moshaverrkhob
moshaverrkhob

همه ما زندگي را از درون يك خانواده شروع مي كنيم چه اين خانواده از اعضاي خانواده با پيوند خوني باشد يا نه پدر و مادر ناتني باشد و يا نه پدر و مادري كودكي را به فرزندي پذيرفته باشند.

زماني كه ما متولد ميشويم خانواده بدست مي آوريم و اين خانواده اي كه در آن متولد شده ايم هر جنبه از زندگي ما را از لحظات آغازين تا پايان زندگي، تحت تاثير قرار مي دهد.

خانواده آنچه كه هستيم و آنچه كه خواهيم بود را هم در جهت خوب و هم در جهت بد تحت تاثير قرار مي دهد. ما لغات خود، عاداتمان، خروجي هايمان و آيين مذهبي و اينكه چگونه دنيا را ببينيم و بينش خود نسبت به جهان را از خانواده مي آموزيم.

ما همچنين ياد مي گيريم چگونه عشق بورزيم و چگونه با ديگران ارتباط برقرار كنيم و اينها را از روابط اوليه در خانواده كسب مي كنيم. اگر در خانواده اي سالم با ارتباطات سالم به دنيا آمده باشيم، احتمالا ياد خواهيم گرفت كه چگونه ارتباطات سالم را حفظ كنيم.

خانواده درماني چيست، اهداف و مزاياي آن چيست؟

اگر در خانواده اي با مشكلات خانوادگي كه در برقراري ارتباط مشكلاتي دارند، متولد شده باشيم همچنين ممكن است ما هم در برقراري ارتباط با ديگران به مشكل بربخوريم. هرچند متولد شدن در يك چنين خانواده اي بد شانسي بوده باشد، اما وضعيتي نيست كه نتواند تغييرش داد.

تقريبا تمام خانواده ها با چالش هايي درگير هستند و مشكلاتي را تجربه مي كنند، با اين حال اغلب خانواده ها حس يكپارچگي خانواده و يا شادي را حفظ و يا بازيابي مي كنند.

خانواده درماني / مشاوره خانواده چيست؟
خانواده درماني يا مشاوره خانواده نوعي از درمان است كه براي بكارگيري براي مسائل خاصي طراحي شده كه سلامت و عملكرد خانواده را تحت تاثير قرار مي دهد. مي تواند براي كمك به خانواده در طي يك دوره ي سخت، يك گذار حاد، يا مشكلاتي در سلامتي رفتاري يا مغزي در اعضاي خانواده، بكار برده شود. خانواده درماني، مشكلات افراد را در زمينه واحد بزرگتر خانواده مي بيند.

فرض چنين درماني، اين است كه مشكلات بدون درك روندهاي گروه، نمي توانند به طور موفق آميزي شناخته و حل شوند. روشي كه خانواده عمل مي كند، چگونگي شكل گيري مشكلاتي كه مراجعان با آن روبرو مي شوند را تحت تاثير قرار مي دهد و اين كه فرد چگونه توسط اعضاي خانواده مورد تشويق قرار مي گيرد يا قدرت عمل از او صلب مي شود همگي متاثر از خانواده است.

خانواده درماني مي تواند تمارين و تكنيك هايي از شناخت درماني، رفتار درماني، فرد درماني، يا ديگر گونه هاي درمان فردي را بكار گيرد. بمانند ديگر گونه هاي درمان، تكنيك هاي بكار گرفته شده كاملا مبتني بر مسائل و مشكلاتي است كه مراجع يا مراجعان با آن مواجه هستند.

مشكلات رفتاري يا احساسي در كودكان دلايل مشتركي براي مراجعه به درمانگرهاي خانواده هستند. مشكلات يك كودك درخلا نيست، اين مشكلات در بستر خانواده وجود دارند و احتمالا نياز است تا در درون خانواده ديده شوند.

بايد توجه شود كه در خانواده درماني، واژه خانواده الزاما به پيوندهاي خوني اشاره ندارد. در اين مفهوم، خانواده هر آن كسي را كه يك نقش بلند مدت حمايتي در زندگي يك نفر بازي مي كند را شامل مي شود كه ممكن است به معني نسبت هاي خوني در همان خانواده نباشد.

متداولترين نوع هاي خانواده درماني به شرح زير هستند:
باونين:
اين نوع از خانواده درماني براي شرايطي كه در آن افراد نمي خواهند و يا نمي توانند ديگر اعضاي خانواده را در درمان درگير كنند، مناسب است. درمان باونين، بر اساس دو مفهوم عمده است، مثلث بندي (تمايل طبيعي افراد براي برون ريزي و تخليه احساسات و هيجانات با صحبت با فرد ثالث) و تمايز (يادگيري براي عكس العمل كمتر احساساتي در روابط خانوادگي).

ساختاري:
درمان ساختاري بر تعديل و تقويت سيستم خانواده براي تضمين اين كه والدين در كنترل هستند و اينكه هر دوي والدين و فرزندان مرزهاي مناسبي دارند، متمركز است.

در اين نوع از درمان، درمانگر به منظور مشاهده، يادگيري و ارتقاي توانايي آنها براي كمك به تقويت ارتباط خانواده، به آنها ملحق مي شود.

سيستمي:
مدل سيستمي به گونه اي اشاره دارد كه در آن درمان بر ارتباطات ناهشيار و معاني ماوراي رفتارهاي اعضاي خانواده تمركز دارد. درمانگر در اين نوع از درمانها، نقش خنثي دارد و دور استف به اعضاي خانواده اجازه مي دهد تا در مسائل خود به شيوه ي عميق تر با مسائل و مشكلات به عنوان يك خانواده درگير شوند.

استراتژيك:
اين نوع از درمان خلاصه تر و مستقيم تر از ديگر انواع درمان است، كه در آن درمانگر تكاليفي براي خانواده در نظر مي گيرد. اين تكليف به منظور تغيير روشي است كه اعضاي خانواده تعامل داشته، ارزيابي كرده و ارتباط برقرار كرده و تصميم مي گيرند.

درمانگر در اين نوع درمان در مقام قدرت مينشيند كه به ديگر اعضاي خانواده كه ممكن است چنين قدرتي براي ارتباط موثر ندارند، اجازه مي دهد تا به طور موثر و كارآمدي ارتباط برقرار كنند.


ضروري ترين دانستني هاي قبل از روابط جنسي
0 ديدگاه/تير ۶, ۱۳۹۸
ادامه مطلب ...
مشاور خانواده براي چه كاري آموزش ديده است؟
همانگونه كه انواع مختلف درمان كه در بالا اشاره شد، نشان مي دهند، يك خانواده درمانگر ممكن است نقش هاي مختلفي داشته باشد. اين نقش هاي بسيار مستلزم اين است كه درمانگر ميزان زيادي از آموزش، تحصيلات دانشگاهي ديده باشد و آزمون شده باشد تا اطمينان حاصل گردد كه اين همان درمانگري است كه مي تواند از عهده كار به خوبي بر بيايد.

در حالي كه درمانگر ها ممكن است روش هاي مختلف و مورد ترجيحي از تكنيك هاي درماني ارائه دهند، تمام آنها حداقل سطح تجربه درمان از موارد زير را دارا مي باشند:

مشكلات رفتاري كودكان و بزرگسالان
غم و اندوه
مشكلات LGBTQ
خشونت خانگي
ناباروري
مشاجرات خانوادگي
سوء مصرف مواد مخدر
به منظور درمان اين موارد و ديگر مسائل و مشكلات خانوادگي، درمانگر بايد:
مشاهده كند كه افراد در درون واحدها چگونه تعامل دارند
مشكلات ارتباط را بررسي و حل كند
اختلالات رواني درون بستر يك خانواده تشخيص داده و درمان كند
مراجعان را طي دوره هاي بحران مانند طلاق يا مرگ راهنمايي كند
الگوهاي رفتاري يا ارتباطي مشكل دار را شناسايي كند
كمك كند تا مراجعان رفتارهاي مساله دار را با گزينه هاي سالم جايگزين كنند
رويكردي جامع نگر (ذهني-جسمي) براي رفاه افراد بكار گيرد
به منظور كسب مهارت هاي ضروري براي اجراي اين عملكردها، يك درمانگر خانواده معمولا مدرك كارشناسي در مشاوره، روانشناسي، يا مددكاري اجتماعي و مدرك كارشناسي ارشد در مشاوره يا ازدواج و خانواده درماني كسب مي كند.

موضوعات خانواده درماني
اين تحصيلات و آموزش ها به درمانگر اجازه مي دهد به مراجعاني كه براي راهنمايي گرفتن به او مراجعه كرده اند را در گستره اي از موضوعات مختلف شامل موارد زير كمك كند:

تعارضات شخصي درون زوجين و يا خانواده ها
بيماري ها، مرگ و يا بيكاري دور از انتظار
ايجاد و يا پيش بردن يك ارتباط سالم عاطفي در هر مرحله
مشكلات رفتاري در كودكان
طلاق يا جدايي
سوء مصرف مواد مخدر يا اعتياد
مشكلات سلامت ذهني مانند افسردگي يا اضطراب
مشاورانه
مشاوره خانواده
مشاوره ازدواج
مشاوره تلفني
مشاوره آنلاين
تست روانشناسي
مشاوره روانشناسي
مشاوره جنسي
اختلال رواني
استخدام روانشناس و روانسنج
هدف خانواده درماني چيست؟
به منظور كمك به خانواده كه بتواند با همديگر مشاركت كنند تا زندگي خانوادگي سالم داشته باشند، درمانرگ خانواده به اعضاي خانواده كمك مي كند تا ارتباطات خود را بهبود دهند، مشكلات خانوادگي را حل كنند، تا شرايط خاص خانوادگي را ادراك كرده و مديريت كنند، و بتوانند يك محيط خانگي با عملكرد بهتري را ايجاد كنند. به طور گسترده تر، اهداف خانواده درماني به مشكلات ارائه شده توسط مراجعان وابسته است. به عنوان مثال اهداف بر اساس سناريوهاي زير متفاوت خواهند بود:

يكي از اعضاي خانواده از شيزوفرني يا بيماري هاي رواني ديگر رنج مي برد: هدف كمك به ديگر اعضاي خانواده براي درك اختلال و تغييرات رواني است كه بيمار ممكن است متحمل باشد.
مسائل ناشي از شكاف نسلي ايجاد مي شوند، مانند زماني كه والدين خانه را با پدربزرگ و مادربزرگ به اشتراك مي گذارند، يا كودكان با پدر و مادر خود بزرگ مي شوند: در اين مورد، هدف بهبود ارتباطات و كمك به اعضاي خانواده است تا حد و رزهاي سالم بين روابط مختلف قائل شوند.
مسائل و مشكلات بيما به نظر مي رسد با مسائل ديگر اعضاي خانواده بهم پيوند خورده: در مواردي مسائل و مشكلات عميقا ريشه در مشكلاتي با ديگر اعضاي خانواده دارد، هدف بررسي هر كدام از مسائل دخيل و حل آن و يا كاهش اثرات اين الگو از مشكلات است.
خانواده تركيبي ( به عنوان مثال ناپدري ): خانواده هاي مركب مي توانند از مشكلات خاصي بنا به وضعيتشان رنج ببرند. در خانواده مركب، هدف خانواده درماني ارتقاي درك بوده و ارتباطات سالم بين اعضاي خانواده را تسهيل مي كند.
روان درماني خانواده: گامي فراتر
نياز است دقت شود كه درمان و روان درماني دو نوع متمايز از بهبود بخشي هستند اما در حقيقت يك چيز هستند. اين ابهام زماني بيشتر مي شود كه ما واژه مشاوره را هم اضافه كنيم. درمان يا تراپي فرم كوتاه از روان درماني است.

با اين حال، مشاوره تحت عنوان گفتار درماني نيز شناخته مي شود كه اين پيچيدگي را زيادتر مي كند. به طور كلي، مشاوره زماني بكار برده مي شود كه فرد (يا در مورادي كه مشاوره خانواده، يك خانواده را مشاوره مي دهد) با خدمات يك مشاور يا ديگر متخصصان سلامت ذهني درگير مي شود تا براي مشكل خاص يا مجموعه اي از مشكلات كمك بگيرد.

و تراپي يا راون درماني، نوع بلند مدت تر و عميق تري از درمان است كه در آن مراجعطيف گسترده اي از مسائل و الگوهي مزمن از احساسات، افكار و رفتارهاي مساله دار را مطرح مي كند.

خانواده اي كه با وضعيتي دست و پنجه نرم مي كند كه باعث استرس مازاد مي شود مانند مرگ يكي از اعضاي خانواده، اعتياد و دوره هاي فشار، ممكن است اط مشاوره كمك بخواهند تا به آنها كمك كند تا اين درگيري ها روشن شده و بتوانند يك واحد منسجم تر و قوي تر از خانواده داشته باشند.

اگر يك خانواده با مشكلات رفتاري يا ذهني مزمن تري مانند پدري كه از شيزوفرني رنج مي برد يا مادري كه با افسردگي دست و پنجه نرم مي كند يا كودكي كه مورد سوء ازار جنسي قرار گرفته است، روان درماني گزينه بهتري براي مراجعه خواهد بود.

اين نوع از درمان براي خانواده هايي كه در بالا گفته شد مناسب است چرا كه يك خانواده درمانگر، افق ديد مختلفي بر درمان نسبت به يك درمانگر تك بعدي دارد. در حالي كه درمانگر تك بعدي مانند مشاور، با يك مراجع براي حل يا مداواي يك مشكل كار مي كند، يك درمانگر خانواده مشكلات را در بستر سيستم خانواده مي بيند. براي حل يك مشكل در سيستم، شما نياز داريد تا تمامي بخش هاي سيستم را در نظر بگيريد.

جديدترين و پربازديدترين مقالات مشاوره خانواده
خانواده درماني چه مزايايي دارد؟
اين رويكرد جامع تر به درمان مشكلات درون يك خانواده در موارد بسياري موفقيت آميز بوده است.

در خانواده درماني، خانواده ها مي توانند روي مشكلاتشان با راهنمايي متخصص سلامت ذهني در يك محيط ايمن و كنترل شده كار كنند. مزاياي خانواده درماني عبارتند از :

درك بهتر از مرزهاي سالم و الگوها و روندهاي خانوادگي
ارتباطات بهبود يافته
حل مساله بهبود يافته
همدلي عميق تر
مشاجرات كاسته شده و توانايي مديريت خشم بهتر
به طور خاص تر، خانواده درماني مي تواند ارتباطات خانواده را از طرق زير بهبود بخشد:

بعد از يك بحران اعضاي خانواده را گرد هم مي آورد
بين اعضاي خانواده صداقت ايجاد مي كند
اعتماد را بين افراد خانواده افزايش مي دهد
يك محيط خانوادگي حمايتي ايجاد مي كند
منابع تنش و استرس درون خانواده را كاهش مي دهد
به اعضاي خانواده كمك مي كند تا همديگر را ببخشند
هر يك از اعضاي خانواده را با تمركز بر او، به محيط خانواده بر مي گرداند
علاوه بر اين، خانواده درماني مي تواند مهارت هاي لازم براي عملكرد سالم خانوادگي را مشتمل بر ارتباطات، حل و فصل مشاجراتو برخوردها، و حل مساله را بهبود بخشد.

با بهبود اين مهارت ها براي هر يك از اعضاي خانواده، پتانسيل موفقيت در غلبه و يا شناسايي مشكلات خانوادگي افزايش مي يابد. در خانواده درماني، تمركز بر فراهم آوردن ابزاري براي هر فرد، جهت تسهيل درمان و بهبود بخشي است.

منبع: مركز مشاوره و روانشناسي مشاورانه-خانواده درماني چيست، اهداف و مزاياي آن چيست؟

امتیاز:
بازدید:
برچسب: خانواده درماني، اهداف، مزايا،
موضوع:
[ ۶ مرداد ۱۳۹۸ ] [ ۰۶:۵۹:۴۱ ] [ dr mona ] [ نظرات (0) ]
[ ]
.: Weblog Themes By sitearia :.

درباره وبلاگ

نويسندگان
لینک دوستان
قالب وبلاگ
نظرسنجی
لینک های تبادلی
فاقد لینک
تبادل لینک اتوماتیک
لینک :
خبرنامه
عضویت لغو عضویت
پيوندهای روزانه
لينكي ثبت نشده است
پنل کاربری
نام کاربری :
پسورد :
عضویت
نام کاربری :
پسورد :
تکرار پسورد:
ایمیل :
نام اصلی :
آمار
امروز : ---
دیروز : ---
افراد آنلاین : 4
همه : ---
چت باکس
موضوعات وب
موضوعي ثبت نشده است
امکانات وب

خرید فالوور و لایک

لینک ساز ، سامانه خرید و فروش بک لینک و رپورتاژ آگهی

سئو کار حرفه ای / ثبت آگهی رایگان / خدمات نظافتی در مشهد / باربری / بسته بندی لوازم منزل / دانلود بازی اندروید / دانلود نرم افزار اندروید  / شرکت خدمات نظافتی آریا / شرکت نظافت منزل و راه پله در مشهد / شرکت نظافت راه پله در مشهد / شرکت نظافت منزل در مشهد   / ربات افزایش فالوور عضوگرام / تربیت سگ / خرید گوشی شیائومی / بروز کالا / قیمت یاب / قیمت تلویزیون / قیمت گوشی آیفون  / چگونه جذب خود کنیم  /سایت ایرونی  / بازی اندروید  / چت روم / خدمات گرافیک آریا گستر