moshaverrkhob
moshaverrkhob
مديريت مناسب مسائل مالي خانواده نقش مهمي را در ايجاد يك زندگي شاد و آرامي دارد كه در آن فرد از يك نوع استقلال مالي برخوردار باشد.

عدم توانايي براي مديريت مخارج يا توافق نداشتن در مورد تصميمات مالي مي تواند منجر به ايجاد يك سري جر و بحث هايي مابين زوجين شود كه هيچ وقت خاتمه نداشته باشند.

شما به منظور عبور كردن از مشكلات مالي كه در زندگي مشتركتان پيش مي آيند، بايد يك بودجه و برنامه مالي هماهنگي با كل اعضاي خانواده داشته باشيد و به صورت صريح و مشخص در مورد پول خانواده با اعضاي خانواده صحبت كنيد.


بخش يك هماهنگ كردن مسائل مالي خانواده


1. صريح صحبت كردن در مورد مسائل مالي خودتان.

هر چند كه مسائل مالي در تمامي دوران زندگي يك موضوع مهمي است، ولي داشتن صداقت مالي قبل از ازدواج كردن اهميت خاصي دارد.

در صورتيكه يكي از زوجين سابقه اعتباري ضعيف يا بدهي هاي زيادي داشته باشد
كه قبل از ازدواج تصفيه نشده اند، ممكن است يك سري ناراحتي ها و مشكلاتي را در زندگي جديدش تجربه كند.

قبل از ازدواج كردن بايد با طرف مقابلتان يك ملاقاتي داشته باشيد و در مورد وضعيت مالي فعليش صحبت كنيد؛ وضعيت هاي مالي شامل ميزان درآمد اين فرد، نحوه خرج كردن اين درآمد، سابقه اعتباري و همچنين وام هاي بزرگي است كه طرف مقابلتان دارد.

اين كار باعث خواهد شد كه شما در ادامه مسير زندگي تان در مورد مسائل مالي صريح و صادق باشيد.

2. به منظور صحبت كردن در مورد مسائل مالي، يك سري ملاقات هاي منظمي داشته باشيد.

سعي كنيد يك روز خاصي را از ماه مشخص كنيد تا در آن روز در مورد مسائل مالي خودتان بحث كنيد. شما مي توانيد در اين جلسات صورت حساب بانكي يا قرض هاي پرداخت شده ماهيانه خودتان را به همراه داشته باشيد.

از هر فرصتي كه در اين ملاقات به دست مي آوريد براي بررسي كردن مخارج ماه قبلي، مشخص كردن پيشرفتتان به منظور دستيابي به اهداف بلند مدت و پيشنهاد دادن هر نوع تغيير يا خريدهاي عمده اي كه مي خواهيد داشته باشيد، استفاده كنيد. تنها روشي كه با استفاده از آن مي توانيد يك تجربه راحت و مفيدي داشته باشيد، عبارت از بحث كردن منظم در مورد مسائل پولي مي باشد.

3. اجازه ندهيد يك فرد خاصي به تنهايي مدير پول خانواده باشد.

در اكثر خانواده ها يك فرد خاصي مسوليت كل پول خانواده را برعهده دارد؛ با اين وجود، اين شرايط يك مسوليت سخت و غير ضروري را متوجه اين فرد مي كند و باعث مي شود كه ساير افراد خانواده نسبت به موقعيت مالي موجود بي اطلاع باشند.

علاوه بر اين، در صورتيكه اين فرد به دليل طلاق يا فوت شدن از خانواده جدا شود، ساير افراد خانواده نسبت به نحوه مديريت كردن يا حتي دسترسي داشتن به پول خانواده با مشكل مواجه خواهند بود.

شما مي توانيد از طريق تقسيم كردن مسائل مالي مابين خودتان يا سپردن مديريت مالي خانواده به افراد مختلف در ماه هاي بعدي اين مشكل را رفع كنيد.

شما و همسرتان بايد يك سري جلساتي با متخصصان مالي، همانند كارمندان وام دهنده يا مشاوران سرمايه گذاري داشته باشيد.

4. تصميم گيري در مورد ايجاد حساب مشترك. خانواده ها گزينه هاي متنوعي را در مورد ايجاد حساب هاي مشترك دارند.

برخي از خانواده ها ترجيح مي دهند كه همه چيز را به صورت مشترك نگه دارند، در حاليكه ساير خانواده ها ترجيح مي دهند كه بيشتر حساب هاي ماليشان مجزا باشد.

به هر حال، حداقل يك حساب مشتركي داشته باشيد تا براي پرداخت مخارج مربوط به خانه و اجاره خودتان از آن استفاده كنيد.

در پايان هر ماه مي توانيد مخارج را تقسيم كنيد و از همسرتان بخواهيد كه هر دوتان يك مقدار پول مشخص و مساوي را به اين حساب بريزند.

داشتن حساب هاي مجزا مي تواند از بروز جر و بحث هاي كه به دليل عادت هاي خرج كردن شخصي ايجاد مي شوند، پيشگيري كند.

يك سري محدوديت هايي را در مورد ميزان مخارجي كه هر فرد مي تواند داشته باشد، در نظر بگيريد تا هيچ فردي نتواند كل پول خانواده را خرج كند.

5. ايجاد يك اعتبار فردي.

هر چند كه منابع مالي شما محدود است، ولي همچنان داشتن يك امتياز اعتباري قوي براي هر كدام از شما اهميت زيادي دارد.

اين اعتبار نه تنها شما را نسبت به داشتن عملكرد خوب در اعتبارات مشترك مطمئن مي كند، بلكه همچنين در صورتيكه شما از اين حساب مشترك جدا شويد، يك سابقه اعتباري مناسبي خواهيد داشت.

يكي از روش هاي مناسب براي مديريت اين حساب مشترك عبارت از داشتن كارت هاي اعتباري مجزا است كه هر كدام از آنها فقط به اسم فرد استفاده كننده باشد.


بخش دو. استفاده از يك بودجه


1. انتخاب كردن يك فرمت بودجه.

قبل از ايجاد يك بودجه، بايد در مورد نحوه نگهداشتن يك بودجه تصميم گيري كنيد.

در حاليكه برخي از افراد با استفاده از يك دفترچه و خودكار بودجه خودشان را مشخص مي كنند، ولي ساير افراد ترجيح مي هند كه از يك صفحه گسترده (مانند اكسل) يا ابزارهاي مالي براي مشخص كردن بودجه خودشان استفاده كنند.

يك سري نرم افزارهاي رايگاني وجود دارند كه نسخه آزمايشي آنها به صورت آنلاين در دسترس هستند و شما براي ايجاد يك بودجه و مديريت آن مي توانيد از اين نرم افزارها استفاده كنيد.

در صورتيكه بخواهيد به صورت كامل از خدمات اين نرم افزار مالي استفاده كنيد، بايد هزينه آن را پرداخت كنيد.

2. مشخص كردن عادت هاي مخارج فعلي خودتان.

به مدت يك ماه تمامي مخارج خودتان، حتي مخارج كوچك و كم اهميتي كه داريد را يادداشت كنيد. مقدار هزينه هاي صورت گرفته و مورد استفاده شده را يادداشت كنيد.

در آخر هر ماه به همراه همسرتان، هزينه هايي كه داشته ايد را بررسي كنيد.

همچنين هزينه هاي عمده خودتان را هم اضافه كنيد تا يك تصوير مشخص تري از پول خرج شده خانواده در آن ماه داشته باشيد.

در صورت امكان مخارج خودتان را به گروه هاي مختلف (خانه، ماشين، غذا و غيره) طبقه بندي كنيد.

بعد از آن هزينه هايي كه هر كدامتان داشته ايد و از محل درآمد بعد از ماليات پرداخت كرده ايد را مقايسه كنيد. اين كار نقطه شروع شما براي مشخص كردن يك بودجه خواهد بود.

همچنين در حين بررسي كردن مخارج خودتان مي توانيد از صورت حساب بانكي استفاده كنيد تا مطمئن شويد كه در حين جمع كردن كل مخارج، يك پرداخت يا خريد آنلايني را دوبار حساب نكرده باشيد.

3. همراه با هم يك بودجه اي را ايجاد كنيد.

عادت هاي خرج كردن همديگر را بررسي كنيد. آيا شما پس انداز داريد؟ يا اينكه مخارج شما بيشتر از درآمدتان است؟

بخش هاي مختلف را بررسي كنيد تا مشخص كنيد كه آيا مي توانيد هزينه هاي خودتان را كاهش دهيد.

در صورتيكه اين كار امكان پذير باشد، هزينه هاي كاهش يافته را پس انداز كنيد يا آن را در صندوق بازنشستگي بگذاريد. يك سري محدوديت هايي را بر روي گروه هاي خاص، همانند غذا و سرگرمي، اعمال كنيد و سعي كنيد كه همواره اين محدوديت ها را رعايت كنيد.

سعي كنيد كه هميشه يك بودجه ماهانه اي را براي مخارج پيش بيني نشده، همانند پول مربوط به هزينه هاي پزشكي يا تعميرات ماشين در نظر داشته باشيد.

4. در صورت نياز سعي كنيد كه بودجه خودتان را بهتر كنيد و تغيير دهيد.

به صورت مكرر بودجه خودتان را بررسي كنيد تا مخارج غير ضروري را كاهش دهيد يا در صورت نياز، مقدار بودجه خودتان را اصلاح كنيد.

براي مثال، در صورتيكه يك بچه داشته باشيد، مجبور خواهيد بود كه به صورت مكرر بودجه بندي خودتان را تغيير دهيد.

به هر حال، به صورت مداوم به دنبال پيدا كردن بخش هايي باشيد كه بتوانيد هزينه هاي آن را كاهش دهيد و پس انداز خودتان را افزايش دهيد.

در نهايت به اين نتيجه خواهيد رسيد كه با داشتن مخارج كمتر از سطح فعلي هم مي توانيد يك زندگي شادي داشته باشيد.

بخش سه. پس انداز كردن براي اهداف زندگي


1. در مورد اهداف بلند مدت به همراه هم تصميم گيري كنيد.

بر روي اهداف پس اندازي خودتان، همانند پس انداز كردن براي خريد خانه، بازنشستگي، و ساير خريد هاي مهم خودتان، همانند يك خانه يا قايق، با هم صحبت كنيد.

هر دو شما بايد موافقت داشته باشيد كه خريد يا مخارج مورد نظرتان ارزش پس انداز كردن را دارند و همچنين بايد بر روي مقدار پول مورد نياز براي اين خريد توافق كنيد.

اين كار به شما كمك خواهد كرد تا پس انداز ها و سرمايه گذاري هاي خودتان را هماهنگ كنيد.

2. ايجاد يك صندوق اضطراري

همه خانواده ها بايد يك صندوق پس انداز اضطراري را براي شرايط اضطراري داشته باشند.

چه كسي مطمئن است كه شغلش را از دست نخواهد داد يا يك مشكل پزشكي پيشبيني نشده برايش ايجاد نخواهد شد.

يك صندوق اضطراري مي تواند مانع از نياز به قرض گرفتن در آينده شود و يك نوع امنيت و انعطاف پذيري مالي را ايجاد خواهد كرد.

كار عاقلانه اي كه برخي از خانواده ها به صورت مرسوم انجام مي دهند، عبارت از نگه داشتن سه تا شش ماه از حقوقشان در حساب هاي پس اندازي است.

با اين وجود، اين مقدار پس انداز بيش از نياز برخي خانواده ها است و براي ساير خانواده ها كافي نيست. خوشبختانه يك سري ماشين حساب هاي مالي آنلاين در دسترس هستند كه شما مي تواند براي محاسبه مقدار پس انداز مورد نيازتان به منظور پوشش هزينه ها از آنها استفاده كنيد.

با استفاده از يك موتور جستجو، ماشين حساب هاي صندوق هاي اضطراري را پيدا كنيد.

همچنين يك نرم افزاري به اسم HelloWallet وجود دارد كه كاركرد همين ماشين حساب ها را دارد.

3. بودجه خودتان را كاهش دهيد.

هدف اول شما بايد كاهش بودجه فعلي باشد. شما فقط از طريق تصفيه كردن وام هاي دانشجويي، وام هاي ماشين و ساير بدهي هاي خودتان مي توانيد اعتبار بيشتري به دست بياوريد و براي ساير اهدافتان پس انداز كنيد.

به منظور تمام كردن بدهي هاي خودتان با هم همكاري كنيد تا بتوانيد براي هر وام، پرداخت بيشتري نسبت به حداقل پرداخت ضروري داشته باشيد (پرداخت حداقلي يك مقداري است كه در صورت داشتن يك پرداخت كمتر از آن، مشمول جريمه خواهيد شد).

به همراه همسرتان يك برنامه خوبي را براي پرداخت وام هاي باقي مانده طراحي كنيد. در صورت ضرورت، يكي از شما بايد مسول پرداخت بدهي ها در هر ماه باشد.

4. براي دوره بازنشستگي پس انداز كنيد.

زوجين بايد هر چه زودتر يك برنامه مشخصي را در مورد دوره بازنشستگي خودشان مشخص كنند. دليل اين موضوع تاثير نرخ بهره مركب است؛ پولي كه در دوره جواني ذخيره مي شود، نرخ بهره بيشتري نسبت به همان مقدار پولي دارد كه در مراحل بعدي پس انداز مي شود.

هر كاري كه مي توانيد براي افزايش پس اندازهاي بازنشستگي تان انجام دهيد؛ شما در صورت امكان مي توانيد مقدار پس اندازهاي بازنشستگي خودتان را به مرور زمان افزايش دهيد.

شما بايد قبل از اختصاص دادن بخشي از پولتان به صندوق هاي آموزشي فرزندانتان، براي بازنشستگي خودتان پس انداز كنيد.

چرا كه همواره يك سري كمك هزينه هاي تحصيلي و كمك هاي بلاعوضي براي آموزش وجود دارند، ولي براي بازنشستگي شما چنين كمك هايي وجود ندارند.

در صورتيكه شما دارايي بازنشستگي مشتركي نداشته باشيد، بايد پروفايل هاي مربوط به ريسك هاي خودتان و تخصيص هاي مربوط به داراييتان را هماهنگ كنيد.
5. براي مخارج آموزشي برنامه داشته باشيد.

در صورتيكه شما براي بخشي از آموزش عالي فرزندتان يا كل آن برنامه داشته باشيد، بهترين كار ممكن عبارت از شروع به پس انداز كردن در اولين فرصت ممكن است.

اين كار را با استفاده از گزينه هاي سرمايه گذاري، همانند برنامه هاي پس انداز 529 كه داراي مزايايي مالياتي خاص براي كودكان هستند، شروع كنيد.

در صورتيكه زمان زيادي تا پايان دوره مدرسه فرزندتان باقي نمانده باشد، به دنبال استفاده از وام ها يا هداياي دولتي باشيد؛ همچنين از تمامي گزينه هاي در دسترس مربوط به دريافت كمك هاي دانش آموزي فدرالي استفاده كنيد.


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۴ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۱۷:۳۴ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

مردان گرايش به اين فرض را دارند كه رابطه جنسي به خودي خود يك نياز است، صرف نظر از اينكه چه كسي (يا چه چيزي) از آن ناشي مي شود.

خانم ها تمايل دارند تصور كنند كه رابطه جنسي فقط  مي تواند نوعي صميميت وعشق باشد.

خانم ها و آقايان هميشه درباره نياز جنسي شان  به مشكل بر مي خورند، انگار اين دو موجود حاضر نيستند باور كنند؛ كه تعريف هر كدام از نياز جنسي كاملا متفاوت است . 

نيازها و راهبردهاي روانشناختي

همه انسانها نيازهاي اساسي روانشناختي دارند. اگر نيازهاي رواني خود را برآورده نكنيم، گاهي اوقات به شدت رنج مي بريم.

دقيقاً همان گونه كه براي زنده ماندن به غذا، سرپناه و خواب نياز داريم، ما نيز نياز داريم كه نيازهاي رواني خود را برطرف كنيم تا از نظر روحي سالم و پايدار بمونيم.

روانشناسان تعدادي از نيازهاي روانشناختي را مورد مطالعه قرار دادند، كه چهار نياز اساسي  شامل اين موارد است : امنيت،  عزت نفس،  استقلال و ارتباط .

 براي اينكه شاد و پايدار باشيم، بايد هر چهار نياز را بطور مداوم برآورده كنيم.

اگر ما اين نيازها را برآورده نكنيم، ذهن مان  شروع به منطقي كردن راههاي برآورده شدن آنها مي كند، حتي به قيمت سلامتي جسمي يا روحي ما

حقايق برقراري رابطه جنسي

رابطه جنسي استراتژي است كه ما براي رفع نيازهاي رواني خود استفاده مي كنيم و نه خود يك نياز.

چگونه اين را بدانيم؟ زيرا هيچ مدركي مبني بر اينكه نيست كه تجرد جنسي از نظر جسمي يا رواني ناسالم است وجود ندارد.

 شما از داشتن رابطه جنسي كافي نمي ميريد. در حقيقت، به دليل رابطه جنسي خطرات سلامتي زيادي وجود دارد .

حتي مي توان ادعا كرد كه مزاياي روانشناختي و سلامتي از عدم برقراري رابطه جنسي وجود دارد.

اكنون، من نمي گويم كه نبايد رابطه جنسي برقرار كنيم .در حقيقت، رابطه جنسي عالي است. رابطه جنسي ما را شادتر و سالم تر مي كند.

من فقط اشاره مي كنم كه اين يك نياز بيولوژيكي رواني نيست، بلكه يك حركت ساده ديگر است.

از طرف ديگر، اگر نيازهاي رواني براي مدت طولاني برآورده نشود، كاملاً از نظر جسمي و رواني ما را از بين مي برد.

افراد براي برآورده كردن نيازهاي خود، عصبي ، اعتياد و حتي توهم ايجاد مي كنند.

تحقيقات نشان مي دهد كه انزواي اجتماعي از الكلي يا سيگار كشيدن مضر تر است.

پنج افسردگي و استرس با انواع جسمي وحشتناك مرتبط است.

ايده رابطه جنسي به عنوان راهكاري براي رفع نيازهاي روانشناختي براي بسياري از افراد عجيب به نظر مي رسد زيرا رابطه جنسي نيز يك حركت فيزيولوژيكي است مانند غذا خوردن يا خوابيدن.

اما برخلاف غذا خوردن يا خوابيدن، مي توانيد تمام زندگي خود را بدون رابطه جنسي طي كنيد و بدتر از اين نباشيد.

واقعيت اين است كه، به عنوان انسان، ما در واقع تكامل يافته ايم كه از رابطه جنسي براي رفع نيازهاي رواني خود استفاده كنيم، نه نيازهاي جسمي ما.

زن و مرد و نيازهاي متفاوت

بيشتر درك ناسازگار بين زن و مرد و رابطه جنسي ناشي از اين واقعيت است كه زنان و مردان معمولاً براي برآوردن نيازهاي مختلف از رابطه جنسي استفاده مي كنند.

به طور سنتي بهترين مسير زن براي آينده اي امن و فرزندان سالم از طريق ازدواج با مرد موفق بود.

 در گذشته، زنان عمدتاً به دنبال داشتن رابطه جنسي به عنوان نوعي امنيت بودند.

حتي امروز، هنوز هم در مردي جذابيت زيادي وجود دارد كه مي تواند يك محيط امن و با ثبات براي يك زن فراهم كند.

زنان همچنين دچار شرم و سركوب جنسي خود در تاريخ شده اند. بنابراين، بسياري از آنها به اين نتيجه رسيده اند كه رابطه معكوس بين رابطه جنسي و نياز به عزت نفس دارند.

درعوض، آنها به احتمال زياد به دليل نياز به برقراري رابطه ، از رابطه جنسي استفاده مي كنند، زيرا به دلايل ديگري شرطي شده اند كه در مورد رابطه جنسي خود احساس بدي كنند.

از سوي ديگر، مردان به طور سنتي زندگي جنسي خود را به عنوان نمادي از وضعيت با ساير مردان استفاده كرده اند.

اگر مردي هستيد كه با زنان زيادي مي خوابيد، معمولاً به عنوان يك مرد موفق تر ديده مي شويد.

 

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي ايران-دلايل نياز جنسي متفاوت در بانوان و آقايان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۴ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۱:۱۱:۵۳ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

تجربه ي سوگ و از دست دادن همسر بدون شك يكي از سخت ترين مراحل زندگي هر فرد است.

مواجه شدن با چنين تجربه اي مي تواند فرد را دستخوش اختلالات روحي متعددي ازجمله اضطراب، افسردگي  و يا استرس پس از سانحه كند و آگاهي از روش هاي بازيابي خويشتن آسيب ديده در اثر از دست دادن همسر كاملا ضروري است.

با ادامه ي مطلب همراه باشيد تا در اين زمينه اطلاعات بيشتري كسب كنيد.

تغييرات زندگي در هنگام مرگ همسر

وقتي همسر شما فوت مي كند، دنياي تان تغيير مي كند. شما عزادار هستيد، و در اين غم و اندوه  ممكن است احساس بي حس ، شوك و ترس نماييد.

شما ممكن است  احساس گناه كنيد، چون كسي هستين كه هنوز زنده ايد و داريد بدون همسرتان نفس ميكشيد و زنده ايد .

حتي ممكن است از همسرتان عصباني هم باشيد كه چراشما را ترك كرده است.

همه اين احساسات كاملا طبيعي است. هيچ قانوني در مورد نحوه احساسات وجود ندارد و اصلا هيچ راه درست يا غلطي براي عزاداري مد نظر گرفته نشده است.

با گذشت زمان،  درد شديد سوگواري تان،  براي فوت همسرتان كاهش پيدا ميكند. روزهاي خوب و بدي خواهند گذشت.

شما بايد بپذيرد و باور كنيد كه روزهاي خوب بيشتر از روزهاي بد و تلخ وجود دارد، پس به اين شكل احساس بهتري پيدا خواهيد كرد.

از شما خواهش مي كنم ؛ اگر به شوخي مي خنديدن يا از ملاقات با يك دوست لذت مي بريد، به هيچ عنوان احساس گناه نكنيد.

شما زنده هستيد و بايد زندگي كنيد، پس زودتر از موعد، خودتان را با عزا و شيون  نكشيد.

متاسفانه براي برخي از افراد مدت زمان عزاداري طولاني مي گردد و در صورت ادامه دار بودند بسيارآسيب زاست.

اين مي تواند نشانه افسردگي و اضطراب جدي وحادي باشد. اگر غم و اندوه تان، شما را از ادامه زندگي روزمره باز مي دارد،  بايد حتما بايك روان شناس يا روانكاو صحبت كنيد و از آن مشورت بگيريد.

حتما دنبال پشتيبان باشيد خانواده و دوستان دلسوز مي توانند در اين زمينه عالي باشند و به راحتي مي توانيد دوباره روي پاتان بايستيد و زندگي تان را بسازيد.

۱٫  مشاوره در زمان فوت همسر

گفت و گو درماني منظم با يك مشاور يا درمانگر درباره غم و اندوه تان مي تواند درپذيرش و قبول مرگ همسرتان بهتان كمك كند. واين طوري مي توانيد به مرور زمان زندگي جديدي تان را آغاز كنيد

گفت و گو درماني منظم با يك مشاور يا درمانگر درباره غم و اندوه تان مي تواند درپذيرش و قبول مرگ همسرتان بهتان كمك كند. واين طوري مي توانيد به مرور زمان زندگي جديدي تان را آغاز كنيد

گفت و گو درماني منظم با يك مشاور يا درمانگر درباره غم و اندوه تان مي تواند درپذيرش و قبول مرگ همسرتان بهتان كمك كند. واين طوري مي توانيد به مرور زمان زندگي جديدي تان را آغاز كنيد

۲٫ گروه هاي حمايتي

 گروه هاي حمايتي وجود دارند كه افراد اندوهگين وعزادار به يكديگر كمك مي كنند. اين گروه ها مي تواند تخصصي باشد.

 براي مثال: والديني كه فرزندان خود را از دست داده اند يا مثلاً همسراني كه همسرشون فوت شده است.

كلا ياد مي گيرد كه غم و اندوه اتان را مديريت كنيد. با گروه هاي مذهبي، بيمارستان هاي محلي، خانه هاي سالمندان و يا پزشك خود مشورت كنيد  تا گروه هاي حمايتي شهرتان را به شما معرفي كنند.

۳٫ مراقبت از خود

بايد مراقب خودتان باشيد. شايد بدانيد كه، اندوه فوت همسرتان روي احساس و روحيه اتان تاثير گذاشته است. ولي شايد، متوجه نباشيد كه مي تواند اثرات جسمي زيادي براي تان به وجود آورد.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي ايران-فوت همسر و نحوه مقابله با آن


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۴ دى ۱۳۹۸ ] [ ۱۱:۵۲:۴۰ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

پاسخ كوتاه اين سؤال اين است: بله. روانشناسان اينترنتي انسان هاي واقعي هستندكه تحصيلات تكميلي روانشناسي دارند.

متخصصان اينترنتي، مجوزها و اعتبارهاي مشابه مشاوران سنتي و حضوري دارند.

ما روان شناسان اينترنتي اشتياق داريم كه به افرادي مانند شما كه با چالش هاي زندگي درگير هستيد كمك كنيم.

شايد شما با بيماري رواني مانند اختلال دوقطبي، اضطراب يا افسردگي زندگي مي كنيد و بايد به يك درمانگر مراجعه كنيد.

 ما مي توانيم با احساسات شما همدلي كنيم و مسير را به عنوان يك روانشناس اينترنتي به شما نشان دهيم.

طبق مطالعه اي كه از موسسه ملي بهداشت انجام شد، بيماران از درمان اينترنتي بهبودي چشمگيري داشتند.

چرا بايد با يك روانشناس اينترنتي در ارتباط باشيم؟

روانشناسان اينترنتي مي توانند همان كارهايي را انجام دهند كه پزشكان متخصص رو در رو مي توانند انجام دهند،درست در يك محيط آنلاين.

بنده بيماران زيادي داشته ام كه مشكلات شان  را با استفاده شيوه روان شناسي اينترنتي حل كرده ام .

اگر در مورد درمان آنلاين شك و ترديد داريد ، بدانيد كه بسياري از افراد مانند شما از آن بهره مند شده اند.

درمان اينترنتي به طور واقعي به افراد در مشكلات خود كمك مي كند و سابقه موفقيت را دارد.

در مطالعه اي كه توسط مركز پزشكي دانشگاه پيتسبورگ انجام شده است، بيماران بهبود قابل توجهي در علائم اضطراب و افسردگي پس از استفاده از روش درماني اينترنتي نشان دادند.

درمان روان شناسي روشي مناسب براي مقابله با مشكلات شما است.

مزاياي روان شناسي اينترنتي

يكي از مهمترين مزاياي مشاوره آنلاين اين است كه درمانگر شما از هر مكاني كه مي توانيد به اينترنت دسترسي پيدا كنيد، موجود است.

اگر شغل شما اجازه نمي دهد هر زمان كه بخواهيد به دلايل نامشخصي يك ساعت مرخصي داشته باشيد، اين يك مزيت مهم نسبت به درمان در يك روش سنتي است.

حتي براي افرادي كه كنترل بيشتري نسبت به برنامه خود دارند، هزينه هاي پايين تر پيشنهادات روان شناسي اينترنتي مي تواند قابل توجه باشد.

از يك روان شناس اينترنتي چه انتظاري داريد؟

درمان اينترنتي تقريباً شبيه به روش درماني حضوري است. وقتي يك مشاور را در دفتر خود مي بينيد، مدت مشخصي را براي صحبت كردن با آنها مي گذرانيد.

اين شرايط با يك روان شناس اينترنتي نيز هست. شما آزاد هستيد كه در مورد هرگونه مشكل يا چالشي كه پيش مي آيد با روان شناس اينترنتي بحث كنيد.

روان شناس اينترنتي كه از طريق سايتهاي معتبر آنلاين درماني فعاليت مي كنند، صلاحيت هايي را كه شما از يك درمانگر سنتي انتظار داريد،دارند.

آنها بايد گواهينامه ها و تجربه خود را در پروفايل خود ذكركنند،كه مي توانيد قبل از انتخاب روان شناس اينترنتي خود، آنها را مشاهده كنيد. .

جلسات روان شناسي اينترنتي چگونه هستند؟

در اولين جلسه، شما با روان شناس اينترنتي آشنا مي شويد.

روان شناسان  اينترنتي احتمالاً از شما سؤال هايي در مورد وضعيت فعلي شما خواهند پرسيد تا بهتر بدانند كه چگونه مي توانند به شما كمك كنند.

در حالي كه چندين جلسه طول مي كشد، شما وقت خواهيد داشت تا احساسات خود را نسبت به اوضاع كشف كنيد ، رفتارهاي سالم و ناسالم خود را در رابطه با آن مشخص كنيد و تصميم بگيريد كه چگونه مي خواهيد پاسخ دهيد.

روان شناس اينترنتي به طور معمول از شما سؤالاتي مي پرسد تا شما را به بينش بيشتر در مورد مشكلاتي كه پيش رو داريد راهنمايي كند.

آنها ممكن است تكنيك هاي مديريت احساسات خود را به شما آموزش دهند و به شما در درك چگونگي انتخاب رفتارهايي كه در طي هفته پيش رو به نفع شما باشد، كمك كنند.

جلسات غالباً با يك تكليف خاتمه مي يابد، كه اين ممكن است رفتاري باشد كه در خود يا ديگران بايد به آن توجه كنيد يا يك تكنيك براي امتحان كردن در شرايط روزمره است.

روان شناسان اينترنتي يك اتاق چت خصوصي به شما مي دهند كه در هر زمان مي توانيد براي درمان پيام بگذاريد.

اين سرويس به ويژه هنگامي مفيد است كه مي خواهيد افكار و احساسات خود را در لحظه اي كه اتفاق مي افتد توصيف كنيد.

روان شناس اينترنتي هر از گاهي اتاق چت را بررسي مي كند و مي تواند پاسخ هاي مختصر يا پيام هاي ديگري را در اختيار شما قرار دهد.

يكي ديگر از مزاياي درمان آنلاين و اينترنتي اين است كه جلسه بعدي خود را با آنها داشته باشيد ، مي توانند يادداشت هايي را از آخرين بازديد با آنها مشاهده كنند.

علاوه بر اين، بيشتر اوقات مي توانيد با درمانگرتعامل داشته باشيد و از هر جايي كه به اينترنت دسترسي داشته باشيد اين كار را انجام دهيد.

شما مي توانيد در هر شرايطي از روان شناس اينترنتي بهره ببريد.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي ايران-آيا روان شناسان اينترنتي رايگان واقعي هستند؟


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ دى ۱۳۹۸ ] [ ۱۰:۵۱:۰۳ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

امروز با يك صحنه جالب رو به رو شدم، كه نمي دانستم بايد بخندم، يا گريه كنم.

داشتم مي رفتم خريد كه رئيس شركت مان ديدم؛ البته اول شك كردم و گفتم غير ممكن است، ولي كاملا ممكن بود .

رئيس شركت مان، كه يك فرد تحصيل كرده و متشخص است؛ كنار پياده رو، روبه روي يك كف بين نشسته بود و با دقت به حرفاش گوش مي داد .

جالباينجاست كه از او مي پرسيد حال چيكار كند كه رابطه اش با همسرش خوب شود، و كسب و كارش بگيرد!!!

خانم كف بين هم يه چيزايي زير زبانش خواند و يه برگه كاغذ از داخل جيبش برداشت و به دست رئيس مان  داد و گفت روزي ۱۰۰ بار بخواند و به روي خود و همسرش فوت كند!!!!

 متاسفانه بيش‌تر وقت ها  در بين  مردم، به عقايد و افكاري بر‌مي‌خوريم كه تكان مان مي دهد؛

باورهاي اشتباهي كه در موارد گوناگون به چشم مي خورد؛

باورهايي نظير كف‌بيني، دعانويسي، داستان عروسي ارواح و بسياري از اين‌قبيل كه سال‌هاي سال است در محفل انديشمندان، اهل خرد و فرهنگ، حل و هضم شده و جاي بحث و بازانديشي ندارد .

وقتي قشر خاصي از مردم درباره‌ي مسائلي كه در آن تخصص ندارند، حكم صادر مي كنند، مطمئناً بي‌اعتمادي و اشتباه در جامعه باب مي شود و زمينه‌ساز مسموميت افكار و عقايد مي شود.

شايد براي شما نيز اين سوال پيش بيايد كه چگونه مي توان فردي متخصص يافت و  به او اعتماد كرد؟

با ادامه ي مطلب همراه باشيد تا شما را با مهم ترين شاخه هاي روانشناسي به عنوان يك علم بيشتر آشنا كنيم.

روان‌شناس كيست؟

در عرصه‌ي روان‌شناسي  به فردي مي توانيم عنوان روان‌شناس را اطلاق كنيم، كه دست‌كم در يكي از رشته‌هاي روان‌شناسي، داراي مدرك كارشناسي‌ارشد يا بالاتر باشد.

در اين ميان، سر‌و‌كار بيش‌تر مردم، با آن‌دسته از روان‌شناساني است كه در مدارس، بيمارستان‌ها و يا كلينيك‌هاي روان‌شناسي و مشاوره‌اي، به‌‌عنوان مشاور يا درمانگر فعاليت مي‌كنند.

مردم براي حل مشكلاتي چون انتخاب رشته، انتخاب شغل، انتخاب همسر، افسردگي، وسواس، اضطراب، اعتياد، مشكلات جنسي، شكست‌هاي عاطفي، استرس كار و حتي دردهاي جسماني، به روان‌شناسان مراجعه مي‌كنند.

روان‌شناسان به‌طور حتم آموزش‌هاي لازم در زمينه‌ي مسائل مشاوره‌اي و يا روان‌شناسي باليني را ديده‌اند و زير نظر اساتيد مجرب، دوره‌ي كارورزي را گذرانده و مهارت‌هاي لازم را كسب كرده‌اند

شاخه هاي روانشناسي

روان‌شناسي يك دانش يا علم خالص نيست بلكه رشته علمي بين رشته‌اي از تركيب دانش فلسفه و فيزيولوژي بدن انسان با تأكيد بر فيزيولوژي و عملكرد مغز است.

روانشناسي شاخه هاي متفاوتي دارد، كه اهداف مختلفي را ارائه مي دهد.

روش مشخصي براي طبقه بندي آنها وجود ندارد، اما در اينجا انواع متداولي وجود دارد كه ذكر خواهدشد:

۱٫روانشناسي باليني

روانشناسي باليني به منظور درك، پيش بيني و رفع مشكلات مربوط به تنظيم، ناتواني و ناراحتي، علوم، تئوري و عمل را در هم مي آميزد. اين سازگاري، سازگاري و پيشرفت شخصي را ارتقا مي بخشد.

يك روانشناس باليني بر جنبه هاي فكري، عاطفي، بيولوژيكي، روانشناختي، اجتماعي و رفتاري عملكرد انسان در طول زندگي يك فرد، در فرهنگ هاي مختلف و سطح اجتماعي و اقتصادي متمركز است.

روانشناسي باليني مي تواند به ما در درك، پيشگيري و كاهش اضطراب يا اختلال عملكرد روانشناختي كمك كند.

ارزيابي روانشناختي و روان درماني از كارهاي مهم و اساسي روانشناسي باليني است، اما روانشناسان باليني نيز غالباً در تحقيقات، آموزش، شهادت پزشكي قانوني و ساير زمينه ها نقش دارند.

۲٫روانشناسي شناختي

روانشناسي شناختي فرآيندهاي ذهني دروني، مانند حل مسئله، حافظه، يادگيري و زبان را بررسي مي كند. اين موضوع به نحوه تفكر، ادراك، برقراري ارتباط، به ياد آوردن و يادگيري نگاه مي كند.

اين ارتباط نزديكي با علوم اعصاب، فلسفه و زبان شناسي دارد. روانشناسان شناختي به چگونگي كسب اطلاعات ، پردازش و ذخيره اطلاعات مي پردازند.

كاربردهاي عملي شامل چگونگي بهبود حافظه، افزايش دقت در تصميم گيري يا نحوه تنظيم برنامه هاي آموزشي براي تقويت يادگيري است.

۳٫روانشناسي رشد

اين يك مطالعه علمي از تغييرات روانشناختي منظم است كه فرد در طول زندگي تجربه مي كند، كه اغلب به عنوان پيشرفت انساني ناميده مي شود.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي ايران-روان شناسي حيرت آور، گزارشي از يك نمونه واقعي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۲۵:۵۲ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

اعتماد به نفس از جمله مسايلي است كه ذهن افراد زيادي از جامعه را به خودمشغول كرده است.

كمتر كسي را مي توانيد ببينيد كه دغدغه اي در مورد اعتماد به نفسش نداشته باشد. بسياري از فعاليت هاي روزانه، پيگيري صفحات مجازي، خواندن كتاب ها و مجلات و ملاقات با افراد متخصص به اين منظور صورت مي گيرد.

كه فرد بتواند اعتماد به نفسش را بالا ببرد و از شر ويژگي هايي مانند عدم خودپذيري، خجالتي بودن و كمرويي نجات پيدا كند.

از آنجا كه كمبود اعتماد به نفس مي تواند جوانب مختلف زندگي از جمله ازدواج، ارتباطات، انتخاب شغل و موفقيت تحصيلي را تحت تاثير قرار ده.

به جرات مي توان گفت سرمايه گذاري براي رشد اعتماد به نفس ارزش مندترين سرمايه گذاري عمر خواهد بود.

اگر شما هم جزء اين دسته از افراد هستيد، ممكن است بگوييد تا به حال بيش از ده ها كتاب خوانده ام، به متخصصان زيادي مراجعه كرده ام  اوضاع هيچ تغييري نكرده است.

با ادامه ي مطلب همراه باشيد تا شما را با كد قفل گشاي داستان اعتماد به نفس و چگونگي اصلاح آن بيشتر آشنا كنيم.

۱- بپذيريد كه اعتماد به نفس پاييني داريد.

تنها رمز موفقيت در غلبه بر كمبود اعتماد به نفس آن است كه خودتان را همانگونه كه هستيد بپذيريد.

بپذيريد كه فردي با اعتماد به نفس پايين هستيد. ممكن است در بعضي جمع ها خجالت زده شويد و يا گونه هاي تان از خجالت سرخ شود.

ممكن است صدايتان بلرزد و يا نتوانيد آنگونه كه بايد با ديگران ارتباط برقرار كنيد.

ممكن است از اين توصيه تعجب زده شويد اما واقعيت ان است كه وقتي خودتان را آنگونه كه هستيد، باور نداشته باشيد.

هر لحظه در تلاش خواهيد بود تا نقص هاي تان را بپوشانيد و اين تلاش بي ثمر، نقاط ضعفتان را بيش از پيش نمايان كرده و انرژي تان را تحليل خواهد برد.

وقتي تلاش مي كنيد تا خودتان را به گونه اي كه نيستيد نشان دهيد، بخش زيادي از انرژي رواني تان در مخفي كاري و نمايش صرف خواهد شد و اين مساله شما را خسته و وامانده مي كند.

پس بهتر است بپذيريد كه در حال حاضر اعتماد به نفس بالايي ندرايد و شما تنها فرد روي كره ي زمين نيستيد كه با اين مشكل مواجه ايد.

۲-دست از نشخوار ” من كافي نيستم برداريد”.

شكايت رايج بسياري از مراجعه كنندگان به مراكز مشاوره آن است كه احساس مي كنند براي حل مشكلات زندگي شان به قدر كافي قوي و با كفايت نيستند.

اين افراد دايما نياز دارند تا فردي از بيرون به آن ها يادآور شود كه قوي و كافي هستند و مي توانند از پس مسايل و مشكلات شان بر آيند.

اگر جزء اين دسته از افراد هستيد، بهتر است يك بار براي هميشه با خودتان خلوت كنيد و به خود متذكر شويد كه اوضاع به قدري كه فكر مي كنيد هم بد نيست.

ممكن است نوعي از تفكر كمال گرايانه باعث شده باشد تا خودتان را به صورت مشروط بپذيريد و تا نرسيدن به استانداردهاي اساسي تان احساس حقارت و ضعف كنيد.

در اين صورت لازم است بدانيد كه كمالي كه به دنبال آن هستيد، سرابي بيش نيست.

بر اساس مكتب اصالت وجود، انسان هر لحظه در حال تغيير، رشد و جوانه زدن است و كمال واقعي در همين مساله نهفته است.

بنابراين در صورتي كه در هر لحظه بتوانيد بهتر از لحظه ي قبل عمل كنيد، شما كامل هستيد و به چيز بيشتر از آن احتياج نداريد.

بهتر است دست از معيارهاي سخت گيرانه، سطح بالا و غير واقعي برداريد و خودتان را با هر لحظه قبل مقايسه كنيد و از تغييرات هرچند جزيي بر خود بباليد.

در صورتي كه در اين امر موفق شويد، افكار سرزنش گرانه ي ” من كافي نيستم” از بين خواهند رفت و هر لحظه از تغيير و رشد خود، راضي ترخواهيد بود.

۳- در جهت اصلاح برآييد.

ممكن است براي تان اين سوال ايجاد شود كه پذيرفتن خود به عنوان فردي دمدمي، وسواسي، زودرنج و يا بدون اعتماد به نفس چه دردي را دوا خواهد كرد؟

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي ايران-روانشناسي اعتماد به نفس از دست رفته


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۳ دى ۱۳۹۸ ] [ ۱۲:۱۴:۴۲ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

طلاق و جدايي به عنوان يكي از مهم ترين تجارب ترومايي دوران زندگي طرح است كه مي تواند زوجين را در معرض خطرات جسمي و رواني قابل توجهي قرار دهد.

بر اساس آمارهاي مبتني بر تجارب باليني، ميزان قابل توجهي از افسردگي، اختلالات اضطرابي و علايم استرس پس از سانحه با طلاق همايند است.

اگر به عنوان فردي كه طلاق را تجربه كرده است اين مطلب را مي خوانيد، مي توانيد به خودتان تبريك بگوييد.

تصميم گيري براي جبران آسيب هاي پس از طلاق يكي از مهم ترين نقاط عطف زندگي شما خواهد بود كه عزت نفس از دست رفته ي تان را بازسازي كرده و شما را براي مديريت شرايط سخت كنوني تان ياري مي كند.

۱- موقعيت فعلي تان را بپذيريد.

اولين و اساسي ترين گام در بهبود زخم هاي عاطفي ناشي از طلاق آن است كه وقوع آن را علي رغم همه ي سختي ها بپذيريد.

اينكه زندگي چندين و چند ساله تان را نابود شده ببينيد، احساسات منفي زيادي از جمله غم، اندوه، اضطراب و خشم را به همراه خواهد داشت.

بخشي از پذيرش موقعيت كنوني شامل پذيرش احساسات منفي فعلي تان نيز خواهد بود.

به خاطر داشته باشيد كه اين احساسات هميشگي نخواهند بود و بهتر است براي تجربه ي آن ها خودتان را مستحق عذاب وجدان و سرزنش نبينيد.

در اين مرحله لازم است تا خودتان رابه عنوان فردي آسيب ديده در آغوش بكشيد و از طريق همدلي با احساسات منفي، فرايند خودياري را به خوبي طي كنيد.

سوگواري براي زندگي از دست رفته يكي از مهم ترين نيازهاي شماست كه لازم است آن را بپذيريد.

۲- پيوندهاي اجتماعي را تقويت كنيد.

ممكن است در اين مرحله نگراني هاي زيادي در مورد حرف مردم، نظران اطرافيان، همكاران و.. داشته باشيد.

آنچه مهم است آن است كه در شرايط كنوني بيش از نشخوار افكار منفي، نيازمند تقويت ارتباطات اجتماعي تان هستيد.

براي خودتان دوستان جديدي بيابيد، ارتباط با اقوام و دوستان سابق را تقويت كنيد، مسافرت هاي گروهي را در اولويت اول قرار دهيد و ازلاك تنهايي و انزوا خارج شويد.

اهميت اين نكته در ان است كه از طريق تقويت ارتباطات جمعي، خود را در مقابل احتمال ابتلا به افسردگي واكسينه كرده ايد و بحران فعلي تان را با قدرت بيشتري مديريت مي كنيد.

۳-زماني را به خودآگاهي اختصاص دهيد.

اهميت اختصاص زماني براي افزايش خودآگاهي از آن جهت است كه بتوانيد عزت نفس آسيب ديده ي خود را بازسازي كنيد.

در اين شرايط ممكن است احساس كنيد فردي دوست داشتني نيستيد، مستحق ارزش و احترام نبوده ايد و يا اينكه زندگي خوب در شان شما نبوده است.

خودآگاهي به شما كمك خواهد كرد تا نقاط مثبت و منفي تان را در كنارهم نظاره كنيد و خود را به عنوان فردي واقعي بپذيريد.

براي اين منظور، يست از نقاط ضعف و قوت خود تهيه كنيد.

مي توانيد از ديگران نيز تقاضا كنيد تا در مورد ويژگي هاي تان بازخوردهايي ارايه دهند.

 پس از تكميل ليست ويژگي ها، نيازمند آن هستيد كه ويژگي هاي مثبت را هر روز به خود يادآوري كنيد و براي جبران نقاط ضعف تان برنامه ريزي كنيد.

نتيجه ي نهايي حركت در اين مسير، اين خواهد بود كه خود را به عنوان فردي عزت مند مي پذيريد و احساسات منفي را به قدرت گذشته تجربه نخواهيد كرد.

۴- پاسخي براي سوال ” دلايل اصلي شكست ” پيدا كنيد.

تجربه ي طلاق، تجربه اي حاكي از شكست است مگر آنكه بتوانيد از آن به شيوه اي مثبت درس بگيريد.

بدين منظور لازم است به اين سوال اساسي پاسخ دهيد كه ” دلايل اصلي شكست در زندگي مشترك من چه بود؟ ” و يا ” اگر چه رفتارهايي را بروز مي دادم/ نمي دادم، زندگي موفقيت آميزي داشتم؟ ”

به ياد داشته باشيد كه آگاه نبودن نسبت به دلايل شكست، احتمال تكرار شكست را افزايش خواهد داد.

تلاش كنيد تا به دلايل عدم موفقيت خود آگاه شويد و آنها را اصلاح كنيد.

ممكن است در اين مسير نيازمند استفاده از كمك هاي تخصصي يك روانشناس يا مشاور خانواده نيز باشيد.

به عنوان مثال در صورتي كه دايما در دام افراد سوء استفاده گر و غير حمايت گر مي افتيد، بررسي طرحواره هاي ناكارآمد اوليه تان به شما كمك خواهد كرد تا اين چرخه را متوقف كرده و روابط سالم تري را تجربه كنيد.

۵- از تفكر شناسايي مقصر، فاصله بگيريد.

ذهن افرادي كه طلاق را تجربه كرده اند به صورت ناخودآگاه در پي يافتن مقصر است.

ممكن است زمان زيادي را به اين اختصاص دهيد كه مقصر اصلي اين شكست چه فرد يا افرادي بوده اند؟

بررسي ها نشان مي دهد كه نشخوار افكاري از اين دست نه تنها به حل مشكل تان كمكي نخواهد كرد بلكه احتمال افسردگي را تا حد زيادي افزايش مي دهد.

بهتر است براي كمك به خودتان از اين افكار فاصله بگيريد و تلاش كنيد تا سهم خودتان در رابطه را شناسايي و اصلاح كنيد.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي ايران-چگونه آسيب هاي بعد از طلاق را ترميم كنيم؟

 


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۲ دى ۱۳۹۸ ] [ ۰۸:۴۶:۱۷ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

مهم ترين دلايل خيانت در روابط چيست؟

آيا بايد بمانم يا ترك كنم؟ آيا مي توان اعتماد دوباره سازي كرد؟ آيا ما هرگز دوباره همان احساس را براي همديگر احساس خواهيم كرد؟

نقض اعتماد مي تواند پيامدهاي جدي داشته باشد. خيانت يكي از اشكال آن است و گرچه ممكن است به طور كلي توسط جامعه رد شود، اما مي تواند بسيار رايج باشد.

خيانت وضعيتي است كه شخص خارج از روابط خود به واسطه اي منجر به نقض قول زوج در مورد وفاداري عاطفي و يا جنسي شود .

اين تعهد مي تواند اشكال مختلفي داشته باشد، از عهد نامه ازدواج رسمي تا توافق هاي كلامي خصوصي بين شركا.

برخي از زوج ها ممكن است فكر كنند كه معاشقه با شخص ديگري خيانت است ، در حالي كه ممكن است برخي ديگر به اين معاشقه اعتراض نداشته باشند اما فكر مي كنند هر عمل جسمي مانند بوسيدن ديگري خيانت است.

 در روابط زناشويي، وفاداري فرض مي شود اگرچه ممكن است هميشه برآورده نشود.

صرف نظر از اينكه اين تعهد رسمي و عمومي است يا يك قول كلامي خصوصي .

 تأثير خيانت مي تواند به همان اندازه بد باشد. درگيري هاي عاطفي ناشي از چنين دشواري هايي از جمله مشكلات رايج در اقدامات مشاوره در سراسر جهان است .
تأثيرات رواني اجتماعي خيانت

خيانت مي تواند پيامدهاي كوتاه مدت و طولاني مدت بر سلامت عاطفي و بهزيستي داشته باشد.

پيامد خيانت، به ويژه در ميان مواردي كه مورد خيانت قرار گرفتند ، مي تواند شامل احساس خشم و خيانت ، پايين آمدن اعتماد به نفس جنسي و شخصي ، عدم اعتماد عمومي و آسيب به خود شود

كسي كه مورد خيانت قرار گرفته ممكن است نااميدي، افسردگي، كاهش عزت نفس و احساس ترك را تجربه كند.

 پيامدهاي منفي ديگر شامل آسيب رسيدن به ازدواج يا روابط و همچنين روابط صميمي گره خورده با فرزندان، والدين و دوستان متقابل از خيانت آسيب مي بينند.

همچنين ممكن است زوجين توجيهات متعددي را براي پايان دادن به رابطه در ذهن خود پس از خيانت انجام دهند.

اگر شكستگي يا طلاق ناشي از خيانت باشد، شريك زندگي “وفادار” ممكن است احساس رضايت از زندگي پايين و عزت نفس را تجربه كند.

در حالي كه ممكن است افرادي كه خيانت كرده اند، عصبانيت قابل توجيه زيادي را از طرف شريك زندگي خود تحمل كنند.

  اما در صورت تمايل به همكاري بر روي روابط، بايد احساسات شريك زندگي خود را تأييد كرده و همدردي كنند.

 آنها ممكن است مجبور به مسئوليت پذيري و رفتارهاي خود باشند و همچنين نسبت به همسرشان صادق باشند كه چرا تصميم به خيانت گرفته اند.
مركز مشاوره ستاره ايرانيان
چرا خيانت اتفاق مي افتد؟

ممكن است دلايل مختلفي وجود داشته باشد كه چرا مردم ممكن است خارج از رابطه خود رابطه اي برقرار كنند.

غالباً ممكن است به دليل عوامل موقعيتي مانند قرار گرفتن در يك مسافت طولاني يا گذر از اختلافات در روابط به دليل دعوا باشد.

همچنين ممكن است افراد به دليل مشكلاتي كه در رابطه خود دارند خيانت كنند و در آنجا احساس كنند چيزي از دست رفته است و به دنبال آن در جاي ديگر هستند.

برخي نيز ممكن است فردي ديگر را پيدا كنند كه با آنها بهتر رفتار كند يا كسي كه از آنها بيشتر از شريك فعلي خود قدرداني مي كند.
خيانت و لذت جنسي

لذت جنسي يكي ديگر از عواملي است كه باعث مي شود افراد به امور بپردازند زيرا ممكن است از صميميت جسمي در رابطه خود راضي نباشند.

براي بسياري از افراد معمول است كه امور غير از كنجكاوي يا وسوسه داشته باشند.

در حالي كه ممكن است جامعه اهميت زيادي به تك همسري داشته باشد، بسياري از مردم ممكن است احساس نكنند كه اين روش عادي و يا تنها راه زندگي آنهاست.

همچنين ممكن است فرد براي دستيابي به رابطه به روشي خاص خيانت كند .

اين امر مي تواند از جهات مختلفي مانند خيانت در آزار و اذيت عاطفي شريك زندگي، استفاده از آن به عنوان بهانه اي براي پايان دادن به رابطه شخص يا انتقام گرفتن از تخلفات درك شده يا عدم عشق يا صميميت از شريك زندگي خود، آشكار شود.

 دلايل مختلفي وجود دارد كه فرد را به خيانت مي كشاند و ما نمي توانيم فرض كنيم كه براي همه زوج هايي كه خيانت را تجربه مي كنند يكسان باشد.

نويسنده : مركز مشاوره ستاره ايرانيان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۲۷:۱۸ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

عشق قديمي !!! شايد خيلي از ما وقتي اينو مي شنويم، يك آه بلند بكشيم يا به يك گوشه خيره بشيم. انگار اگر هزار سال هم عمر بكنيم بازم اولين عشق يك تعريف خاصي برامون داره.

كلا بعضي حس ها چنان به ياد ماندني هستند كه هرگز نمي‌توانيم آنها را فراموش كنيم. عشق همواره تجربه‌اي ناب و خاص است، اما به قول معروف عشق اول يه چيز ديگه است.

عشقي قديم براي خيليامون تجربه‌اي فراموش نشدني است كه براي هميشه در گوشه ي ذهن و قلبمون حك ميشه.

شايداصلنم عشق قديمي خيلي طول نكشه، اما خاطره اش هميشه با ما است و يادآوريش احساسات مختلف را درونمون بيدار ميكنه .

اگرهنوز عشق قديمي تان را فراموش نكردين پس براي ساختن زندگي جديديتون دچار مشكل ميشيد، درسته كه فراموش كردنش سخته ولي غير ممكن نيست.

بالاخره شما هم حق زندگي دارين و نمي تونين با رويا و خاطرات گذشته زندگي كنين، پس لازمه يك فكر اساسي كنين و پيشنهاداتي را كه دارم انجام بديد.
• پيشنهاد اول

از چيزهايي كه شما را به يادش ميندازه خلاص بشين، اگر موردي وجود دارد كه نمي تونيد آنها را دور بيندازيد، سعي كنيد آنها را درون جعبه ي بسته بندي كنين و آن را در جايي پنهان كنيد .
• پيشنهاد دوم

از تماس با عشق قديمي تون خودداري كنين. مگر اينكه ۱۰۰٪ مطمئن باشين كه مي تونيد “فقط دوست باشيد” البته ثابت شده است كه به هيچ عنوان نميشه كه فقط يك دوست معمولي باشين.

پس در صورت امكان سعي كنيد كه با عشق سابق تون تماس نداشته باشين، و از ديدن عشق قديمتون خودداري كنين.

وقتي زماني كه مجبور به ديدن اين شخص شديد ، مكالمات خود را تا حد ممكن كوتاه و مودب نگه داريد.

اين ممكن است سخت باشه ، اما مهم است. تعامل ميتونه منجر به تجديد خاطرات گذشته بشه و اين واقعا عذاب آوراست .

امروزه، اين توصيه در مورد فضاي مجازي هم صدق مي كنه.

با مسدود كردن فرد در شبكه هاي اجتماعي خود لااقل آرامش روحي را به خودتون برگردونيد و كمتر عكس ها و پست هاي عشق قديمتون را بررسي كنين، همچنين در صورت امكان شماره آن شخص را از تلفن خودتون حذف كنيد تا وسوسه تون براي تماس گرفتن از بين ببره.

• پيشنهاد سوم

با فعاليت بدني روحيه خودتون تقويت كنين. ورزش روشي خارق العاده براي شروع احساس خوب در مورد خودتون پس از يك تجربه دشوار است.

اين نه تنها ارزان و سرگرم كننده است بلكه به تقويت روحيه و مبارزه با افسردگي كمك مي كند.
• پيشنهاد چهارم

به سمت خانواده و دوستانتون برگرديد. تنها بودن پس از شكست، ايده خيلي بد است. نزديك بودن به افرادي كه به آنها نزديك هستين، باعث ميشه حال روحي و جسمي تون خوب بشه.

دوستان و خانواده بهتون توصيه هاي خوبي ارائه ميدن (كه بايد به آنها گوش بديد) واگراز شبكه پشتيباني خود دورهستين ، از وضعيت خود نهايت استفاده را ببريد.

تماس تلفني و گپ هاي اسكايپ مي تواند بسيار مفيد باشد. حتي ميتونيد دوستان جديدي پيدا كنين، اما به هيچ وجه وارد رابطه جديد نشيد.

بزاريد شعله احساستون فروكش كنه و مجدد تصميم درست و عاقلانه بگريد و اگرهمسرداريد سعي كنيد به هيچ عنوان ايشون را با عشق سابقتون مقايسه نكنيد همه ي آدم ها با هم تفاوت دارند و شبيه به هم نيستن.

هميشه براي خود ارزش قائل باشيد. به ياد داشته باشيد كه شما مهمترين فرد در زندگي خودتون هستين.

توجه به اين امر باعث ميشه كه به جاي فكر كردن به عشق قديمتون، روي خودتون تمركز كنين.

به بسياري از خصوصيات مثبت خودتون اطمينان داشته باشين و نقص هاتون را قبول كنين چون هيچ كس بي نقص نيست .

نويسنده :مركز مشاوره روانشناسي مشاورانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۲۳:۳۹ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

انزال زودرس نوعي اختلال عملكرد جنسي است كه مي تواند بر كيفيت زندگي جنسي يك مرد تأثير منفي بگذارد. اين زماني است كه ارگاسم يا ” اوج ” زودتر از خواسته رخ مي دهد.

ممكن است گاهي اوقات توليد مثل دچار عارضه شود، اما انزال زودرس (PE) همچنين مي تواند بر رضايت جنسي تأثير منفي بگذارد.

در سال هاي اخير، شناخت و درك اختلال عملكرد جنسي مردان بهبود يافته است، و درك بهتري از مشكلات ناشي از آن وجود دارد.

در اكثر موارد، ناتواني در كنترل انزال به ندرت به دليل شرايط پزشكي است، اگرچه پزشكان بايد اين امر را رد كنند.

زود انزالي ممكن است منجر به علائم ثانويه مانند پريشاني، خجالت، اضطراب و افسردگي شود .

گزينه هاي درماني شامل اطمينان از پزشك است كه اين مشكل ممكن است به موقع بهبود يابد.انزال زودرس مي تواند پريشاني قابل توجهي ايجاد كند.

در بيشتر موارد علت رواني وجود دارد و پيش آگهي آن خوب است.اگر مشكل در ابتداي مشاركت جديد جنسي رخ دهد  اغلب با ادامه روابط، مشكلات برطرف مي شوند.

با اين حال، اگر مشكل پايدارتر باشد، پزشكان ممكن است مشاوره از يك متخصص درماني را كه متخصص روابط جنسي است يا “زوج درماني” توصيه كنند.

داروهاي موضعي

هيچ دارويي براي درمان زود انزالي  به طور رسمي مجاز نيست، اما برخي داروهاي ضد افسردگي براي كمك به برخي از مردان در تأخير در انزال وجود دارد.

پزشك قبل از گرفتن شرح حال دقيق جنسي، هيچ دارويي براي تجويز واضح زود انزالي را تجويز نمي كند. درمان دارويي مي تواند عوارض جانبي داشته باشد و بيماران هميشه بايد قبل از استفاده از هر نوع داروي، با پزشك مشورت كنند.

برخي از روشهاي درماني موضعي ممكن است قبل از رابطه جنسي با آلت تناسلي با كاندوم و بدون آن انجام شود. اين كرمهاي بي حسي موضعي باعث تحريك مي شوند.

به عنوان مثال مي توان به ليدوكائين يا پيلوكائين اشاره كرد كه مي تواند باعث بهبود زمان قبل از انزال شود.

با اين حال، استفاده طولاني تر از بي حسي مي تواند باعث بي حسي و از بين رفتن نعوظ شود. كاهش احساس ايجاد شده توسط كرم ها ممكن است براي مرد قابل قبول نباشد و بي حسي نيز مي تواند بر زن تأثير بگذارد.

درمان هاي خانگي زود انزالي

دو روش كه مي تواند براي مردان مفيد باشد عبارتند از:

    روش شروع و توقف:

اين با هدف بهبود كنترل مرد بر انزال انجام مي شود. يا مرد يا شريك زندگي وي در زماني كه احساس مي كند ارگاسم دارند، تحريكات جنسي را متوقف مي كنند، و هنگامي كه احساس ارگاسم قريب الوقوع فروكش كرد، از سر گرفته مي شوند.

    روش فشار:

اين مشابه است، اما مرد به آرامي انتهاي آلت تناسلي خود را فشرده مي كند  يا شريك زندگي او اين كار را براي او انجام مي دهد، ۳۰ ثانيه قبل از شروع مجدد تحريك.مرد قبل از اينكه اجازه دهد انزال كند ، سه يا چهار بار مي تواند به اين صعود برسد..

تمرينات موثر به منظور بهبود زودانزالي

محققان دريافته اند كه تمرينات براي تقويت عضلات كف لگن است، مي تواند به مردان مبتلا به زود انزالي مادام العمر كمك كند.

چهل مرد با اين شرايط تحت درمان فيزيكي قرار گرفتند :

    فيزيوتراپي براي دستيابي به انقباض عضلات
    الكترواستيله كردن كف محيطي
    بيوفيدبك، كه به آنها كمك مي كند تا چگونگي كنترل انقباضات عضلاني در كف پرين را درك كنند
    آنها همچنين مجموعه اي از تمرينات فردي را دنبال كردند.

بعد از ۱۲ هفته از درمان، بيش از ۸۰ درصد از شركت كنندگان درجاتي از كنترل رفلكس انزالي خود را به دست آوردند. آنها حداقل بين ۶۰ ثانيه زمان نفوذ و انزال را افزايش دادند.

مهم ترين علل زود انزالي چيست؟

تعدادي از عوامل ممكن است درگير باشد.

    عوامل روانشناسي:

بيشتر موارد ابتلا به زود انزالي  به هيچ بيماري مربوط نمي شود و در عوض به دليل عوامل رواني از جمله:

    بي تجربگي جنسي
    مسائل مربوط به تصوير بدن
    تازگي يك رابطه
    بيان بيش از حد يا تحريك بيش از حد
    استرس رابطه
    اضطراب
    احساس گناه يا عدم كفايت
    افسردگي
    موضوعات مربوط به كنترل و صميميت

اين عوامل روانشناختي متداول مي تواند در مرداني كه قبلاً انزال طبيعي داشته اند، تأثير بگذارد. اين موارد معمولاً زود انزالي ثانويه يا اكتسابي ناميده مي شوند.

اعتقاد بر اين است كه بيشتر موارد نادر ، ماندگارتر از فرم اوليه يا مادام العمرزود انزالي نيز ناشي از مشكلات رواني است.

اين بيماري را مي توان به آسيب هاي اوليه مانند:

    آموزش و تربيت شديد جنسي
    تجارب آسيب زا در رابطه جنسي

نويسنده : مشاوره جنسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۱ آذر ۱۳۹۸ ] [ ۰۷:۲۰:۰۵ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
قالب وبلاگ
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر