moshaverrkhob
moshaverrkhob

رويكرد انرژي درماني بهبود سلامتي فرد از طريق تمركز بر توازن و جريان انرژي مابين بدن، مغز، عواطف، و روح مي باشد. انرژي اصلي core energetic ناميده مي شود.

در اين فرآيند درماني فرض مي شود كه خصوصيات غريزي يك شخص، منعكس كننده خصوصيات جهاني عشق، عقل، آرامش و قدرت بوده و درمانگران واجد شرايط مربوط به اين رهيافت درماني، به افراد كمك مي كنند تا به يك وضعيت مناسبي از اين خصوصيات دروني درست يابند.

رويكرد انرژي درماني

فهرست مطالب
توسعه رويكرد انرژي درماني
سه لايه شخصيتي
چهار مرحله مربوط به رهيافت انرژي درماني
تكنيك ها و روش هاي مربوط به رويكرد انرژي درماني
مشكلات حل شده با استفاده از رويكرد انرژي درماني
آموزش رويكرد انرژي هاي اصلي
محدوديت ها و نگراني هاي مربوط به رويكرد انرژي درماني
توسعه رويكرد انرژي درماني
توسعه رويكرد انرژي درماني در اوايل دهه ۱۹۷۰ و توسط جان سي. پيراكوس[۱] كه يك دكتر باليني بود، تاسيس شد.

اين رهيافت درماني بر مبناي عقايد و آموزش هاي پزشك ها، دانشمندان و فيلسوفاني ايجاد شده است كه از وجود داشتن نيروي مثبت و خلاق مابين انسان ها حمايت مي كردند.

اين نظريه به شدت تحت تاثير كار ويلهلم ريچ[۲] قرار گرفته بود. ريچ معتقد بود كه انرژهاي دروني مسدود شده، بدن را شكل مي دهند و منجر به رشد الگوهاي زندگي منفي مي شوند.

پيراكوس، همانند ريچ، بر اين باور بود كه محرك هاي انساني از نظر مبنايي خوب هستند و اين محرك ها بايد مورد تشويق و حمايت قرار گيرند تا فرآيند درمان را تسهيل بخشند.

پيراكوس قبل از اينكه به همراه ريچ، و به كمك الكساندر لاون[۳] تحليل بيو انرژتيك – كه نوعي روان درماني بدني مي باشد – ايجاد كنند، خودش بيمار و دانشجوي ريچ بوده است.

آنها به همراه يكديگر موسسه بيو انرژتكيز را در سال ۱۹۵۵ تاسيس كردند، كه در ادامه كار ريچ براي توسعه رهيافت جديد بوده است.

آنها ايده مبنايي – داشتن يك ارتباط فعال و پر انرژي با زمين- را براي پيشرفت حس امنيت دروني براي افراد درمانجو، معرفي كردند.

همچنين پيراكوس و لاون مشاهده كردند كه افرادي كه در موقعيت مناسب و به صورت سرپا ( به جاي اينكه متكي به مربي باشند) قرار گرفته بودند، از يك سري مزايا بهره مند شده بودند.

آنها يك موقعيت مناسب را پيدا كردند و به صورت سرپا ايستادند كه منجر به ايجاد يك دامنه وسيعي از حركت ها و تغيير وضعيت ها شده است و در نهايت منجر به ايجاد جريان انرژي بهتري شده است.

همسر پيراكوس، اوا[۴] اصول فكري مربوط به كارهاي پث[۵] را به وي معرفي كرد و به وي كمك كرد تا ارتباط موجود مابين روانشناسي، پزشكي و مذهب را تشخيص دهد.

وي در نهايت از بيو انرژتيكز جدا شد و با همسر خود همكاري كرد تا ايده هاي خود را در مورد نحوه كمك بهتر به افراد درمانجو پيگيري كند.

پيراكوس تكنيك هاي درماني بدن را با بيو انرژتكيز و مفهوم فكري پث ادغام كرد و رويكرد انرژي هاي درماني را تشكيل داد.

در سال ۱۹۷۳، پيراكوس موسسه انرژي هاي اصلي را در نيويورك تاسيس كرد.

توسعه رويكرد انرژي درماني

سه لايه شخصيتي
رويكرد انرژي درماني فرض مي كند كه انسان داراي سه لايه شخصيتي مي باشد كه هر كدام از آنها انرژي هاي متفاوتي دارند.

بر اساس اين مدل، انسان در هر موقعيت و لحظه اي از طريق اين سه لايه شخصيتي خودش واكنش نشان مي دهد.

شخصيت اول رويكرد انرژي درماني
ماسك بيرون ترين لايه است و بر اساس اين مدل، نشانگر بخشي مي باشد كه در معرض ديد دنياي پيرامون قرار مي گيرد.

استراتژي هاي بقا و مكانيسم هاي دفاعي با هم ادغام مي شوند و با استفاده از آن در برابر رنج، اشتباهات، و نيازهايي تامين نشده در گذشته اجتناب مي شود يا آنها از بين برده مي شوند.

ماسك بيانگر جنبه اي از شخصيت مي باشد كه تلاش دارد تا فرد، به ايده آل ترين وضعيتي دست يابد كه افراد ديگر فرض مي كنند.

لايه ماسك باعث مي شود كه مشخصات فرد قوي تر شود و در نتيجه تشخيص و شناخت مشكلي كه به صورت نا آشكار ايجاد شده است، سخت مي شود.

احساسات سركوب شده مي توانند به صورت فشار ماهيچه اي و شكل هاي بدني مشخصي همانند برآمدي چانه، شانه هاي خميده و غيره خودشان را نشان دهند.

همچنين ماسك مي تواند مشخصات مربوط به خود برتر را هم دچار تغيير كند. دوست داشتن مي تواند به انكار خود و يا رفتارهاي فرمان بري و مطيع بودن تغيير يابد.

قدرت مي تواند تغيير يابد و به شكل رفتارهاي عصبي و يا كنترل شده تبديل شود.

همچنين بينش به شكل هاي مختلف بي توجهي و صرفنظر تبديل مي شود.

به دليل اينكه ظاهري كه فرد از خود به دنياي بيرون نشان مي دهد، نسبت به باطن فرد متفاوت مي باشد.

انرژي موجود در ماسك ها معمولا ايستا و راكد مي باشد – اين موضوع در رابطه با افرادي كه آگاهي كامل نسبت به خود دارند و مي توانند مشخصات دروني خود را بروز دهند، صحيح و معتبر نمي باشد.

سايت “مشاوره خانواده” به تدوين مقالات تخصصي و عمومي به منظور ارتقا سطح مشاوره در كشور عزيزمان مي پردازد.

شخصيات دوم رويكرد انرژي درماني
خود سطح پايين جنبه اي از شخصيت مي باشد كه در زير ماسك قرار دارد.

اين بخش نشانگر انرژي شناخته نشده و رد شده بوده و منعكس كننده جنبه مخرب شخصيت مي باشد و هدف آن، مخفي نگه داشتن اين بخش ها از ساير افراد و عدم مشاهده آن توسط ديگران مي باشد.

بر خلاف ماسك كه فرض مي شود داراي انرژي ثابت و خسته كننده باشد، خود سطح پايين داراي انرژي و قدرت غني تر و مفيد تري مي باشد.

خود سطح پايين در نتيجه تصميم براي اجتناب از درد و با هزينه هاي مختلف ايجاد مي شود.

اين امر مي تواند فرد را از احساسات و يا بخش هاي از بدن كه منجر به درد مي شود، دور كند. با اين وجود، جدا شدن از احساسات به منظور اجتناب از درد مي تواند به پيشرفت بي تفاوتي نسبت به خود و ديگران شود.

در نهايت، اين بي تفاوتي مي تواند منجر به ايجاد رفتارهاي خشن و نامناسب نسبت به خود و ديگران شود.

شخصيت سوم رويكرد انرژي درماني
خود عالي يك لايه شخصيتي مي باشد كه در قسمت زير خود سطح پايين قرار دارد.

اين لايه شخصيتي نشان مي دهد كه كدام يك از افراد به صورت واقعي در قسمت اصلي لايه شخصيتي خود قرار دارند.

اين خود عالي به عنوان محرك انرژي زندگي در نظر گرفته مي شود و يك آگاهي را نسبت به هويت و شخصيت فرد نشان مي دهد.

اين امر نه بد و نه خوب است؛

در مقابل، اين يك امر حقيقي و صحيحي مي باشد.

خود عالي مقارن با يك ظرفيت بيشتر در رابطه با ارتباط با ديگران و احساس انرژي و سر زندگي بيشتر مي باشد.

افراد را تشويق مي كند تا احساس شادي و زنده دلي بيشتري داشته باشند.

همچنين اين لايه شخصيتي تمايل زيادي به رشد مستمر و نمو كردن دارد.

مشخصات مربوط به خود عالي شامل عشق ، قدرت، بينش، رهبري، شجاعت و صداقت دروني و ساير موارد مي باشد.

همانند لايه هاي شخصيتي ماسك و خود سطح پايين، خود عالي هم در بدن فرد قابل مشاهده مي باشد.

بنابراين، افرادي كه قادرند به صورت صحيح و موثقي كيفيت ها و شخصيت هاي مربوط به خود عالي را بيان كنند.

مي تواند رضايت، خوشحالي و شادي بيشتري در طول زندگي روزمره خود تجربه كنند.

چهار مرحله مربوط به رويكرد انرژي درماني
طرفداران رويكرد انرژي درماني بر اين باور هستند كه انرژي هاي دروني متوقف شده و نبود آگاهي نسبت به جنبه هاي مختلف شخصيتي مي تواند در نتيجه تفكرات، احساسات و رفتارهاي ناهنجار ايجاد شوند.

درمانگران انرژي هاي اصلي مي خواهند تا اين موانع را از بين ببرند و آگاهي خود را از طريق يك فرآيند چهار مرحله اي و در طول درمان ارتقاء دهند.

مراحل مربوط به اين فرآيند شامل نفوذ به ماسك، تغيير شكل خود سطح پايين، در اولويت و مركز قرار گرفتن خود عالي و ارتباط برقرار كردن با برنامه زندگي جهاني مي باشد.

اين فرآيند مي تواند شبيه سفر براي خود اكتشافي مي باشد و فرد با انجام موفق هر يك از مراحل، به مرحله بعد وارد مي شود.

لايه اول رويكرد انرژي درماني
نفوذ به لايه شخصيتي ماسك در اولين مرحله مي تواند ترسناك باشد، در نتيجه ممكن است برخي از افراد درمانجو خودشان را با لايه شخصيتي ماسك بشناسند.

افرادي كه مي دانند هر فردي داراي يك لايه شخصيتي ماسك است.

و نيز افرادي كه نمي توانند نياز هاي خود را تامين كنند (هر چند كه در گذشته قادر به تامين نياز هاي خود بوده اند)، در عبور از اين مرحله با چالش كمتري مواجه هستند.

يك روانشناس متخصص رويكرد انرژي درماني مي تواند توضيح دهد كه اين لايه هاي شخصيتي ماسك منجر به تحريف شدن شخصيت ها و كيفيت هاي ذاتي مربوط به خود عالي مي شود و به افراد كمك كنند تا قبل از اينكه خصوصيات طبيعي شان از بين برود، اين لايه شخصيتي را بشناسند و در آن نفوذ كنند.

لايه دوم رويكرد انرژي درماني
دومين مرحله از اين فرآيند شامل تغيير و تبديل خودِ سطح پايين مي باشد.

به دليل اينكه اين لايه شخصيتي شامل افراد داراي محرك ها و عواطف مي باشد كه در اغلب موارد سعي مي كنند از ديگران جدا و مخفي باشند، به خطر افتادن و تغيير در خود سطح پايين مي تواند چالش زا باشد.

در اين مرحله، افراد مراجعه كننده به درمان مي توانند آسيب ها و زخم هاي گذشته خود را شناسايي كنند.

نسبت به زخم هايي كه به ديگران زده اند، احساس پشيماني و ندامت داشته باشند.

در طول اين مرحله، ياد آوري اين نكته كه همه افراد داراي يك خود سطح پايين هستند، يك نكته مهم و مفيدي مي باشد.

براي مشخص و شناسايي كردن همه جوانب شخصيتي يك فرد، صادق بودن با خودِ دروني و شجاع بودن ضروري مي باشد.

با اين وجود، ممكن است يك درمانگر اين قابليت را داشته باشد تا با ياد آوري اين نكته كه اين سفر در مرحله خود سطح پايين به اتمام نمي رسد.

تا سطح خود عالي ادامه دارد، باعث اطمينان آفريني مجدد در اين افراد شود.

اين آگاهي مي تواند باعث شود كه افراد براي ادامه دادن پروسه درماني همچنان انگيزه داشته باشند.

با اين وجود، درمانگرها معمولا قبل از اين مرحله ارزيابي مي كنند كه آيا افراد درمانجو اين آمادگي را دارند كه در معرض خود سطح پايين قرار گيرند.

اين امر بدان دليل است كه در معرض خود سطح پايين قرار گرفتن مي تواند تاثيرات منفي براي افرادي داشته باشد كه برخي از مشكلات، از قبيل قصد خود كشي يا استرس بعد از آسيب را تجربه كرده اند.

لايه سوم رويكرد انرژي درماني
سومين مرحله از اين فرايند عبارت از قرار گرفتن در سطح خود عالي مي باشد و بيانگر يك پيشروي طبيعي از مرحله دوم مي باشد.

در مراحل قبلي، از انرژي براي سركوب كردن عواطف و احساسات ناخواسته در سطوح شخصيتي ماسك و خود سطح پايين استفاده مي شد.

اين احتمال وجود داشت كه احساسات ناخواسته سركوب شده در مراحل قبل، در افراد درمانجو شكل بگيرد و بر روي رفتار آنها تاثير گذار باشد و به همين دليل سركوب مي شدند.

اين انرژي مي تواند در روان و در بدن فرد حضور داشته باشد و هدف آن به دست آوردن يك درك و بيان مستقل و آزاد، از خود عالي خلاق مي باشد.

لايه چهارم رويكرد انرژي درماني
چهارمين و آخرين مرحله به صورت برنامه زندگي جهاني و همگاني شناخته مي شود.

در اين مرحله، افراد با دنياي پيرامون ارتباط برقرار مي كنند.

اساسا هدف از اين مرحله اين است كه افراد درمانجو نسبت به به هم پيوستگي ها و ارتباطات داخلي مابين تمامي سبك هاي زندگي آگاهي پيدا كنند.

همچنين در اين مرحله اصل تقابل هم نقش ايفا مي كند.

اين اصل بيانگر اين است كه با افزايش تعداد افرادي كه به رشد كردن، داشتن يك رابطه آزاد و بيان خود اصلي شان ادامه مي دهند، آنها تاثير بيشتري بر روي جهان و جريان زندگي مي گذارند.

تكنيك ها و تمرينات مربوط به رويكرد انرژي درماني
انرژي و هوشياري مولفه هاي اصلي مربوط به نظريه انرژي درماني اصلي مي باشند. سلامتي خوب بستگي به جريان انرژي بين بدن، مغز، عواطف و احساسات و اراده فرد دارد.

علاوه بر آن، براي شناسايي جريان انرژي افراد، افزايش آگاهي شخصي و درمان ذهن و بدن، اغلب دوره هاي درماني مناسب مي باشد كه شامل كاربرد تكنيك هاي درماني متنوعي هستند.

در حالي كه ارتباط زباني و شفاهي يك نقش مهمي را در طول درمان ايفا مي كند.

همچنين متخصصان انرژي هاي اصلي از بدن فيزيكي، به عنوان يك ابزار مهم و حياتي براي تشخيص و اندازه گيري درمان استفاده مي كنند.

در بيشتر فرم هاي درماني استفاده شده، فرد درمانجو به يك مربي متكي است،.

ولي در رويكرد انرژي درماني، افراد تشويق مي شوند تا در يك موقعيت مناسب و سرپا قرار داشته باشند و انرژي را از طريق پاها و ساق پاها به زمين منتقل كنند.

اين موقعيت حاكي از آگاهي شخص، برقراري ارتباط، و مسئول بودن با ايستادن بر روي دو پا مي باشد.

تكنيك ها و تمرينات مربوط به رويكرد انرژي درماني

دوره هاي رويكرد انرژي درماني
اين دوره هاي رويكرد انرژي درماني مي تواند شامل موارد زير باشد:

تمرينات فيزيكي
ماساژ عضلات خاص توسط خود فرد
تمرينات تنفسي
تمريناتي كه منجر به از بين رفتن مشكلات رواني و خالي شدن آن مي شود.
روزنامه نگاري كردن
هنر
رقص
اظهارات غير زباني
مشكلاتي كه با استفاده از رويكرد انرژي درماني درمان شده اند
رويكرد انرژي درماني تلاش دارد تا به افراد درمانجو كمك كند كه از طريق خود شناسي به يك تبديل و تغيير دست يابند.

اين روش درماني مي تواند براي درماني تعدادي از مشكلات ذهني، رفتاري و حتي فيزيكي كه مرتبط با احساسات سركوب شده مي باشند، به كار برده شود.

اين فرآيند مي توانند در برخي از موارد مشكل باشد، ولي نشان داده شده است.

كه اين روش از طريق شناخت عواطف و احساسات عميق، منجر به بهبود عاطفي و فيزيكي وسيع و قابل توجه در افراد مي شود.

مشكلات رويكرد انرژي درماني
همچنين مشاهده شده است كه اين رويكرد انرژي درماني براي برخي از مشكلات مفيد مي باشند. اين مشكلات عبارتند از:

آسيب به خود يا خود زني
قصد خود كشي
PTSD
سوء استفاده هاي فيزيكي، عاطفي و جنسي
چالش هاي رابطه اي و جنسي
مشكلات مربوط به شخصيت
مشكلات مربوط به عصباني بودن
مشكلات مربوط به تصوير بدن
اضطراب، درد و افسردگي
آموزش رويكرد انرژي درماني
موسسه انرژي هاي اصلي ارائه دهنده برنامه هاي گواهي نامه اي ۴ ساله مي باشد.

اين برنامه معمولا به صورت سالانه و از اكتبر تا ژوئن اجرا مي شود و در طول هفته پنج جلسه دارد (جمعه تا عصر يكشنبه).

در دو سال اول اين برنامه به افراد درمانجو كمك مي شود تا به صورت منطقي، عاطفي و فيزيكي با اصول مربوط به رويكرد انرژي درماني ارتباط برقرار كرده و با آن سر و كار داشته باشند.

بخش ماقبل باليني برنامه شامل كاربردهاي مي باشد كه منجر پيشرفت محسوس در سيستم هاي انرژي شخص و عملكردهاي آن مي شود، يك مرحله اي است كه بيشتر به صورت تجربي انجام مي گيرد.

در طول دو سال نهايي برنامه، درخواست كنندگان دوره تكنيك هاي باليني، دانش و حمايت هاي عملي را دريافت مي كنند.

اين افراد تحت آموزش با يك ناظر كار مي كنند و در طول سال سوم خود، با تعداد محدودي از افراد درمانجو سر و كار دارند.

در سال چهارم، اين افراد بر روي حوزه هاي خاص و كار گروهي متمركز مي شوند.

آموزش رويكرد انرژي درماني


متخصصان مجاز انرژي درماني
براي اينكه افراد تحت آموزش به متخصصان مجاز و داراي گواهي نامه تبديل شوند، نياز دارند كه:

تمامي تكاليف برنامه هاي را به صورت كامل انجام دهند.
در هر سال، اين افراد بايد به همراه يك متخصص انرژي اصلي، ۲۴ دوره انفرادي، يا ۱۸ دوره انفرادي به علاوه ۱۰ دوره گروهي، يا ۱۸ دوره انفرادي به علاوه ۸ دوره مربوط به صورت زوجي، يا ۱۸ دوره انفرادي به علاوه يك دوره فشرده انرژي ها اصلي به عنوان يك فرد درمانجو را پشت سر بگذارند.
نُه دوره نظارت انفرادي را با يك ناظر و در طي سال ها سوم و چهارم كامل كنند.
محدوديت ها و مشكلات مربوط به انرژي درماني
اين فرض كه همه افراد داراي باطن درست، حقيقي و خوبي مي باشند ، مي تواند يك ساده سازي بيش از حد نسبت به روان افراد باشد.

علاوه بر آن، مطابقت داشتن مولفه هاي روحي با ايده هاي قبلي مربوط به موارد تاثير درمان در انرژي درماني، براي برخي از افراد مشكل مي باشد.

افرادي كه مشكلات سلامت رواني مزمن و يا سختي را تجربه مي كنند كه با كاهش قدرت شناخت آنها همراه است (مواردي از قبيل اسكيزوفرني و يا جنون و زوال عقل).

ممكن است در نتيجه استفاده از اين روش درماني به هيچ بهبودي دست پيدا نكنند.

در آخر، در حالي كه گزارش هاي باليني از كارايي اين نظريه حمايت مي كنند، ولي در شرايط فعلي هيچ نوع شاهد عيني و تجربي وجود ندارد كه از اين روش حمايت كند.

سايت “مشاوره خانواده” به تدوين مقالات تخصصي و عمومي به منظور ارتقا سطح مشاوره در كشور عزيزمان مي پردازد.

 

منبع: مشاوره خانواده-رويكرد انرژي درماني


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۷ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۴۲:۰۰ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

اگر شما يكي از آن دسته از افرادي هستيد كه پيش از هر مراسم نگران و مضطرب هستند، بهتر است بدانيد چگونه قبل از عروسي خود با آن برخورد كنيد.

ازدواج را يكي از موضوعاتي است كه هميشه با استرس همراه است، به طوري كه در ليست روانشناسان يكي از موضوعات هفتم يا هشتم است كه استرس شديد دارد.

استرس را نمي توان به طور كامل از بين برد، اما مي توان با استفاده از تكنيك هاي آرام سازي متعادل و يا به حداقل رساند.

دكتر محمدي تنها بخشي از اختلال اضطراب پيش از ازدواج را به عنوان يك حادثه طبيعي به عنوان يك نگراني در مورد چگونگي جشن مراسم اختتاميه در نظر مي گيرد.

استفاده از جوشانده ها مانند گل هاي گياهي، گل بابونه،

رفتن به استخر و شنا و سونا،

صحبت كردن با دوستاني كه ازدواج كرده اند.

و يا حتي مشاوره هايي را براي كاهش استرس و نگراني هاي قبل از ازدواج در نظر مي گيرند.

اما گاهي اوقات تنش ها بيش از آن است كه با اين پيشنهادها كنترل شود و وقت آن است كه به مدت طولاني قبل از مراسم عروسي آغاز شود.

توصيه روانشناس به عروس و دامادها، يادگيري تكنيك هاي آرامش در برخي از زمان ها قبل از عروسي و در طول روزهاي پيش از مراسم و جشن ها است.

او مي گويد: تجربيات عروسي يا عروس بي وقفه است و اين باعث ايجاد بيشتر تنش ها مي شود.

راه جادويي مبارزه با اضطراب پيش از ازدواج و عروسي

افرادي كه احتمال كمتري در اجتماعات بزرگ دارند و روابط اجتماعي كمتري دارند ممكن است نگراني بيشتري در مورد ديدار مهمانان در شب عروسي خود داشته باشند.

اين افراد نياز به مشاوره براي درمان استرس دارند.
دكتر محمدي گفت كه نگراني ها عادي هستند؛ اما اگر ناراحتي هاي شديد داشته باشند، ريشه هاي آنها بايد شناسايي شود.

توصيه به ريشه كن كردن و درمان مهم است.

گاهي اوقات ممكن است لازم باشد از داروهاي موقت استفاده كنيد كه مي توانند با معرفي روانپزشك تجويز شوند.

ازدواج يكي از مهمترين تصميمات زندگي هر جوان است و ترس و اضطراب كاملا طبيعي است.

اكثر جوانان اغلب فكر مي كنند كه ممكن است ازدواج نكرده باشند يا اينكه بعد از ازدواجشان از آنها متاسف خواهند بود، از اينكه ممكن است از طرف ديگري قضاوت شوند و تصميمي بگيرند كه آينده خود را خراب كنند.

در مورد راه جادويي مبارزه با اضطراب پيش از ازدواج و عروسي بيشتر بدانيد.

اگر همچنان از اين موارد مي ترسيد، سعي كنيد با نگراني هاي خود كنار بياييد:

جديدترين و كاملترين روانشناسي عكس پروفايل تلگرام اينستاگرام
جديدترين و كاملترين روانشناسي عكس پروفايل تلگرام اينستاگرام
2 ديدگاه/بهمن ۳۰, ۱۳۹۷
ادامه مطلب ...
علت ترس را شناسايي كنيد
بسياري از مردم خودشان از ازدواج نمي ترسند، اما در حوادث و احتمالاتي كه ممكن است در وقوع آن ها بسيار كم باشد، ترس و اضطراب زيادي دارند.

پيدا كردن عواملي كه در اجتناب از ازدواج دخالت دارند مهم است.

دقيقا به آنچه كه از آن مي ترسيد ؛ با نگاهي به گذشته، شرايط زندگي، باورهاي شما، شما قادر به يافتن علت اصلي مشكل خود خواهيد بود.

پس از پيدا كردن عوامل صحيح و نادرست، آنها را بر اساس تفكر خود مطرح كنيد و نتيجه را در بولتن براي خود بنويسيد.

آيا عوامل موثر بر ترس از ازدواج واقعا غير قابل تحمل هستند يا آيا مي توانند حل شوند؟

پس از ازدواج در زندگي خود چه تغييراتي مي كنيد؟

بهتر است همه صحنه هايي كه باعث ترس شما و بدترين تصوير ذهني مي شود كه باعث مي شود شما از ازدواج خارج شويد را تصور كنيد ، سپس فكر كنيد كه چگونه مي توانيد ان ها را برطرف كنيد و موقعيت را بهبود بخشيد.

براي زندگي خود برنامه ريزي كنيد
مشاغل خود و زندگي آينده خود را قبل از ازدواج شناسايي كنيد.

چقدر مي خواهيد كسي را در اتاق خود بپذيريد؟

چطور دوست داريد؟

چه كسي مسئول تامين مالي زندگي خانوادگي شما خواهد بود؟

آيا ميخواهيد استخدام شويد؟

كجا زندگي مي كنيد چه كساني مسئول آينده زندگي و آينده شما هستند؟

با همسرتان احساس ناراحتي مي كنيد؟
پس از پيدا كردن پاسخ به پرسش ها و شناسايي زندگي آينده، مي توانيد با حريف خود با چشم انداز زندگي مشترك مواجه شويد، اگر چه ممكن است كمي دشوار باشد كه افكار و سوالات خود را بالا ببريد اما مي دانيد كه اهميت موضوع زياد است.

شما بايد همه چيز را درباره خودتان و برنامه زندگي خود با كسي كه مي خواهد با او زندگي كند، به اشتراك بگذاريد.

بدون ترديد، مرحله جستجو و پاسخ دادن به شما نزديك تر مي شود و گاهي حتي شما را با مشكلات تان آشنا مي كند.

مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج
بهترين چيزها را پيدا كنيد
گاهي اوقات شما ترس از ازدواج نداريد، اما مي ترسيد با يك فرد خاص ازدواج كنيد.

شما بايد بدانيد كه شناخت طرف ديگر علت اصلي ترس از ازدواج و شك و ترديد در انتخاب است.

به عنوان مثال، شما او را به درستي نمي شناسيد و يا شما در مورد كيفيت هاي اخلاقي خود ترديد داريد و واقعا نمي دانيد بين اين دو هماهنگي بين حرف و عمل وجود دارد؟

در چنين شرايطي، ابتدا لازم است با خودتان صادق باشيد و به منطق خود اعتماد كنيد، تصميم بگيريد و فرد مناسب را براي ازدواج انتخاب كنيد.

بررسي كنيد كه معيارهاي ازدواج شما چيست و چقدر افراد انتخاب شده با معيارهاي شما هماهنگ هستند.

از سوي ديگر، ميزان تلاش خود را براي شناخت آن افزايش دهيد.

با افراد مسن و افرادي كه با آن آشنا هستيد صحبت كنيد و از نظرات آنها بپرسيد.

بهينه سازي انتظارات شما
هيچ كس كامل نيست؛ نه شما و نه طرف مقابل تان.

بنابراين اگر انتظار داشته باشيد ازدواج براي غلبه بر ناكامل بودن شما باشد، مطمئن باشيد كه به سمت راه اشتباه هستيد و نمي توانيد كسي را پيدا كنيد كه دوست داشته باشد با چنين فانتزي با شما زندگي كند.

ساده لوحانه است تصور كنيد كه همه چيز به خوبي پس از ازدواج اتفاق مي افتد و صلح و آرامش هر ثانيه و هر روز زندگي شما را در مي نوردد.

تفاوت در باورها، سليقه ها، سوء تفاهم ها، اختلافات بخشي جدايي ناپذير از هر ازدواج است.

و البته، جستجو براي روش هاي سازش با همسر و پيدا كردن راه هاي غلبه بر مشكلات يكي از كليد هاي موفقيت در هر ازدواج است.

در واقع، ازدواج منطقي و تحقق بخشيدن به يكي از راه هاي اصلي براي غلبه بر ترس ازدواج است.

ما توصيه مي كنيم كه تصورات غلط خود را اصلاح كنيد و قبول كنيد كه ازدواج يك روند پويا است.

موفقيت ازدواج بستگي به يك كار متقابل سخت دارد و همچنين بهتر است آمادگي بحران هاي زندگي و بهبود آن را بيابيد.

مقابله با ترس از ازدواج
در مورد نتايج ازدواج خود صادق باشيد
دانش خود را عميق كنيد

پيدا كردن اولويت ها و جنبه هاي مهم زندگي مهم هستند.

هرچه بيشتر با يكديگر حرف زده و روح و روان هم را بشناسيد، بهتر مي توانيد به انتخاب هاي خود اعتماد كنيد و بيشتر درباره ادامه رابطه فكر كنيد.

به دنبال مسائل مبهم نباشيد، ميزان موفقيت رابطه افزايش مي يابد، هر چند اختلاف نظر در هر رابطه كاملا طبيعي است.

به سخنان طرف مقابل خود توجه كنيد و نظرات شخصي خود را در نظر بگيريد.

بهتر است در مورد انتظارات، باورها، منافع درخواست توضيحات بيشتر كنيد.

مقالات اختلال روان
در مورد نگراني هاي تان صحبت كنيد
صحبت كردن در مورد ترس و نگراني فقط نشانه ضعف شما نيست، اين نشانه اي از قدرت دانش خودتان است.

با احتياط و بدون سانسور افكار و احساسات خود در مورد نگراني خود با طرف ديگر صحبت كنيد.

به عنوان مثال، برخي از دختران مي ترسند پس از ازدواج فرصت ادامه تحصيل خود را از دست بدهند.

به همين دليل است كه آنها ترجيح مي دهند تا در مورد ازدواج فكر نكنند تا اينكه تحصيلات خود را تمام كنند.

بعضي اوقات به اشتراك گذاري نگراني با شخص ديگري كمك مي كند تا مشكل را با آن حل كنيد.

كشف اسرار موفقيت
صحبت كردن با افرادي كه ازدواج موفق داشته اند، يكي از موثر ترين راه هاي غلبه بر ترس از ازدواج است.

از آنها بخواهيد اسرار موفقيت خود را با شما به اشتراك بگذارند، اين افراد مي توانند به شما اطمينان دهند كه آنها مانند شما قبل از ازدواج در ترس بوده اند.

اما هنگامي كه آنها به زندگي مشترك رسيده اند، آنها توانسته اند نگاه و بينش خود را تغيير دهند.

يك تفاوت ايجاد كنيد.
به طور جدي به نحوه مديريت زندگي، نكات و مشاوره ها و برنامه ريزي براي ازدواج شاد و موفق خود نگاه كنيد.

همچنين هميشه به ياد داشته باشيد هرگز به دنبال كسي نرويد كه بتوان با او زندگي كنيد، اما هميشه به كسي كه نمي توان بدون او زندگي كنيد فكر كنيد.

مشاوره قبل از ازدواج را فراموش نكنيد
ترس از ازدواج تا حدودي طبيعي است، اما اگر در شما از نوع عادي نباشد، بايد آن را جدي بگيريد، شايد اين ترس شديد نشانه اي از عدم آمادگي ازدواج براي فرد است.

قبل از اينكه يك شريك انتخاب كنيد تا يك شريك براي مشاوره ازدواج داشته باشيد، با مشاور به صورت مشاوره تلفني هم مشورت كنيد.

اين به اين معنا نيست كه شما مشكلي داريد، اما مي خواهيد از يك متخصص براي انتخاب همسر كمك بگيريد.

اطلاعات و گفتگوهاي صريح و غافلگيرانه تحت نظارت يك شخص ثالث متخصص مي تواند به شما كمك كند تصميم نهايي براي ازدواج را با اطمينان بيشتر بدست آوريد.

گرچه آموزش ازدواج چيز خوبي است، آموزش مانند روش هاي مناسب انتخاب يك همسر، راه هاي سرگرم كننده در زندگي زناشويي، آشنايي با تفاوت هاي شخصيتي زنان، مردان و غيره بسيار مفيد است و نقش مهمي در كاهش و غلبه بر ترس از ازدواج شما دارند.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه-راه جادويي مبارزه با اضطراب پيش از ازدواج و عروسي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۶ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۵۱:۴۷ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

روش زوج درماني از طريق همكاري يا مشاركتي (CCT)، براي اولين بار توسط روان شناسي به اسم دكتر دان وايل[۱] معرفي شد.

و يك رهيافت زوج درماني است كه به والدين آموزش مي دهد تا از الگوهاي دعوايي و قبول نكردن يكديگر كناره گيري كنند.

و وارد يك محيطي شوند كه همكاري بيشتري در آن وجود دارد

اين روش درماني فرض مي كند كه مشكل اصلي موضوع مورد بحث زوجين نيست.

بلكه موضوع اصلي عدم توانايي آنها براي كمك به يكديگر است.

زوج درماني مشاركتي به چه نحوي كار مي كند؟
استفاده از تضاد ها براي افزايش صميميت
نظريه زوج درماني مشاركتي
تمرينات زوج درماني مشاركتي
انتقادات و محدوديتهاي مربوط به زوج درماني مشاركتي
مطالب و مقالات سايت ” مشاوره خانواده” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

نحوه زوج درماني مشاركتي
CCT براي زوج هاي طراحي شده است كه ممكن است به دليل الگوهاي متضاد در روابط شان، با يكديگر درگيري داشته باشند.

بنابراين، تمركز CCT بر روي كمك به والدين مي باشد تا با استفاده از يك روش مشاركتي با هم همكاري داشته باشند.

تا بتوانند مشكلات خود را حل كنند و روابط مابين خودشان را هم بهبود بخشند.

درمانگران CCT دعواي ما بين زوج ها را به عنوان فرصتي براي مذاكره و مكالمه بين آنها در نظر مي گيرند.

درمانگران CCT بر اين باورند كه تضاد هاي رابطه اي زماي بروز مي كند.

كه زوجين قادر به بيان كردن تفكرات و احساسات خودشان نباشند.

و اين ممكن است باعث شود كه زوجين به نحوي واكنش داشته باشند كه به طرف مقابل آسيب بزند.

در زماني كه زوجين به طرف مقابل يك چيز ناخوشايندي و آزار دهنده اي را مي گويند.
وارد چرخه هاي دعوايي مي شوند و زماني كه در مورد احساسات خودشان صحبت نمي كنند.
و سكوت مي كنند يا موضوع ديگري را بحث مي كنند، از اين چرخه هاي دعوايي بيرون مي آيند.
در زوج درماني مشاركتي، زوجين تشويق مي شوند تا به جاي اينكه به درگيري بر اساس الگوهاي دعوايي .
و رد كردن يكديگر ادامه دهند، تفكرات و احساسات “حدي” خودشان و به اصطلاح خطوط قرمز خودشان .
مواردي كه در يك لحظه باعث تحريك و ديوانه شدن فرد مي شود.
يا تاثير آن در ذهن و يا بدن وي باقي مي ماند- را مشخص كنند و به يكديگر بگويند.
زوج درماني مشاركتي1

تحقيق پيشرفته زوج درماني
يكي از ويژگي هاي قابل تعريف و تمجيد CCT اين است كه مولفه هاي مشاركتي نه تنها مابين زوجين شكل مي گيرد.

بلكه مابين درمانگر و زوجين هم شكل مي گيرند. درمانگراني كه از روش CCT استفاده مي كنند ممكن است.

همانند زوجين، با مشكل يكساني مواجه باشد كه عبارت است از:

تمايل به وارد شدن در وضعيت هاي مخالفتي.
يا تخاصمي و رد يكديگر. درمانگر بدون حمايت از يكي از زوجين.
و با وارد كردن هر دو طرف در طول درمان، تلاش مي كند.
تا وارد يك رابطه مشاركتي با زوجين شود.
درمانگر تلاش دارد تا به هر دو طرف كمك كند.
دوباره با طرف مقابل صحبت كنند .
و تفكرات و احساسات اصلي خود را بازگو كنند.
تضاد و افزايش صميميت
اوايل تاكيد مي كند همه زوجيني كه چالش هايي را تجربه مي كنند .
و از تفكرات، تضاد ها و دعوا ها دوري مي كنند.
به صورت كامل و واقعي به اهداف رابطه اي خود دست نمي يابند.
در مقابل، يك رابطه شاد رابطه اي است.
كه زوجين مي توانند به راحتي بحث كنند .
و مخالفت هاي خود را اعلام كنند، اختلافات موجود را شناسايي كنند.
و خواسته هاي خود را تغيير دهند و به طرف مقابل اعتماد داشته باشند.
CCT تلاش دارد تا از تضاد ها به عنوان شانسي براي افزايش صميميت استفاده كنند. وايل معتقد است .

در زماني دعوا و تضاد شكل مي گيرد كه هر دو طرف احساس كنند كه به آنها گوش داده نمي شود.

و بنابراين، هيچ يك از آنها تمايلي به گوش كردن طرف ديگر ندارند. اين بن بست مي تواند باعث شود.

كه افراد با لحن خشن و كنايه آميز با يكديگر صحبت كنند. ترس از دعوا و صحبت خشن مي تواند باعث شود.

كه زوجين يكدگير را ترك كنند كه در نهايت منجر به كاهش صميميت شده.

و توانايي زوجين براي مديريت و صحبت كردن در مورد چالش ها را از بين مي برد.

مشكلات غير قابل حل
CCT تاييد مي كند كه هر زوجي يك مجموعه “مشكلات غير قابل حل” دارد. در حقيقت، وايل بيان داشت.

كه انتخاب يك زوج به معناي انتخاب يك مجموعه از مشكلات مي باشد. ممكن است كه اين مشكلات ادامه يابد.

و مجددا در كل رابطه ايجاد شود. براي مثال، يك فرد درون گرا يا برون گرا ممكن است.

در مورد زندگي اجتماعي زوجين چالش هايي داشته باشد.

درمانگر زوجين را تشويق مي كند تا چيزي را داشته باشند كه وايل اسم آن را “مكالمه درماني” ناميده است.

در طول چنين مكالماتي، زوجين از طريق به اشتراك گذاري احساسات، برقراري ارتباط با طرف ديگر .
و تلاش به شناخت ديدگاه طرف مقابل، رابطه صميمي مابين خودشان ايجاد مي كنند.
وايل معتقد است كه اين امر باعث مي شود تا زوجين به صورت حل كننده مشترك مشكل اقدام كنند.
حل كننده مشترك مشكل شخصيتي است كه مي تواند تصوير بزرگ رابطه را همواره در نظر داشته باشد.
و نسبت به نقاط ضعف و قدرت زوج ها اطلاع داشته باشد.
روش زوج درماني مشاركتي
اين روش درماني تحت تاثير نظريه برنار آفلبوم[۲] در مورد تحليل خود يا نفس مي باشد. اين نظريه بيان مي دارد .

كه ابرخود يا شخصيت اخلاقي يك نيروي آسيب شناس قوي مي باشد كه بايد در طول درمان شناسايي شود.

بر اساس تحليل خود، خجالت يا خود سرزنشي يك شخص باعث پنهان شدن توانايي حل مناسب مشكلات مي شود.

تحليل خود، بر خلاف تحليل روان كاوي كه افراد را به صورت ثابت و پايدار در نظر مي گيرند.

بيان مي دارد كه افرادي كه بيان و سخن گفتن خودشان را از دست داده اند.

نمي توانند ترس هاي مهم خود را بازگو كنند.

واژه “درمان مشاركتي” نشان دهنده كار هارولد گوليشيان و هارلن آندرسون[۳] مي باشد.

همچنين وايل در شكل دادن به CCT، تحت تاثير كار جان گوتمن[۴] هم قرار گرفته بود.

وايل هم مثل گوتمن بر روي سبك تعامل مابين زوجين متمركز شد.

و مراقب استفاده از سبك هاي مشكل زاي تعامل همانند سخنان طعنه آميز و تحقير كننده توسط زوجين بود.

سه مولفه اساسي زوج درماني
بر اساس عقيده وايل، CCT داراي سه مولفه اساسي مي باشد: نظريه، تكنيك و عقلايي بودن.
هدف استفاده از روش CCT “حل كردن و تمركز بر زمان فعلي” به جاي حل كردن مشكل مي باشد.
اين امر بدان معناست كه درمانگر راه حلي را براي مشكل زوجين ايجاد نمي كند، بلكه به جاي آن به آنها كمك مي كند.

تا به صورت كارا و مفيد در مورد آن صحبت كنند. تكنيك اصلي كه درمانگر در CCT استفاده مي كند “صحبت براي زوجين” مي باشد.

درمانگر بيان مي كند مواردي را كه فرد به آن باور و اعتقاد دارد، عامل اصلي و بنيادين در احساسات زوجين مي باشد.
اين امر باعث مي شود كه ديدگاه زوجين در مورد احساسات شان روشن تر و صحيح تر بشود .
و كمك مي كند كه زوجين به جاي داشتن رفتارهاي آسيب زا، به راحتي در مورد مشكل شان با همديگر بحث كنند.

منطقي بودن CCT به اين دليل است كه “بر لغزش و اشتباه درمانگر از قضاوت بر مبناي شنيدن نظارت مي كند.

و مانع از صورت گرفتن اشتباه مي شود” به بيان ديگر، درمانگر تلاش دارد تا به جاي طرفداري كردن از يك طرف.

در مقابل طرف ديگر، فقط نحوه درگيري طرفين را بشناسد و درك كند.
زوج درماني مشاركتي
تمرينات زوج درماني مشاركتي
در يك دوره معمولي CCT، هدف درمانگر كمك به زوجين براي بيان كردن تفكرات و احساسات خود به صورت آزاد .
و همچنين گوش دادن به طرف مقابل مي باشد. درمانگر از تكنيك سخنراني براي زوجين استفاده مي كند .
و تلاش دارد تا به طرفين كمك كند كه دوباره صحبت كنند. براي مثال، ممكن است .
كه درمانگر در مقابل يكي از زوجين زانو بزند و به طور ساده و صريح، آن چيزي را كه اعتقاد دارد .

تفكرات و احساسات واقعي طرف مقابل است، به او بگويد.

اين امر منجر به ايجاد يك مكالمه مشاركتي مابين زوجين مي شود.

وقتي كه زوجين در يك بحث و جدل شديد درگير مي شوند.

درمانگر CCT مي تواند فورا در بحث آنها مداخله كند و دو طرف را آرام كند.
درمانگر به جاي اشاره كردن به رفتارهاي مشكل زايي كه اتفاق مي افتند.
تلاش دارد تا آن چيزي را كه هر يك از طرفين مي خواهند بيان كنند .
و با طرز تفكر هر دو طرف مطابقت دارد را بيان كند. درمانگر با يك.
“رفع كننده حالت نامناسب”، دعوا را به يك مكالمه مناسب مابين طرفين تبديل مي كند.
در نهايت، درمانگر از طريق تشويق طرفين به صحبت كردن در مورد دعوايي كه آنها داشته اند.
يك رابطه مشاركتي مابين آنها ايجاد مي كند.
محدوديت زوج درماني مشاركتي
CCT يك روش درماني تقريبا جديدي مي باشد.

به همين دليل در اين زمينه تحقيقات و اطلاعات تجربي كمي در مورد كارايي آن وجود دارد.

با اين وجود، وايل بيان كرده است كه زوجيني كه با يك درمانگر آموزش ديده كار مي كنند.

حتي در مواردي كه زوجين داراي اختلافات رابطه اي طولاني مدت باشند.

به يك وضعيت بهتري دست مي يابند و مشكلات رفتاري كمتري را تجربه مي كنند.

جان گوتمن كه رهيافت آن در مورد زوج درماني مشهور مي باشد .

و از نظر تجربي مورد قبول عمومي قرار گرفته است.

بارها از رهيافت درماني وايل تعريف و آن را تحسين كرده است.

منبع: مشاوره خانواده-زوج درماني مشاركتي


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۵ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۲:۰۵:۴۴ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

هر گاه هر گونه تشنج در روابط عاطفي و زناشويي بين زن و شوهر باشد كه با فقدان درك متقابل و همدلي همراه باشد آن را به سردي روابط سوق مي دهد.

 

اولين مرحله از بي تفاوتي با طلاق عاطفي آغاز مي شود.

متأسفانه، نرخ طلاق در كشور ما بسيار زياد است.

اما آمار رسمي اعلام شده فقط كساني هستند كه ثبت شده اند.

اگر ما طلاق عاطفي را اضافه كنيم، بايد بيش از حد نگران باشيم.

مطالعات نشان داده اند كه هفتاد درصد از ازدواج ها در كشور ما طلاق عاطفي را تجربه مي كنند.

آسيب هاي شخصي و اجتماعي ناشي از طلاق عاطفي بسيار بيشتر از طلاق رسمي است.
و تقريبا در همه موارد تنها عامل آن نيست.

جداي از بي تفاوتي كارشناسان راه هاي بسياري براي حل اين مشكل پيدا كرده اند، كه اگر بخواهيم توجه كنيم دقيقا همان قوانين اسلامي و دستورات الهي است كه در قرآن ما بيان شده است.

احترام به يكديگر
دوست داشتن
درك نيازهاي يكديگر
آرامش
مشاركت در كار خانگي
حل مسائل با هم
روان درماني عاطفي عقلاني، راهكار رفع اختلالات عاطفي زوجين

كليد موفقيت داشتن زندگي موفق و جلوگيري از فاجعه طلاق عاطفي است.
يكي از عوامل مهم در ايجاد اختلافات زناشويي را مي توان اختلالات عاطفي هريك از طرفين دانست.

اگر بخواهيم تعريف ساده اي از اختلالات عاطفي بين زوجين داشته باشيم.

بايد گفت انجام رفتارهاي احمقانه توسط فرد عاقل را اختلالات عاطفي مي گويند.

در واقع اختلالات عاطفي يعني داشتن افكار و رفتارهاي غير عقلاني و فرآيندي است كه موجبات رنج و اندوه را در شرايط متفاوت فراهم مي كند.

فرد داراي اختلالات عاطفي با نگرش كوته بينانه اي كه دارد مانع استفاده از هوش و توانايي هاي خود مي شود و در مقابل به تخريب برنامه و اهداف زندگي مي پردازد.

رفتارهاي ناشي از اختلالات عاطفي زوجين در هيچ كدام از روابط ميان انسان ها به اندازي روابط ميان افراد در خانواده مهم نمي شود.

موضوع اين گونه رفتارها در روابط ميان زوجين نه تنها سبب مي شود كه تحمل رويارويي ها با مشكلات به حد زيادي كم شود.

بلكه سبب مي شود كه فرزندان خانواده نيز از رفتارهاي مخرب والدين الگو برداري كرده سپس در آينده آن ها را در زندگي زناشويي خود به نمايش بگذارند.


9 نكته ي طلايي براي ماندگاري انگيزه
0 ديدگاه/تير ۱۹, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
اغلب اختلالات عاطفي افراد از باورهاي غير منطقي و غيرعقلاني آنها نشات مي گيرد.
از آنجايي كه نشانه هاي اختلالات عاطفي همانند احساس گناه و افسردگي به عنوان نشانه هاي هيجاني شناخته مي شوند.

معمولاً منجر به احساس و يا اختلالات جسمي مانند

فشار خون
زخم معده
سردردهاي ميگرني
مي شوند.

تاييد اين واقعيت كه اينگونه تظاهرات رواني و جسماني در درجه اول از باورها و نگرش هاي سر چشمه مي گيرد مورد غفلت واقع شده است.

انسان ها در بيشتر مواقع به گفتگوي دروني با خود مشغول هستند و اين گفتگوها به گونه اي منطقي صورت مي گيرد.

اما هنگامي كه گفتگوهاي دروني به گونه اي غير عقلاني و غيرمنطقي باشند موجب بروز هيجانات نامناسب منفي به خود فرد مي شوند.

به عبارت ديگر در حالي كه فرد مي تواند به صورت سالم رفتار كند در اثر باورهاي غيرمنطقي خود رفتاري بد در پيش گرفته و حجمي از دشمني هاي غير ضروري ها را در رابطه با ديگران وارد مي كنند.

اگر بخواهيم به فردي كمك كنيم تا به روشني به تفكر پرداخته و سيستم ارزشي غيرمنطقي خود را كنار بگذارد بايد به او نشان دهيم كه

تفكر غيرعقلاني چيست
چگونه افراد به گفتگوي دروني غيرعقلاني مي پردازند
كجا و چگونه اين باورهاي غير عقلاني يادگيري شده و يا به فرد تلقين شده است
اين امكان وجود دارد كه به باورهاي عقلاني دست يابد
چگونه مي تواند باورهاي غير عقلاني خود را زير سوال برده و باورهاي عقلاني را جايگزين آنها كرد
چگونه مي تواند به فلسفه اي عقلاني در مورد زندگي دست يابند تا در نهايت بتوانند در اكثر موارد به گونه اي خود انگيخته به تفكر عقلاني و غير مخرب بپردازند.
فرايند شش مرحله اي فوق به يك فرد داراي اختلالات عاطفي به طور دقيق نشان مي دهد كه:
چگونه باورهاي غير عقلاني و منطقي به وجود آمده توسط او به كار گرفته مي شود
چگونه سبب بروز اختلالات عاطفي در او مي شود
روان درماني عقلاني عاطفي نام دارد و با استفاده از آن مي توان به كساني كه در رابطه زناشويي خود مشكلاتي را در نتيجه اختلالات عاطفي دارند كمك نمايد.

مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج
مقالات برتر مشاوره خانواده
اين روش شرايط بهتري را در زندگي براي آنهايي كه اين اختلالات را دارند فراهم مي كند تا بتوانند بهتر در كنار يكديگر زندگي كرده و ازدواج موفق و پايدار را رقم بزنند.

در طلاق عاطفي همسران احساس خشم و اضطراب نمي كند و لزوما يكديگر را درك نمي كنند و در زير سقف زندگي مي كنند .

در چنين خانواده، زوج ها بايد زير سقف زندگي كنند بدون اينكه با هم در تماس باشند.
به دليل نياز مالي، حضور فرزندان و ترس از قضاوت اجتماعي مانع تصميم جدي براي روشن شدن معيشت آنها مي شوند.

بنابراين تفاوت هاي ميان زوج ها به تدريج موجب نااميدي و طلاق عاطفي مي شوند.

مشاوره خانواده كمك كننده است.
طلاق عاطفي عموما در اولين سالهاي زندگي رخ نمي دهد.

در چند سال اول، با توجه به معيارهاي انتخاب همسر ، بين همسران اختلاف كمي وجود دارد.

يا حتي اگر چنين علاقه اي وجود نداشته باشد، اميد وجود دارد كه شرايط تغيير كند.

وي ادامه داد كه معمولا طلاق عاطفي در پنجم و ششمين سال زندگي آغاز مي شود.

هنگامي كه فرد اميد خود را به تغيير وضعيت خود و همچنين طلاق رسمي از دست مي دهد، به تدريج فاصله بين آنها افزايش مي يابد.

و طلاق عاطفي شكل مي گيرد.

براي مطالعه موارد بيشتر در اين زمينه به سايت “مشاورانه” مراجعه كنيد.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه-روان درماني عاطفي عقلاني، راهكار رفع اختلالات عاطفي زوجين


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۴ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۱۲:۰۲:۰۸ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

ازدواج و درمان خانواده چيست؟
زن و شوهر لبخند زدن در درمان هيچ ازدواج و خانواده كامل نيست.

در حقيقت، بسياري از مردم حتي ممكن است اعتراف كنند كه خانواده هايشان كاملا ناكارآمد هستند.

خانواده هاي سنتي تنها نوع خانواده هايي نيستند كه به نظر مي رسد مشكلي دارند.

از آنجا كه ازدواج و خانواده امروزه در همه اشكال و اندازه ها قرار دارد.

مشكلات زناشويي و خانوادگي مي تواند بر تمام خانواده هاي غير سنتي نيز تأثير بگذارد.

از جمله خانواده هاي همجوار، خانواده هاي گسترده، خانواده هاي تك نفره و خانواده هاي داراي پدر و مادر هم جنس.

انواع مختلف خانواده ممكن است تحت تاثير همه انواع مشكلات قرار بگيرند.

با اين حال، چند استدلال بسيار رايج وجود دارد كه در بسياري از خانواده ها بوجود مي آيند، و باعث استرس و مشكالت ناخوشايند مي شوند.

برخي از استدلال هاي رايج مشاوره ازدواج و درمان خانواده ممكن است موارد زير باشد.

خيانت
حسادت
اختلافات مالي
پرورش كودك
مسئوليت هاي خانوار
سوء مصرف مواد
بيماري هاي روحي
شورش نوجوان
مسيرهاي مختلف حرفه اي
غيره
مشاوره ازدواج و درمان خانواده

زوال و مشكلات خانوادگي
ابتلا به زوال و مشكلات خانوادگي در ابتداي كار معمولا كمتر است.

حل اين مسائل در اسرع وقت ممكن است به كاهش بيشتر عوارض منفي در جاده كمك كند.

براي مثال زوج هاي متاهل كه مسائل خود را حل نمي كنند، ممكن است طلاق بگيرند كه بر فرزندان و همچنين خودشان تأثير مي گذارد.

در واقع، بسياري از كارشناسان ارشد پدر و مادر بر اين باورند كه جدايي و طلاق در مورد فرزندان خانواده بيش از بزرگسالان است.

ازدواج و خانواده درماني براي افرادي كه نياز به كمك دارند مسائل مربوط به زندگي آنها را تحت تاثير قرار مي دهد.

همكاري با يك درمانگر مي تواند به خانواده كمك كند تا امكان طلاق را كاهش دهد و مي تواند به آنها كمك كند كه كمتر بحث كنند و بهتر ارتباط برقرار كنند.

مشاوره ازدواج و درمان خانواده منجر به يك زندگي منسجمتر در خانه و استرس كمتري در مورد هر كس مي شود.

متخصصان در اين زمينه ممكن است به مسائل مربوط به بين همه اعضاي مختلف خانواده كمك كنند.

ويژيگي ازدواج و مشاور خانواده
آنها ممكن است سعي كنند به عنوان مثال، و همچنين بين خواهر و برادر، والدين و فرزندان و پدر و مادر و فرزندان گام به گام، مسائل ميان زوج ها را كمك كنند.

با توجه به نوع خانواده كه با آنها همكاري مي كنند، آنها ممكن است براي بهبود روابط خانوادگي نيز تلاش كنند.

براي مثال، اگر يك نوجوان با پدربزرگ و مادربزرگ خود زندگي كند، ممكن است درمانگر بتواند به آنها در رابطه پدربزرگ و مادربزرگش كمك كند.

تبديل شدن به يك ازدواج و مشاور خانواده، نياز به چند ويژگي خاص دارد.

گذشته از يك علاقه واقعي در كمك به خانواده ها، ازدواج و درمانگران خانواده بايد شنوندگان و ارتباط برقرار كنند.

آنها بايد قادر به گوش دادن به نگراني هاي هر فرد با يك گوش بي طرف و بدون قضاوت باشند.

آنها همچنين بايد بتوانند به هر يك از اعضاي خانواده كمك كنند تا با يكديگر صلح آميز و موثر ارتباط برقرار كنند.

اگر به دنبال تبديل شدن به يك ازدواج و “مشاوره خانواده” هستيد، بايد با شنيدن زوج ها و خانواده ها “راحت لباس هاي كثيف خود را”، به راحتي صحبت كنيد.

هنگامي كه در درمان، اكثر افراد در نهايت شروع به احساس راحتي مي كنند، و در مورد مشكلات شخصي و صميمي خود را باز مي كنند.

اگر شنيدن درباره مسائل مانند مشكلات جنسي زن و شوهر باعث ناراحتي شما نشود،

 

چرا ما نياز به ازدواج و خانواده داريم؟
“براي نگه داشتن و نگه داشتن از اين روز به جلو، براي بهتر، براي بدتر، براي ثروتمندتر، براي فقيرتر، در بيماري يا سلامتي، عشق ورزيدن و گرامي داشتن” تا زماني كه مرگ ما را بخشي “.

در يك زمان، اين كلمات در واقع به معناي چيزي در هر ازدواج بود.

متأسفانه امروز، تحقيقات نشان داده است كه تقريبا نيمي از تمام ازدواج ها در طلاق پايان مي يابند، كه مي تواند براي همه افراد بسيار خطرناك باشد.

با اين وجود، حتي اگر زوج ها طلاق نگيرند.

پيامدهاي يك زندگي منسجم نيز مي تواند نتايج بسيار ناخوشايندي دراز مدت داشته باشد.

متخصصان ازدواج و خانواده در خدمت كمك به زوج هاي متاهل و خانواده هستند و به طور مؤثرتر ارتباط برقرار مي كنند و اختلافات خود را از بين مي برند.

براي بسياري از خانواده ها، ازدواج و درمان خانواده اغلب زمان خوبي صرف مي شود، كاهش زمان صرف مبارزه و همچنين خطر طلاق.

چرا ما نياز به ازدواج و خانواده داريم؟

چه كارهايي ازدواج و خانواده انجام مي شود؟
اگرچه اغلب خانواده ها مشكلاتي دارند و بسياري از آنها استدلال هاي مكرر دارند، ممكن است دشوار باشد كه دلايل اساسي اين استدلال را مشخص كنند.

با اين حال، اين اغلب يكي از اولين وظايف يك ازدواج و درمانگر خانواده است.

براي انجام اين كار، ازدواج و درمانگر خانواده براي اولين بار نياز به ملاقات و صحبت با همه اعضاي خانواده درگير در درمان است.

اغلب اوقات، درمانگر با همسر يا خانواده ملاقات خواهد كرد.

با توجه به ماهيت مشكل و وضعيت خانوادگي، آنها ممكن است فقط با يك زن و شوهر ازدواج كنند.

و يا با خانواده به طور كلي. اين مي تواند به آنها كمك كند تا ببينند كه چگونه هر يك از اعضاي خانواده به ديگران واكنش نشان مي دهند.

در برخي موارد، درمانگر ممكن است تصميم بگيرد كه به طور جداگانه با اعضاي خانواده ملاقات كند.

در طول جلسات درمان، صحبت كردن معمولا شغل اعضاي خانواده است به جاي درمانگر.

مشاوره ازدواج و درمان خانواده روانشناسي
ازدواج و درمانگر خانواده اغلب بيشتر از صحبت كردن در اين جلسات گوش فرا مي دهد.

درمانگر نيز اعضاي خانواده را به دقت براي زبان غير زبان كلامي و يا سرنخهايي كه ممكن است در معرض مشكلات خاص قرار بگيرد، تماشا كنند.

به عنوان مثال، يك ازدواج و درمانگر خانوادگي كه شاهد يك نوجوان نورد چشم او مي تواند نتيجه بگيرد كه اقدامات مانند اين ممكن است باعث شود پدر و مادر او بي احترامي شود.

پس از كشف برخي از علل احتمالي اساسي مشكلات عمده در يك خانواده، مشاوره ازدواج و درمان خانواده ميتواند از طريق مسائل مربوط به خانواده به عنوان يك كل كار كمك كند.

درمانگر اغلب به عنوان مثال راهنمايي براي اعضاي خانواده نااميد كننده ارائه مي دهد و يا ممكن است به آنها در مورد چگونگي برقراري ارتباط مؤثرتر آموزش دهد.

اگر ميخواهيد يك متاهل و متخصص روانشناسي خانوادگي شويد.

به خاطر داشته باشيد كه درمان سحر و جادو نيست كه تمام بحثها را در يك خانوار به پايان برساند. استدلال بخشي از بودن در يك خانواده است؛

فقط با قلمرو مي آيد به جاي تدريس خانواده ها در مورد چگونگي متوقف كردن استدلال، به عنوان يك ازدواج و درمانگر خانوادگي، به آنها كمك مي كنيد تا بتوانيد به طور موثر ارتباط برقرار كنيد،

از طريق اختلافات خود كار كنيد و به يك واحد خانواده قوي تبديل شويد – حتي اگر اين يك استدلال گاه به گاه باشد.

كجا يك مشاور خانواده كار مي كند؟
ازدواج و درمانگران خانواده ممكن است در تعدادي از تنظيمات مختلف كار كنند. اين ممكن است شامل دفاتر خدمات اجتماعي، يا جامعه و امكانات بهداشت روان باشد.

با اين حال، بسياري از متخصصان ازدواج و خانواده، تصميم مي گيرند شيوه هاي خصوصي خود را باز كنند.

در انجام مشاوره ازدواج و درمان خانواده ، زوج هاي متاهل و خانواده ها مي توانند خدمات خود را پيدا كنند و در مراكز درمانگر ملاقات كنند.

چند متاهل و خانواده متخصصان ممكن است حتي تماسهاي خانه را انجام دهند كه شامل بازديد از يك خانوار براي مشاهده وضعيت زندگي مي شود.

كجا يك مشاور خانواده كار مي كند؟


الزامات آموزش و پرورش براي تبديل شدن به مشاور ازدواج و درمان خانواده چيست؟
حرفه مشاوره ازدواج و درمان خانواده به طور كلي شامل معالجه خوبي از تحصيلات است، شبيه به ساير سلامت روان و شغل درماني. افرادي كه علاقه مند به دنبال كردن شغل هاي مشاوره و ازدواج هستند،

معمولا با كسب مدرك كارشناسي در زمينه هايي مانند زير شروع مي شود.

روانشناسي
كار اجتماعي
مشاوره خانواده
در حالي كه اين ميزان را كسب مي كنيد، دانش آموزان بايد دوره هاي آموزش در مورد ازدواج و موقعيت هاي خانوادگي را تمرين كنند.

اكثر مناطق همچنين به كساني كه دنباله ازدواج و خانواده درمانگر حرفه اي براي كسب مدرك كارشناسي ارشد نيز نياز دارند ، به ويژه اگر آنها مايل به ازدواج مجدد و مشاوران خانواده هستند.

علاوه بر شرايط خاص تحصيلي، شما نيز ملزم به تكميل چند ساعت كار ميداني هستيد. تعداد دقيق ساعت مورد نياز از دولت به حالت متفاوت است.

مشاور خانواده درخواست متقاضيان را براي تكميل ۱۵۰۰ ساعت كار تحت نظارت.

به عنوان مثال، در حالي كه كاليفرنيا نياز به ۳۰۰۰ ساعت تجربه كار تحت نظارت. با توجه به اين الزامات، مجوز هيئت دولت شما بررسي مي شود.

درباره MFT Degrees Online بيشتر بخوانيد .

چه ميانگين حقوق سالانه براي يك متخصص درمان ازدواج و خانواده چيست؟
طبق گزارش اداره آمار كار ايالات متحده، پزشكان ازدواج و خانوادگي دستمزد سالانه به ميزان ۵۱،۷۳۰ دلار در ماه مي ۲۰۱۴ به دست آورده اند.

۱۰ درصد از اين حرفه حقوق سالانه را به مبلغ ۷۸،۹۲۰ دلار به دست آورده است. كساني كه در دولت دولتي يا دولت محلي مشغول به كار هستند.

متخصصان ازدواج و خانواده هستند كه معمولا بيشترين آنها را انجام مي دهند.

و نيوجرسي و كاليفرنيا نمونه هايي از دو ايالت هستند كه ازدواج و درمانگران خانواده را بيشتر از ميانگين ملي مي پردازند.

منبع: مشاوره خانواده-مشاوره ازدواج و درمان خانواده


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: مشاوره، ازدواج، درمان خانواده،
موضوع:
[ ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۱۱:۰۱ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

به گفته كارشناسان، رابطه جنسي يكي از علل سلامت جسمي و روحي زوجين است، زماني كه روابط بلند مدت ايجاد نشود، عواقب جدي رخ خواهد داد.

عواقب جدي جدايي از رابطه جنسي در ازدواج
داشتن رابطه جنسي و ازدواج مزاياي بسياري دارد، مزايايي كه بر سلامت جسمي و رواني زوج ها تاثير مي گذارد.

مثل يك ورزشكار كه بعد از ترك ورزش مشكلاتي برايش ايجاد مي شود و بدن او توانايي هاي سابق ندارد.

زن و شوهر متاهل كه رابطه زناشويي داشته اند، مشكلات زيادي را براي مدت طولاني از خود دور مي كنند.

وقفه جنسي به شما آسيب مي بيند.

طبق گزارش پزشكان معتقدند كه متوقف شدن روابط زناشويي صدمه جدي به بدن خواهد زد كه ما در اين بخش به آن ها اشاره خواهيم كرد.

اگر هفت روز بدون رابطه جنسي سر كنيم چه بايد كرد؟
اگر هفت روز بدون رابطه جنسي سر كنيم چه بايد كرد؟

افزايش استرس با كاهش رابطه جنسي
داشتن يك رابطه دوستانه با يك شريك، يكي از بهترين راه ها براي از بين بردن استرس است.

در حالت اضطراب در زندگي مدرن، داشتن رابطه زناشويي به طور منظم توصيه مي شود.

رابطه جنسي باعث افزايش قدرت بدن در برابر استرس مي شود و مشاوره جنسي در اين زمينه راه گشاست.

ايجاد تعادل در عملكرد مغز و تقويت توان فيزيكي بدن، و با انجام اين كار ضعيف تر خواهد شد اگر رابطه اين شخص متوقف شود.

اثرات منفي ترك ازدواج و رابطه جنسي بر اعصاب
كاهش اعتماد به نفس با كاهش رابطه جنسي

مطالعات گسترده و دقيق نشان مي دهد كه رابطه جنسي باعث افزايش اعتماد به نفس مي شود و شخص را در مورد خودش احساس مي كند.

در طول زمان انزال، تستوسترون، استروژن و پرولاكتين به سرعت آزاد مي شود.

كه همه ي آنها احساس تفكر مثبت را ايجاد مي كنند.

عوارض جانبي رابطه زناشويي نيست.

عوارض جدي روابط زناشويي براي بدن را درك كنيد.

رابطه بين افسردگي و مشكلات قلبي و رابطه جنسي
يكي از علائم اصلي ازدواج جنسي براي مردان و زنان ضعف در قلب است.

از آنجايي كه رابطه جنس فعاليت بدني مفيدي است، بنابراين قلب به نوعي ورزش مي كند.

جالب است بدانيد كه مردان كه بيش از دو جنسي سالم داشته اند، خطر ابتلا به حملات قلبي و حملات قلبي را به طور قابل توجهي كاهش داده اند.

عوارض رابطه جنسي با فاصله زياد خيلي در كيفيت زندگي فرد تاثير گذارند.

رابطه جنسي در سلامت قلب موثر است

مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج
انزال زودرس و نعوظ پس از كاهش رابطه جنسي
در توصيف اين گزينه، بايد گفت كه مطالعات نشان داده اند كه افرادي كه بيش از يك بار در هفته از رابطه جنسي برخوردار هستند، سابقه طولاني نعوظ و انزال ديرتر دارند.

اگر مقاربت فوري تكرار شود، اختلال نعوظ نيز تشديد مي شود.

ضعف بدن در برابر سرماخوردگي و آنفولانزا پس از قطع رابطه جنسي
با متوقف كردن رابطه زناشويي، بدن ضعيف تر از ميكروب ها خواهد بود و اين بيماري را سريع تر مي كند.

به ويژه ويروس سرماخوردگي و گلو

محققان در دانشگاه پنسيلوانيا متوجه شدند كه افرادي كه دو بار در هفته رابطه زناشويي دارند، بدن قويتري نسبت به ويروس ها دارند.

ارتباط جنسي عواقب خطرناك عدم رابطه زناشويي منظم را از بين مي برد.

جديدترين مقالات مشاوره جنسي و زناشويي
افزايش خطر عفونت ادراري با كاهش دادن رابطه جنسي
پس از نزديكي عفونت مجاري ادراري مي توانند از طريق ورود به كانال دفع ادرار از بدن خارج شوند.

اما با متوقف كردن اين، احتمال عفونت بسيار زيادتر مي شود.

اثرات جدي عدم داشتن رابطه جنسي براي زنان
علاوه بر كاهش عشق و محبت بين زوج ها، كاهش ميل جنسي به سلامت جسمي منفي منجر مي شود.

مهمترين آنها زنان واجد شرايط هستند كه شامل خشكي شديد و كاهش ديواره واژن مي شود.

به گفته كارشناسان بهداشت، متوقف كردن رابطه جنسي براي زنان مي تواند نشانه هاي مشابهي از يائسگي زودرس را ايجاد كند و سلامت را به مخاطره مي اندازد.

اما علاوه بر تمام اين عوارض، به نظر مي رسد عجيب است كه بدترين عوارض ناشي از عدم رابطه جنسي است مشكلات عفوني مهبلي براي خانم ها است.

آتروفي واژن يك التهاب واژينال است كه در زنان به علت نازك شدن و انقباض بافتهاي ديواره واژن رخ مي دهد.

همچنين كاهش روانكاري و لاغري واژن به علت كاهش سطح استروژن رخ مي دهد.
علائم آتروفي واژن به شرح زير است:

شايع ترين علت آتروفي واژينال، از دست دادن استروژن است كه به طور طبيعي در طي يائسگي اتفاق مي افتد.

و به طور فزاينده اي در زنان بعد از يائسگي اتفاق مي افتد.

اما مي تواند در شرايط ديگر مانند زنان با كاهش سطح هورمون استروژن و عدم داشتن رابطه جنسي رخ دهد.

عوارض اين حالت مزاحم در مهبل شامل موارد زير است:
نازكي
خشكي
التهاب
درد
تحريك و خارش در طول ادرار كردن
نياز مكرر به استفاده از يك دستشويي
نشت ادرار در حين سرفه
عطسه كردن يا سوزش
داشتن يك زندگي سالم و جنسي خوب و ايجاد يك رابطه اصولي و منظم با اين رابطه نه تنها براي همسر، بلكه براي خود زنان مفيد است.

زيرا متوقف كردن اين رابطه مهم مي تواند منجر به از دست دادن كيفيت زندگي شود.

افزايش جريان خون
رابطه جنسي جريان خون را به مغز و ساير قسمت هاي بدن افزايش مي دهد.

بنابراين اكسيژن و مواد مغذي به اندام هاي بدن تحويل داده مي شود و مواد زائد نيز سريع تر از بدن منتشر مي شوند.

افزايش اميد به زندگي
ميزان مرگ و مير در افرادي كه ارگاسم را دو بار در هفته دريافت مي كنند، نصف مردان است كه تنها يك بار در ماه احساس ارگاسم دارند.

جنسيت باعث افزايش سطح استروژن در زنان مي شود.

اين باعث مي شود كه هورمون انعطاف پذيرتر و شفا بخش تر شود و زنان را در مقابل بيماري هاي قلبي محافظت كند.

رابطه جنسيت در كاهش استرس و اضطراب موثر است
رابطه جنسي نيز كيفيت خواب را بهبود مي بخشد.
اگر شما كسي را داريد كه براي شما مهم است و دوستش داريد و او را دوست داريد.
او نيز احساسي و فيزيكي خواهد بود.
چند بار رابطه بيشتر خطر مرگ زودرس يا بيماري هاي مختلف را كاهش مي دهد .
بخشي از آن به علت اثرات مثبت لمس و تماس بدني است.

هم خوابي و خنديدن باعث مي شود كه تركيب شيميايي بدن شما تغيير كند.

رابطه جنسي سالم با افزايش اعتماد به نفس زنان و مردان رابطه دارد.
اين نكته مي تواند تأثير قابل توجهي بر سلامت روان افراد به ويژه مردان داشته باشد.

براي خواندن نكات بيشتر مي توانيد به سايت مشاورانه مراجعه كنيد.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه-اگر هفت روز بدون رابطه جنسي سر كنيم چه بايد كرد؟


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: رابطه جنسي، ازدواج، افسردگي،
موضوع:
[ ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۳۸:۴۱ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

مشاوره نقش پر اهميتي در زندگي انسان دارا مي باشد.

در حقيقت اگر خانواده ها از مشاوره هاي مطلوب بهره مند شوند.

شاهد رشد كردن اشخاص در زمينه هاي فردي و اجتماعي خواهيم بود.

البته برعكس اين موضوع هم وجود دارد .مشاوره رايگان

كه در صورت بهره مند نشدن از مشاوره مطلوب رشد كردن در اشخاص صورت نخواهد گرفت.

مشاوره رايگان

نياز به مشاور در دنياي امروز
در حقيقت در دنياي امروز بيشتر از هر وقتي احتياج به مشاوره داريم .
وهمچنين استفاده كردن از تخصص آنها براي مسائل و مشكلات پيدا خواهيم كرد.
در اين رابطه خانواده ها بايد به مشاوره به عنوان يك :

احتياط در امور زندگي و يك راه حل به اثبات رسيده و داراي فايده در مسئله هاي زندگي نگاه كنند.
مشاوره يك امر مناسب و همينطور پسنديده مي باشد.مشاوره رايگان

و مي توان اين را بيان كرد كه به عنوان بهترين شيوه ممكن در رابطه با تقويت شدن بنيان خانواده است.

و در دنياي امروزي استفاده كردن از راهنمايي ها و مشاوره هاي سودمند ميباشد.

رجوع كننده ميتواند در زمينه هاي صدمه شناسي و بهره بردن علمي توسط مشاورين استفاده كنند.

همينطور فرزندان هم مي توانند به مركز هاي مشاوره رجوع كنند .

در روابط خود و ديگر اعضاي خانواده به خصوص پدرو مادر تنظيم كنند.

اگر در خانواده اي ارتباط از حالت معمولي خارج شود و به صورت افراط يا تفريط در آيد .

شاهد آشكار شدن ناهنجاري هاي داراي ضرر خواهيم شد.مشاوره رايگان

مطالب و مقالات سايت ” مشاوره خانواده” توسط تيم تخصصي مشاوران و روانشناسان تهيه و پشتيباني شده است.

مشاوره رايگان1
مشاوره در بحرانهاي اقتصادي و فرهنگي
در عصر امروز احتياج به مشاوره بيشتر از هر وقت ديگري احساس خواهد شد.مشاوره رايگان

اين احساس احتياج با بيشتر شدن بحران هاي فرهنگي و همينطور اقتصادي افزايش پيدا خواهد كرد.

در اين رابطه لازم مي باشد كه خانواده ها احتياج به مشاوره را به عنوان يك نياز پر اهميت تلقي كنند.

و نسبت به آن بي تفاوت نباشد.

در حقيقت خانواده نقش بسيار پر اهميت در جلوگيري از طلاق و همينطور بحرانهاي اجتماعي دارند.

اين نقش آفريني از راه تربيت كردن درست صورت خواهد گرفت.

اختلالات رواني، نبود آموزش دادن براي خانوادهها،خشونت و ارتباط خارج از زندگي زناشويي .
كه همگي موارد بالا اهميت مخصوصي در رابطه ميان زوج و خانواده موجود مي باشد.

منبع: مشاوره خانواده-مشاوره رايگان


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
[ ۱۱ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۳:۱۹:۰۹ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

براي اينكه نوجواني موفق باشيد بايد با بهترين مشاور مشورت كنيد.

 

هر كس مي خواهد در زندگي خود موفق باشد مگه نه؟

 

حتي اگر شما هنوز هم نوجوان هستيد هنوز هم مي توانيد موفق شويد.

 

و زمينه موفقيت هاي آينده تان را فراهم آوريد.

 

اين سخت نيست دريغ نكنيد، شما مي توانيد “نوجوان موفق” باشيد.

 

يا اگر شما يك نوجوان داشته باشيد، به او كمك كنيد تا موفق شود.

 

ويژگي بهترين مشاور

در مقاله زير، ما ده ويژگي را معرفي مي كنيم كه مي تواند شما را به يك فرد موفق تبديل كند.

 

اين كه آيا شما يك نوجوان هستيد يا پدر و مادر شما يك نوجوان هستند.

 

هر كدام از اينها يكي از ويژگي نوجوان موفق را به شما معرفي مي كنند.

 

در مدرسه بهترين باشيد.

 

مهم نيست كه چه مقدار مدرسه براي بعضي ها مي تواند خسته كننده باشد.

 

مهم اين است كه آموزش به شما كمك مي كند.

 

كه به يك عضو فعال و تحصيل كرده در جامعه تبديل شويد.

 

سعي كنيد بهترين دانش آموز مدرسه خود باشيد و بهترين را بدست آوريد.

 

بهترين مشاور تحصيلي

تمركز بر روي كلاس و توجه به معلمان خود داشته باشيد.

 

كار خود را با حس مسئوليت كامل انجام دهيد.

 

خواندن و دريافت بالاترين نمره مهم است.

 

انجام اين كار باعث مي شود شما بهترين ها در دانشگاه ها و بهترين ها در اين زمينه داشته باشيد.

 

و اين راهكار براي راه اندازي شما براي آينده و موفقيت در جامعه است.

 

مدرسه باعث مي شود شما فرد كامل براي ورود به جامعه  باشيد و شما را به سمت موفقيت مي برد.

 

كمك هاي داوطلبانه مي توانند وضعيت جامعه را بهبود بخشند و باعث خوشحالي شما شوند.

 

مطالعات نشان داده است كه افرادي كه براي كار اجتماعي.

 

يا كمك هاي اجتماعي داوطلب مي شوند، كمتر به افسردگي مبتلا خواهند شد.

 

سعي كنيد دامنه كمك داوطلب خود را پيدا كنيد.

 

بهترين بودن در زندگي

اگر يك انسان اجتماعي هستيد، داوطلب شويد تا در باغ وحش يا پناهگاه حيوانات كار كنيد.

 

اگر مي خواهيد به مردم كمك كنيد، در يك خيريه براي غذاي فقير كار كنيد.

 

اگر شما عاشق محيط هستيد، در كاشت درختان يا پاكسازي پارك هاي جنگلي كار كنيد.

 

هنگامي كه شما به ديگران كمك مي كنيد بهتر از خودتان احساس خواهيد كرد.

 

به اين معني كه شما تغييرات زيادي در دنياي خود به وجود مي آوريد.

 

از سوي ديگر، تاريخ كمك هاي داوطلبانه مي تواند.

 

تاثير مثبت بر چشم انداز آينده شغلي شما داشته باشد.

 

 

مشخص كردن اهداف 

اهداف خود را مشخص كنيد و سعي كنيد به آنها برسيد.

 

به طور جدي در مورد كسب و كارهاي مورد علاقه خود فكر كنيد .

 

و بهترين كار را مطابق با نقاط قوت و توانايي خود انتخاب كنيد.

 

از سوي ديگر، شما مي توانيد رفاه خود را به اندازه كافي تضمين كنيد.

 

به غير از اهداف شغلي شما، مي توانيد بر اهداف ديگر تمركز كنيد.

 

فكر كنيد كه يك بورس تحصيلي بگيريد سعي كنيد نمرات عالي در مدرسه دريافت كنيد.

 

در مورد پيوستن به يك تيم ورزشي و بسياري از اهداف مثبت ديگر فكر كنيد.

 

به قول خودت با اهداف خود، قول مي دهم كه از توانايي هاي شما شگفت زده خواهد شد .

 

از درگيري ها اجتناب كنيد و همچنين با همسالان خود كه داراي ناهنجاري هاي اجتماعي.

 

يا بزهكاري هستند، نشست و برخاست كنيد.

 

مراقب باشيد از سيگار كشيدن يا الكل و مواد مخدر دوري كنيد.

 

زيرا اين چيزها مي تواند تمام برنامه هاي آينده شما را خراب كند.

 

تست جنسي ، مركز مشاوره ايران ، مركز روانشناسي ايران، مشاوره شغلي آنلاين، مركز مشاوره خانواده ، نوروفيدبك چيست ، تست تفاهم زن و شوهر

منبع :بهترين مشاور- مركز مشاوره


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۴:۳۷:۰۰ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

براي مادر شوهر خود فيلم بازي نكنيد و براي او يك كار خوب انجام دهيد.

 

مادر شوهر را دوست بداريد.

 

ما به شما قول مي دهيم نتيجه خوبي براي پايان زندگي شما داشته باشد.

 

بدبختي ها را فراموش كنيد و هرگز با همسرتان درباره جنبه هاي منفي تماس با خانواده اش صحبت نكنيد.

 

اگر مشكل داريد، آرامش را همراه با چيزهاي مثبت بيان كنيد.

 

اگر به دنبال صلح هستيد، منتظر پاسخ مثبت خود به خانواده همسرتان و به ويژه مادر شوهر خود باشيد.

 

رابطه با مادرشوهر

نكات و ترفندها براي ارتباط با مادرشوهر

همانطور كه فرزندتان را به طور عاشقانه دوست داريد، همسر و مادر شوهر شما حق دارند در زندگي عاشق يكديگر باشند.

 

پس عادل باشيد و به اين عشق احترام بگذاريد.

 

تمام سخنان همسر خود را در نظر نگيريد.

 

همچنين لازم است كه برخي از كلمات او را حفظ كنيد تا خوشحال شود.

 

فراموش نكنيد كه فرزندان شما همراه با عمو و عمه نيز به روابط خود نياز دارند.

 

بنابراين اطمينان حاصل كنيد كه دو خانواده متعادل بوده و اجازه دهيد فرزندان شما يك هويت گسترده تر داشته باشند.

 

اطمينان داشته باشيد كه مادر شوهر نمي خواهد پسرش را پس بگيرد.

 

البته اين نبايد يك نقل قول مستقيم باشد.

 

اين با رفتار و سخنان غير مستقيم ثابت مي شود.

 

مادر شوهر خود را رام كنيد! نكات آموزشي مشاور خانواده

 

چگونه مي توانيم قلب مادر شوهرمان را بدست آورده و رابطه را با مادر شوهر خود تقويت كنيم؟

رابطه شما با مادر شوهرتان چگونه است؟

 

البته، هرگز نبايد به مادر شوهر به ديد دشمن نگاه كرد، اما ما به نزد يك روانشناس، براي يافتن توجيه منطقي و عقلاني و راهنماي روان شناختي درباره اينكه عروس ها چگونه قلب مادر شوهر را تسخير كنند رفته ايم.

 

در اين مورد مي توانيد از مشاوره هاي تلفني نيز استفاده كنيد.

 

افكار ناكارآمد را از بين ببريد

با در نظر گرفتن سه عنصر صميميت، عشق و تعهد، رابطه خوبي با مادر شوهر خود داشته باشيد.

 

افكار بد شما را به سمت موارد بد سوق مي دهد و تصميم گيري را دشوار مي كند.

 

رابطه مبتني بر احترام

برنامه ريزي خود را بر اساس احترام متقابل انجام دهيد.

 

منتظر نمانيد تا او در مقابل شما تعظيم كند.

 

بزرگتر و كوچك تر بودن مهم ترين و فراموش نشدني ترين اصل در اين زمينه است.

 

كسي به ديگران احترام مي گذارد، يك شخص محترم است، و كسي كه براي احترام تلاش مي كند بايد به ديگران احترام بگذارد و منتظر احترام ديگران نيز خواهد بود.

 

جديدترين و كاملترين روانشناسي عكس پروفايل تلگرام اينستاگرام

جديدترين و كاملترين روانشناسي عكس پروفايل تلگرام اينستاگرام

2 ديدگاه /بهمن ۳۰, ۱۳۹۷

ادامه مطلب ...

رابطه صادقانه

اگر خانواده شوهرتان و مخصوصا مادرش مطمئن باشند كه پسرش با يك خانواده محترم و با شخصيت ازدواج كرده است، محبت و مهرباني در آنها تقويت خواهد شد.

 

اما اگر از تكنيك بيان احساسات خارج شويد، صميميت بين شما از بين مي رود.

 

تعهد و مسئوليت

تصور كنيد كه زماني كه مي خواهيد محبت كنيد، زماني است كه مادر شوهر شما بيمار است.

 

براي خانواده شوهرتان و مخصوصا مادرتان هم همينطور است.

 

با اين حال، براي تضمين تعهد خود خانواده تان را پس از ازدواج فراموش نكنيد.

 

مادر  شوهر شما، عزيزترين فرد در زندگي همسر شما بوده و قلبا هم را دوست دارند همان طور كه شما هم مادرتان را دوست داريد.

 

ابراز تمايل و عشق به طور مستقيم

بيان عاطفي خانواده ها مهم است.

بنابراين اگر با عشق صحبت مي كنيد، همه را به همسرتان بگوييد و بگذاريد او اين را بداند.

 

اكثر زنان دوست دارند رابطه خوبي با مادر شوهرشان داشته باشند.

 

خواندن موارد زير خالي از لطف نيست.

 

بهتر است كه درباره اختلافات خانوادگي صحبت نكنيد.

بيشتر احتمال دارد كه او با رفتار و ويژگي هاي خانواده اش موافق باشد.

 

بنابراين او را در مواردي كه بين شما و خانواده اش مشكل بوجود آمد، قضاوت نكنيد.

 

با پيشنهادات خانوادگي خود در حضور مادر شوهر خود موافقت كنيد، اما اعلام كنيد كه بعدا تصميم خواهيد گرفت.

سپس او را در زندگي واقعي بگوييد و تصميم نهايي را بگوئيد و اجازه دهيد او تصميم خود را به خانواده اش بگويد.

 

در بحث هاي خانوادگي شركت نكنيد و از توضيح جداگانه خودداري كنيد.

اجازه ندهيد كه همسرتان از حضور شما در خانواده اش شكايت كند.

شما گاهي مي توانيد از خانواده خود ديدن كنيد و اگر به هر دليلي نمي توانيد اين كار را انجام دهيد، اكنون به ديدن آنها برويد.

هنگامي كه با او هستيد، احترام به ديگران در حضور همه مهم است.

هنگامي كه شما احساس مي كنيد چيزي براي گفتن نداريد، بهترين چيز در اين مورد سكوت است.

هميشه به وضعيت شوهرتان، خصوصا در حضور مادر شوهر، رسيدگي كنيد.

احترام به پسر ش را در حضور او انجام داده كه با اولين بي احترامي به شوهر، در حضور مادرش، شما اين را نشان مي دهيد كه شما در تعارض بوده و اجازه دخالت در زندگي خصوصي خود را مي دهيد.

از شوهرتان در حضور مادر شوهر خود سوء استفاده نكنيد.

هميشه مراقب باشيد كه هزينه هاي زندگي، لباس و آرايش خود را مخفي نگه داريد.

ديگران نيازي به دانستن هزينه هاي كوچك زندگي شما ندارند.

 

با انجام اين كار، شما در حال حمايت از اختلافات خانوادگي هستيد.

فقط كار هاي بد او را نبينيد و از كارهاي خوب او قدرداني كنيد.

هر بار كه او را مي بينيد، بگذاريد همسر شما به او بگويد تا بداند كه مادرش را دوست دارد.

اگر براي اولين بار رابطه خود را با او در ميان گذاشته ايد، سعي نكنيد اين كار را دوباره انجام دهيد زيرا او در تمام موارد حاذق و ماهر نيست.

با او سرد صحبت نكنيد و سعي كنيد دوستانه تر باشيد.

علاوه بر محترم شمردن او، او را بيش از ديگر زمان ها محترم داشته و جلوي او پاهاي خود را دراز نكنيد.

از هدايايي كه از او دريافت مي كنيد سپاسگزاري كنيد.

بدانيم كه او دوست دارد شما را در لباسي كه او براي شما خريداري كرده است ببيند.

 

بچه هاي خود را رها نكنيد و در مورد محبت به او صحبت كنيد.

از همسر و مادر شوهر خود سپاسگزار بوده و به ان ها احترام بگذاريد.

هرگز شوهرتان را از رفتن به خانه مادرش منع نكنيد.

در جلسه اول ظروف را نشوييد.

اين كار بعدا وظيفه شما خواهد بود.

 

همه چيزهايي كه امروز انجام مي دهيد، وظيفه شما براي چند ماه در نظر گرفته مي شود.

بنابراين مراقب كار خود باشيد.

 

شوهر شما هم سن شما نيست پس احترام او را حفظ كنيد و محدوديتي در مورد شوخي با او داشته باشيد.

بگوييد عزيزم، هميشه بايد در دسترس باشيد.

هميشه مي دانيد كه هيچ وقفه اي در هنر وجود ندارد. هنر حفظ رابطه است.

هنگامي كه شما بي احترامي ديديد، مقدار ديد و بازديد شما به مدت كوتاهي كاهش يابد بدون اينكه رابطه را قطع كنيد.

دفاع از حق خود را در هر كجا كه شما نياز داريد انجام دهيد.

از آنجا كه شما عضو خانواده شان هستيد هرگز كسي را محكوم نكنيد.

در بعضي مواقع سكوت و گذران وقت بهترين پاسخ است و باعث مي شود كه شما روشن تر نگاه كنيد.

اگر قرباني ضعف هاي خود شده ايد و به خود آسيب زده ايد، حتما از مشاور خانواده كمك بگيريد.

انتظارات غير منطقي از او اين است كه از او لباس هاي گرانبهاي بخواهيد.

مطمئنا در اين حالت او شما را دوست ندارد.

 

از آنجا كه سن شما متفاوت است، به ويژه از آنجا كه شما پول زيادي براي خريد آن خواسته ايد.

 

پيوستن همسرتان به خانواده خود را به عنوان جزئي جدا نشدني در نظر بگيريد.

سعي نكنيد او را از خانواده اش جدا كنيد.

 

با انجام اين كار، او به اين مورد حساس تر مي شود و بيشتر او را به خانواده اش سوق مي دهد.

منبع :مادر شوهر خود را رام كنيد! نكات آموزشي مشاور خانواده- مشاورانه


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: ،
موضوع:
[ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۴:۳۱:۳۹ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]

بسياري از جوانان هرگز به علت تابوهاي اجتماعي، خانوادگي و شخصي، در طول آشنايي يا قبل از ازدواج يه مشاوره جنسي به عنوان مسئله اي مهم نگاه نمي كنند.

معمولا انتخاب همسر براي اصلاح اطلاعات عمومي مطرح شده در ميان مردم بدون توجه به ميل و نياز جنسي است.

در حالي كه ضرورت و اهميت اندازه گيري و ارزيابي اين عامل بسيار مهم تر از ساير مطالعات است.

در مشاوره ازدواج توجه به شريك جنسي، شوهر و همسر، به منظور كسب اطلاعات از فيزيولوژي بدن، تشخيص گرمي و سردي جنسي، شناخت روياهاي جنسي فرد از بلوغ ضروري است.

براي ارزيابي و تجزيه و تحليل تخيلات و علائق جنسي، درك و شناخت مفاهيم ازدواج زوج ها مهم است.

اجزاي مهم كه مي توانند در جلسات مشاوره قبل از ازدواج دريافت شود عبارتند از:

شناسايي و ارزيابي مواردي كه مي تواند پيش بيني خوبي از آينده زندگي جنس زن و شوهر ارائه دهد.

چيز مهمي كه هميشه فراموش مي شود.

اگر مي خواهيد به طلاق عاطفي برسيد، طلاق جنسي بگيريد!
اگر مي خواهيد به طلاق عاطفي برسيد، طلاق جنسي بگيريد!

طلاق جنسي، طلاق عاطفي
مشكلات جنسي را مي توان يكي از مهمترين و بحث بر انگيز ترين مشكلات در حوزه خانواده و ازدواج دانست.

در واقع بسياري از افراد اين روزها با مشكلات جنسي در حوزه زندگي مشترك خود دست و پنجه نرم مي كنند.

چه بسا مشكلات تا حدي حاد است كه زندگي افراد را به شدت تحت تاثير قرار مي دهد.

اما به دليل خجالت و يا عدم مطرح شدن توسط زن و شوهر و نيز در ميان گذاشتن آن با پزشك و يا روانشناس مشكلات روز به روز بيشتر و وخيم تر خواهند شد.

مطابق با آمارها بسياري از طلاق هاي صورت گرفته در خانواده ها به نوعي با مسائل و مشكلات جنسي افراد در ارتباط است.

شايد بتوان گفت اكثريت مطلق طلاق ها و جدايي ها و نارضايتي هايي كه در زندگي مشترك وجود دارد مرتبط با مسائل جنسي است.

در واقع در برخي شرايط مسائل و مشكلات جنسي افراد در حوزه زندگي مشترك به حدي است كه افراد رابطه جنسي در كنار يكديگر ندارند.

در اصطلاح به اين امر طلاق جنسي گفته مي شود كه در طلاق جنسي افراد از نظر جنسي در زندگي مشترك رابطه با يكديگر ندارند و رابطه جنسي خود را قطع نموده اند.

چه بسا در اين حالت بي بند و باري ها و فسادهاي اخلاقي در جامعه به شدت افزايش پيدا كند.

چرا كه مسلما وقتي فرد با همسر خود در ارتباط نباشد نياز دارد با فرد ديگري در ارتباط باشد كه به مسائل و مشكلات اجتماعي موجود در جامعه دامن مي زند.

لذا طلاق جنسي مي تواند سرآغاز طلاق عاطفي و نيز وجود آمدن مشكلات بسيار زيادي در روابط ميان خانواده ها باشد.

دلايل طلاق جنسي در ميان زوجين چيست؟
يكي از دلايلي كه سبب به وجود آمدن طلاق جنسي در ميان زوجين است را مي توان نارضايتي جنسي در آنها دانست.

در واقع اگر فرد از رابطه جنسي با همسرش لذت نبرد و رضايتي از اين امر نداشته باشد كم كم رابطه جنسي ميان آن ها سردتر و سردتر شده و به سرد شدن روابط عاطفي ميان آنها مي انجامد.

البته دلايل نارضايتي جنسي مي تواند كاملاً وسيع و غيرقابل پيش بيني باشد.

از مشكلات عاطفي زوجين و هرگونه مشكلاتي در حوزه ي جنسي سبب به وجود آمدن نارضايتي هاي جنسي شود.

به همين خاطر است كه به شدت تأكيد مي شود تا زوجين پيش از ازدواج و نيز در حين ازدواج با دريافت راهنمايي هاي مطلوب از مشاوره ازدواج و مشاوره خانواده مشكلات خود را حل كنند.

نيز مشكلات خود را در زمينه هاي جنسي كاهش داده و آينده مطلوبي را براي خود در زندگي مشترك رقم بزنند.

يكي از دلايلي كه سبب به وجود آمدن مشكلات جنسي و نارضايتي هاي جنسي در زندگي مشترك مي شود را مي توان عدم آگاهي و اطلاع درست زن و شوهر از ويژگي هاي روحي و رواني و جنسي طرف مقابل دانست.

ياز به مشاوره جنسي در زمينه ازدواج و مسائل و مشكلات جنسي
به همين دليل آموزش در ايران و نياز به مشاوره جنسي در زمينه ازدواج و مسائل و مشكلات جنسي به شدت احساس مي شود.

تنها با استفاده از اين راهكار و آموزش ازدواج است كه مي توان به كاهش طلاق هاي جنسي و در نتيجه كاهش طلاق هاي عاطفي و حقيقي اميدوار بود و بدون اين مهم دستيابي به اين امر حياتي امكان پذير نمي باشد.

از نظر روانشناسي و علمي ثابت شده است كاهش روابط زناشويي مطلوب در ميان زوجين رفته رفته سبب سرد شدن روابط عاطفي آنها مي شود

با پي بردن آنها به اين نتيجه مي رسند كه آنها علاقه اي به يكديگر ندارند.

لذا مشكلات و مسائل جنسي و بوجود آمدن مشكل در رابطه جنسي را مي توان يكي از مهمترين دلايل افزايش طلاق هاي حقيقي و عاطفي دانست.

سرمنشأ به وجود آمدن جدايي ها در ميان زوجين در خانواده هاي كنوني كشورمان دانست.

در اين زمينه ذكر اين نكته بسيار ضروريست كه بسياري از سردمزاجي ها و عدم تمايل به برقراري رابطه جنسي مرتبط با جنس مرد باشد.

مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج
درمان و رفع طلاق هاي جنسي
در پي رفتارهاي مردان ثابت شده است بسياري از زن هايي كه در طول زندگي مشترك دچار سرد مزاجي و عدم تمايل براي برقراري رابطه جنسي مي شوند به علت رفتارها و تمايلات طرف مقابلشان به اين مشكل گرفتار شده اند.

لذا در صورتي كه اين مشكل را در همسر خود مشاهده مي كنيد.

شايد بتوان اين مسئله را به خود ارتباط دهيد .

با اصلاح رفتارهاي جنسي خود و محبت و رفتارهاي محبت آميز بيشتر مشكلات خود رو حل نماييد.

با كاهش اين مشكلات زمينه برقراري هرچه بهتر رابطه را افزايش داده و در نهايت به افزايش مهر و محبت و دوستي ها در ميان خانواده كمك نمود.

مشاووره مشكلات خانوادگي
مشكلات فرهنگي عامل بسياري از سرد مزاجي ها
معمولا زنان تحصيل كرده اطلاعات و آگاهي هاي بيشتري نسبت به ارضاي جنسي خود و نيز تمايلات جنسي همسر خود دارند.

لذا معمولاً در آنها تنها وظيفه خود را شوهر داري و بچه داري ندانسته و اين نيازها را به خوبي در خود احساس مي كنند.

براي همين هم ممكن است بيشتر به مراكز مشاوره براي درمان مشكلات مراجعه كنند.

اما در برخي فرهنگ ها و سنت ها درخواست هاي زن به نوعي بي عفتي دانسته شده و براي او مشكلات زيادي به وجود مي آورد.

از جنبه ديگر از لحاظ پزشكي مي توان گفت تغذيه و فعاليت هاي بدني و عدم مصرف مواد مخدر يا سيگار مي تواند به شدت در رضايتمندي جنسي افراد و نيز طرف مقابل آنها تاثير گذار باشد.

لذا افرادي كه به تغذيه فعاليت هاي بدني خود اهميت مي دهند نه تنها پس از مدتي زيبايي هاي خود را از دست مي دهند كه مي تواند به شدت بر كاهش تعداد رابطه آنها تاثير گذار باشد.

طرف مقابل آنها نيز در مقابل آنها سرد مزاج شده و از رابطه كناره گيري مي كند.
در نهايت دو طرف رابطه دچار سرد مزاجي و عدم تمايل براي برقراري رابطه شده كه نهايتاً منجر به طلاق عاطفي و حقيقي در ميان زوجين مي شود.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه-اگر مي خواهيد به طلاق عاطفي برسيد، طلاق جنسي بگيريد!


ادامه مطلب
امتیاز:
بازدید:
برچسب: طلاق عاطفي، طلاق جنسي، زوجين،
موضوع:
[ ۱۰ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۹:۳۸:۱۲ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]
[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ][ ۴۰ ][ ۴۱ ][ ۴۲ ][ ۴۳ ][ ۴۴ ][ ۴۵ ][ ۴۶ ][ ۴۷ ][ ۴۸ ][ ۴۹ ][ ۵۰ ][ ۵۱ ][ ۵۲ ][ ۵۳ ][ ۵۴ ][ ۵۵ ][ ۵۶ ][ ۵۷ ][ ۵۸ ][ ۵۹ ][ ۶۰ ][ ۶۱ ][ ۶۲ ][ ۶۳ ][ ۶۴ ][ ۶۵ ][ ۶۶ ][ ۶۷ ][ ۶۸ ][ ۶۹ ][ ۷۰ ][ ۷۱ ][ ۷۲ ][ ۷۳ ][ ۷۴ ][ ۷۵ ][ ۷۶ ][ ۷۷ ][ ۷۸ ][ ۷۹ ][ ۸۰ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
قالب وبلاگ
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : ---
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر