موجود بر روي حذف علايم به جاي كار بر روي بيماري تمركز مي كنند.
داروهاي ضدپسيكوتيك همراه با درمان هاي روانشناختي و اجتماعي براي اين بيماران استفاده مي شود.

اين دارو ها اثرات خود را در چند ماه نشان مي دهد، اما اثرات طولاني مدت آن بسيار ضعيف است.
حدود چهار پنجم از بيماران در عود بيماري علائم مانند توهم و افكار پريشان را تجربه خواهند كرد.

تست پيش از ازدواج
تست روانشناسي پيش از ازدواج
0 ديدگاه /ارديبهشت ۲۳, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
دارو درمان قطعي اسكيزوفرني
با دارو ، توانبخشي رواني و اجتماعي ، و حمايت خانواده، علائم اسكيزوفرني مي تواند كاهش يابد.

افرادي كه مبتلا به اسكيزوفرني هستند، بايد به محض شروع بيماري خود را به متخصص نشان دهند،

زيرا تشخيص زودهنگام مي تواند شدت علائم آنها را كاهش دهد.

داروي
به طور معمول، يك ارائه كننده مراقبت هاي بهداشتي، داروهاي ضد پريتيوتيك را براي تسكين علائم روان پريشي مانند توهمات تجويز مي كند.

به علت عدم آگاهي از داشتن بيماري و عوارض جانبي جدي دارو كه براي درمان اسكيزوفرنيا مورد استفاده قرار مي گيرد، افرادي كه به آنها تجويز شده اند، اغلب ترديد دارند كه آنها را مصرف كنند.

نسل اول (معمولي) Antipsychotics
اين داروها مي توانند مشكلات جدي حركتي را كه مي توانند كوتاه باشد (ديستوني) و يا درازمدت (به نام ديسكينزي ناخوشايند) و همچنين سفت شدن ماهيچه اي ايجاد كنند. ساير عوارض جانبي نيز ممكن است رخ دهد.

كلورپامازين (تورازين)
فلوفنازين (پروكسليكسين)
هالوپيدول (هالدول)
لگزاپين (لوسيتين)
پروپرانازين (تريلافون)
تيوتكسن (Navane)
تريفلوپرازين (استلاازين)
نسل دوم (غير معمول) Antipsychotics
عوارض داروهاي نسل اول
اين داروها نامطبوع ناميده مي شود، زيرا آنها احتمالا دپامين را مسدود مي كنند و باعث اختلالات حركتي مي شوند.

با اين حال، آنها افزايش خطر ابتلا به افزايش وزن و ديابت را افزايش مي دهند.

تغييرات در تغذيه و ورزش، و احتمالا مداخله دارو، مي تواند به اين عوارض جانبي كمك كند.

جديدترين و كاملترين روانشناسي عكس پروفايل تلگرام اينستاگرام
جديدترين و كاملترين روانشناسي عكس پروفايل تلگرام اينستاگرام
2 ديدگاه /بهمن ۳۰, ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
داروهاي نسل دوم
داروهاي نسل دوم به منظور درمان شامل موارد زير است.

Aripiprazole (Abilify)
اسناپين (Saphris)
كلوزاپين (كلروزيل)
Iloperidone (Fanapt)
لوازيدون (لاتوا)
اولانزاپين (Zyprexa)
پالپيريدون (Invega)
ريسپريدون (Risperdal)
كتياپين (سركوئل)
زيپيزيدون (Geodon)
يكي از داروهاي ضد پريشيوتيك نسل دوم، كلوزاپين است.

اين دارو تنها داروهاي ضد سايكوتيك FDA براي درمان اسكيزوفرني مقاوم به درمان است و تنها نشان دهنده كاهش افكار خودكشي است.

با اين حال، علاوه بر اين مزايا، خطرات پزشكي متعددي نيز دارد.

معرفي اپليكيشن روانشناسي فول تست2
معرفي اپليكيشن روانشناسي "فول تست"
0 ديدگاه /آذر ۱۴, ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
مصرف ويتامين B درمان قطعي اسكيزوفرني نيست
يك مطالعه اخير نشان مي دهد كه علاوه بر درمان هاي استاندارد، دوزهاي بالا ويتامين B نيز مي توانند در كاهش نشانه هاي اين بيماري مفيد باشند.

دانشمندان يك قدم به سوي اسكيزوفرنيا نزديك شدند.

دوز بالا ويتامين B در مراحل اوليه مي تواند علائم اين بيماري را كاهش دهد:

علاوه بر اين، دوز تركيبي از ويتامين هاي مختلف اثرات مشابهي را نشان مي دهد.

با اين حال، دوز كم ويتامين ها بي اثر بودند.

علاوه بر اين، اين مطالعه نشان داد كه مكمل هاي ويتامين B در هنگام ابتلا به بيماري بسيار مفيد خواهد بود.

يك مطالعه بررسي نشان داد كه ويتامين B براي بيماراني كه شرايط آنها كوتاه مدت است مفيد خواهد بود.

جوزف فايرز در اين مطالعه مي گويد: با كمك مطالعه تمام آزمايشات باليني و تحقيق بر روي ويتامين ها و مواد معدني در مورد اسكيزوفرنيا، ما نشان داديم كه ويتامين B مي تواند نتايج خوبي براي برخي از بيماران داشته باشد.

اين مي تواند يك پيشرفت مهم باشد و گزينه هاي درمان بيشتري براي بيماري ايجاد مي كند.

با اين حال، دكتر فيرز هشدار مي دهد كه مطالعات نتايج متفاوت داشته اند.

استاد بهداشت روان در دانشگاه سيدني استراليا و همكارش در اين مطالعه مي گويد: اين يافته ها بر اساس شواهدي از مكمل هاي غذايي ديگر مانند اسيد آمينه خاص براي افرادي كه مبتلا به اسكيزوفرني هستند، مي باشد.

يافته هاي جديد نيز با آخرين تحقيقات ما در مورد اثربخشي درمان هاي مواد مغذي براي كاهش افسردگي و ساير اختلالات سازگار است.

محققان خاطرنشان مي سازند كه مطالعات بيشتري لازم است تا دقيقا درك كنند كه چگونه مواد مغذي بر مغز اثر مي گذارند و چگونه مي توانند سلامت روان، عملكرد شناختي و سلامت متابوليك را بهبود بخشند.

PHOBIA
اختلال اضطرابي و روشهاي درمان فوبيا- دكتر سارا نامجو
0 ديدگاه /خرداد ۱, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
درمان روانشناسي
دكتر شما همچنين درمان رواني را به شما خواهد داد. اين درمان به شما كمك خواهد كرد كه چقدر انديشه و رفتار خود را تحت تأثير مردم و جامعه اي قرار دهيد كه در آن زندگي مي كنيد. اين درمانها مي توانند عبارتند از:

گفتار درمان
اين نوع از درمان شناخته شده به عنوان درمان رفتاري شناختي براي همه افراد مبتلا به اختلال رواني يا اسكيزوفرنيا ارائه مي شود. درمان رفتاري شناختي مي تواند به شما در كنترل احساسات و كاهش علائم كمك كند. البته درمان رفتاري شناختي درمان قطعي اسكيزوفرنيا نيست و علائم بيماري شما را از بين نمي برد.

درمان روانشناسي
اين درمان شامل آموزش در مورد بيماري، درمان، و نحوه شناسايي علائم اوليه است.

اين نوع درمان مانع از بروز بيماري شما مي شود.

اين نوع درمان همچنين براي كساني كه از شما حمايت مي كنند، مانند خانواده، شريك زندگي شما و يا حتي يك شريك مورد اعتماد است.

تست روانشناسي روحيه اجتماعي - عاطفي
تست روانشناسي روحيه اجتماعي - عاطفي
0 ديدگاه /مهر ۱۸, ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
هنر درماني
اين نوع درمان علائم بيماري شما را كاهش مي دهد.

اين به شما كمك خواهد كرد تا خلاقيت خود را بيشتر كنيد.

“مشاورانه” سايت علمي است كه كه به مشاوره خانواده و روانشناسي مي پردازد و شما را در تربيت كودكان ، داشتن رابطه جنسي موفق تر همراهي مي كند. رزرو وقت روانپزشك

۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰

خانواده درماني
محققان اعضاي خانواده اي از افراد مبتلا به روان درماني يا اسكيزوفرني را ارائه مي دهند.

اين درمان به شما در بهبود روابط خانوادگي كمك خواهد كرد.

خانواده درماني به شما كمك مي كند تا هرگونه مشكلاتي را كه خانواده شما با بيماري شما تجربه كرده است را كاهش دهيد.

آيا مي دانيد چه كساني اسكيزوفرني دارند؟ چه نوع درمان براي آنها استفاده مي شود؟ به نظر شما درمان قطعي اسكيزوفرني چيست؟ تجارب خود را با ما به اشتراك بگذاريد.

علل اسكيزوفرني شناخته شده نيستند.

اما محققان معتقدند كه تركيبي از عوامل ژنتيكي و محيطي منجر به توسعه اين بيماري خواهد شد.

مطالعات تصويربرداري از سيستم عصبي نشان مي دهد كه تغيير در ساختار مغز و سيستم عصبي مركزي باعث مي شود افراد به اسكيزوفرن تبديل شوند.

آنها معتقدند اسكيزوفرني يك بيماري مغزي است.

اگر اسكيزوفرنيا درمان نشود، بسياري از مشكلات عاطفي-رفتاري وجود خواهد داشت.


خطر خود شيفتگي و آثار ويرانگر آن را بيشتر بشناسيد
10 ديدگاه /ارديبهشت ۲۸, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
عوارض ناشي از اسكيزوفرني
عوارض ناشي از اسكيزوفرني عبارتند از:

خودكشي كردن
رفتارهاي مضر از جمله آسيب هاي شخصي
افسردگي
سوء استفاده از الكل، داروها يا مواد
فقر و بي مسكني
درگيري هاي خانوادگي
تمايل به ارتكاب جرم
بيماري قلبي (كه اغلب شامل سيگار كشيدن بيش از حد است)
علائم اسكيزوفرني در اوايل دهه ۲۰ ميلادي مشهود است و در زنان اين علائم معمولا در پايان ۲۰ يا اوايل دهه ۳۰ رخ مي دهند.

تشخيص اسكيزوفرنيا در كودكان بعيد است و در افراد ۴۰ ساله و بالاتر از آن ها نادر است.

علائم
اسكيزوفرني دلايل زيادي دارد به همين منظور نمي توان درمان قطعي اسكيزوفرني براي آن پيدا كرد.

علائم اسكيزوفرني علائم رايج بسياري از بيماري ها است.

علائم اسكيزوفرني در اوايل دهه ۲۰ ميلادي مشهود است و در زنان اين علائم معمولا در پايان ۲۰ يا اوايل دهه ۳۰ رخ مي دهند.

تشخيص اسكيزوفرنيا در كودكان بعيد است و در افراد ۴۰ ساله و بالاتر از آن ها نادر است.

علائم و نشانه هاي اسكيزوفرني به طور كلي به سه دسته تقسيم مي شوند: مثبت، منفي و ادراكي.

علائم مثبت اسكيزوفرني
در اسكيزوفرني، علائم مثبت نشان دهنده زشتي و افراط و يا تبديل توابع طبيعي است.

اين علائم و نشانه هاي غير طبيعي عبارتند از:

توهم شايع ترين علامت اسكيزوفرني است.
معمولا شامل ديدن يا شنيدن چيزهايي است كه وجود ندارد.
اگر چه اين توهم ممكن است شامل تمام حواس (پنج حسي) باشد، صداهاي شنيداري كه واقعي نيستند، بيشتر در ميان افرادي كه مبتلا به اسكيزوفرني هستند، شايع است.
اختلال رواني: مشكل صحبت كردن و سازماندهي افكار و سخنان و سخنان خائنانه، نشانه ديگري از اسكيزوفرني است.
رفتارهاي مختلط: آنها مي توانند از طريق روش هاي مختلف، از جمله حماقت هاي كودكانه و رفتارهاي غير قابل پيش بيني، متمايز شوند.
در مورد انواع اختلال رواني بيشتر بدانيد
علائم منفي اسكيزوفرنيا
علائم منفي به كاهش يا عدم عملكرد و عملكرد طبيعي مي انجامد.

اين علائم ممكن است ماهها يا سالها را قبل از مثبت شدن نشان دهند كه شامل موارد زير است:

عدم علاقه و انگيزه براي انجام كار روزمره
كمبود همه چيز
نزول كردن
اسكيزوفرني مي تواند تغييرات خلقي و افسردگي و نوسانات رفتاري را ايجاد كند.

اغلب افراد مبتلا به اسكيزوفرني عجيب و غريب مي شوند و ديگران از آنها اجتناب مي كنند و بنابراين فرد از انزواي اجتماعي برخوردار است.

توانايي برنامه ريزي يا انجام فعاليت ها
مراقبت از بهداشت شخصي وجود ندارد
جداسازي
بيگانگي
علائم شناختي اسكيزوفرنيا
مشكلات مربوط به عملكرد ذهن، نشانه هاي اسكيزوفرني است.
اين علائم ممكن است افراد مبتلا به اسكيزوفرني قادر به انجام فعاليت هاي روزانه خود را نداشته باشند.

ممكن است فرد مبتلا به اسكيزوفرنيا با اين علائم همراه باشد و در طول زمان اين اختلالات بيشتر اتفاق مي افتد:

ناتواني در تشخيص اطلاعات
مشكل در توجه
مشكلات حافظه
اسكيزوفرنيا خلق و خو را تحت تاثير قرار مي دهد
اسكيزوفرني مي تواند تغييرات خلقي و افسردگي و نوسانات رفتاري را ايجاد كند.

افراد مبتلا به اسكيزوفرني اغلب به نظر عجيب و غريب مي روند و ديگران از آنها اجتناب مي كنند و بنابراين فرد از انزواي اجتماعي برخوردار است.

چه وقت بايد به دكتر روانپزشك مراجعه كنم؟
از آنجا كه افراد مبتلا به اسكيزوفرنيا آگاهي را از دست مي دهند و بنابراين نياز به مراقبت هاي پزشكي و دارويي بيشتري دارند، اين وظيفه دوستان و بستگان است كه به آنها كمك كند.

انديشه خودكشي
افراد مبتلا به اسكيزوفرنيا معمولا به افكار خودكشي فكر مي كنند.

با پزشك خود تماس بگيريد و در روانپزشكي و روانپزشكي پيگيري كنيد تا به عزيزانتان كمك كنيد كه در مورد انجام خودكشي فكر نكنند.

كمك به كسي كه مبتلا به اسكيزوفرنيا است.

اگر فكر مي كنيد فردي كه مي دانيد اسكيزوفرني داشته است، از نگراني هاي خود صحبت كنيد.

شما مي توانيد او را به طور جدي درمان كنيد.

در مورد انواع اختلال دوقطبي بيشتر بدانيد
اسكيزوفرني نياز به درمان مادام العمر دارد.
متأسفانه اين بيماري روحي قطعي نيست، اما با كمك ضد روانپزشكي و روان درماني و همچنين بهبود عملكرد شناختي او مي توان آن را مديريت كرد.

فعاليت هوازي يك راه ديگر براي درمان و كنترل اين بيماري است.

تحقيقات نشان مي دهد كه انجام ورزش هوازي مانند راه رفتن و پياده روي طي يك دوره ۱۲ هفته مي تواند عملكرد شناختي بيماران مبتلا به اين بيماري را بهبود بخشد.

انجام اين فعاليت ها تمركز، فعاليت هاي اجتماعي را بهبود مي بخشد و بهبود عملكرد حافظه بيماران اسكيزوفرنيك را بهبود مي بخشد.

فعاليت هاي هوازي به فعاليت هايي اشاره دارد كه در آن عضلات بدن براي مدت طولاني فعال هستند و به طور همزمان ضربان قلب را افزايش مي دهند.

با اين حال، بعضي از ورزش ها مانند افزايش وزن مي تواند به طور ناگهاني ضربان قلب را افزايش دهد و به ميزان ضربه ها برسد، اما به علت ضعف هايي كه براي مدت نسبتا طولاني ثابت نشده است، تمرين هوازي محاسبه نمي شود.

اسكيزوفرني نياز به درمان مادام العمر دارد.

حركات هوازي شايد در آينده درمان قطعي اسكيزوفرني شود؟
تحقيقات اخير توسط محققان دانشگاه منچستر انگلستان نشان مي دهد كه حركات هوازي و فعاليت ها مي توانند در درمان اسكيزوفرني موثر باشند.

برخي روانشناسان عقيده دارند كه ورزش شايد در آينده بتواند به مرور سبب درمان قطعي اسكيزوفرني شود.

حدود بيست درصد از جمعيت جهان تحت تاثير اسكيزوفرنيا قرار دارند و درمان آن ممكن است بيش از يك سال در برخي از بيماران ادامه داشته باشد.

علائم اين بيماري شامل توهم، توهمات، فيبريل مغزي غير طبيعي و حركات بدن است. برخي از افراد مبتلا به اين بيماري داراي نشانه هاي مشكلي در عملكرد شناختي مانند مشكلات حافظه، تمركز و عملكرد ذهني هستند.

تحقيقات در سالهاي اخير نشان داده است كه هنر مي تواند تأثير قابل توجهي بر بيماران در بهبود ارتباطات، غلبه بر استرس و كشف جنبه هاي مختلف شخصيت خود داشته باشد.

در حقيقت، هنر درمان روان درماني را با فرآيندهاي خلاقانه براي بهبود سلامت رواني تركيب مي كند.

گرچه ايرانيان هزاران سال پيش با هنر درماني آشنا نبودند، هميشه از مزاياي اين نوع هنر در خانه هايشان لذت مي بردند.

مراقبت كمي در تمام هنرها نشان مي دهد كه هنر درماني به چند هنر محدود نمي شود و بسياري از هنر ممكن است بيماران را در معرض بيماري هاي رواني قرار دهد.

“مشاورانه” سايت علمي است كه كه به مشاوره خانواده و روانشناسي مي پردازد و شما را در تربيت كودكان ، داشتن رابطه جنسي موفق تر همراهي مي كند. رزرو وقت روانپزشك

۰۲۱۲۲۲۴۷۱۰۰

درمان شناختي رفتاري
درمان شناختي رفتاري (CBT) يك درمان موثر براي برخي از افراد مبتلا به اختلالات عاطفي است. CBT به مردم كمك مي كند تا راهكارهاي مقابله اي را براي نشانه هاي مداوم كه به دارو پاسخ نمي دهند، ايجاد كند.

روان درماني حمايتي براي كمك به فرد در فرايند تجربه خود و حمايت از او در مقابله زندگي با اسكيزوفرني مورد استفاده قرار مي گيرد.

اين طرح براي كشف تجربيات دوران كودكي يا تجربيات تهاجمي طراحي نشده است، بلكه در اينجا و اكنون متمركز است.

درمان پيشرفت شناختي (CET) براي ارتقاء عملكرد شناختي و اعتماد به نفس در توانايي شناختي افراد عمل مي كند. CET شامل تركيبي از تمرين مغزي مبتني بر كامپيوتر و جلسات گروهي است.

درمان هاي روان شناختي
افرادي كه در مداخلات درماني شركت مي كنند اغلب بهبود مي يابند و ثبات ذهني بيشتري را تجربه مي كنند.

درمان هاي رواني و اجتماعي مردم را قادر به جبران يا رفع موانع ناشي از اسكيزوفرنيا مي كنند و ياد مي گيرند تا با موفقيت زندگي كنند.

اگر فرد در توانبخشي رواني و اجتماعي شركت كند، بيشتر احتمال دارد كه مصرف داروهاي خود را ادامه دهد. برخي از درمان هاي روان شناختي رايج عبارتند از:

درمان اعتياد به مواد مخدر (ACT) درمان جامع براي افراد مبتلا به بيماري هاي رواني جدي مانند اسكيزوفرني را فراهم مي كند.

بر خلاف ديگر برنامه هاي مبتني بر جامعه كه افراد را با سلامت رواني يا ساير خدمات مرتبط مي كند، ACT به طور مستقيم به افراد مبتلا به بيماري هاي رواني خدمات ويژه اي اختصاص مي دهد.

كارشناسان با افرادي كه مبتلا به اسكيزوفرني هستند كار مي كنند و به چالش هاي زندگي روزمره كمك مي كنند. متخصصان ACT همچنين مشكلات را به طور فعال بررسي مي كنند، از بحران ها پيش گيري مي كنند و از اينكه داروها مصرف مي شوند اطمينان حاصل مي كنند.

رويكردهاي سلامت تكميلي
اسيدهاي چرب امگا ۳ كه معمولا در روغن ماهي يافت مي شوند، وعده هايي براي درمان و مديريت اسكيزوفرني دارند.

برخي از محققان معتقدند كه امگا ۳ به دليل توانايي آن براي كمك به احياي نورون ها و ارتباطات در مناطق آسيب ديده مغز كمك مي كند تا به درمان بيماري هاي رواني كمك كند.

نگراني هاي اضافي
سلامت جسماني. افراد مبتلا به اسكيزوفرنيا در معرض ابتلا به بيماري هاي ديگري، از جمله ديابت و مشكلات قلبي عروقي، و همچنين سيگار كشيدن و بيماري ريه هستند. به همين دليل، توجه هماهنگ و فعال به خطرات پزشكي ضروري است.

سوء مصرف مواد. حدود ۲۵ درصد از افراد مبتلا به اسكيزوفرنيا مواد مخدر يا الكل مصرف مي كنند. سوء مصرف مواد مي تواند درمان هاي اسكيزوفرني را كند كرده و اين افراد كمتر احتمال دارد به دنبال برنامه هاي درمان خود بروند.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه-درمان قطعي اسكيزوفرني – انواع درمان جديد – علائم بيماري


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: اسكيزوفرني، درمان، علائم،
موضوع:
[ ۸ تير ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۰۱:۰۳ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ][ ۸۱ ][ ۸۲ ][ ۸۳ ][ ۸۴ ][ ۸۵ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
قالب وبلاگ
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر